Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Міжнародна практика оцінки ефективності інвестицій базується на концепції тимчасової вартості грошей і заснована на наступних принципах:

1) Оцінка ефективності використання вкладеного капіталу виробляється шляхом зіставлення грошового потоку (cash flow), що формується в процесі реалізації інвестиційного проекту і вихідної інвестиції. Проект визнається ефективним, якщо забезпечується повернення вихідної суми інвестицій і необхідна прибутковість для інвесторів, що надали капітал.

2) Капітал, який інвестується так само як і грошовому потоці приводиться до дійсного чи часу до визначеного розрахункового року (який, як правило, передує початку реалізації проекту).

3) Процес дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків виробляється по різних ставках дисконту, що визначаються в залежності від особливостей інвестиційних проектів. При визначенні ставки дисконту враховується структура інвестицій і вартість окремих складових капіталу.

Суть усіх методів оцінки базується на наступній простій схемі:

Вихідні інвестиції при реалізації якого або проекту генерують грошовий потік CF1, CF2...., CFn. Інвестиції визнаються ефективними якщо потік достатній для:

- повернення вихідної суми капітальних вкладень;

- забезпечення необхідної віддачі на вкладений капітал.

Найбільш поширені наступні показники ефективності капітальних вкладень:

- дисконтований строк окупності (РР);

- чисте сучасне значення інвестиційного проекту (NPV);

- внутрішня норма прибутковості (прибутковості, рентабельності (IRR).

Якщо мова йде про виробничі інвестиції, то в більшості випадків елементи цього потоку формуються з показників інвестиційних витрат і чистого доходу. Під чистим доходом розуміють загальний доход (виторг), отриманий у кожнім тимчасовому відрізку, за винятком усіх платежів, зв'язаних з його створенням і одержанням. У ці платежі входять усі дійсні витрати (прямі і непрямі) по оплаті праці і матеріалів, податки. Інвестиційні витрати включаються в потік платежів з негативним знаком.

Аналіз виробничих інвестицій в основному полягає в оцінці і порівнянні ефективності альтернативних інвестиційних проектів. Як вимірники тут застосовують як формальні характеристики, засновані на дисконтуванні потоків очікуваних надходжень і витрат, так і показники, обумовлені на основі даних бухгалтерського обліку.

Оцінка ефективності здійснюється за допомогою розрахунку системи показників. Який би метод оцінки ефективності капітальних вкладень ні був обраний, так чи інакше він зв'язаний із приведенням, як інвестиційних витрат, так і доходів від капіталовкладень до одного моменту часу, тобто з розрахунком відповідних сучасних величин.

У світовій практиці немає єдиної методології оцінки ефективності інвестицій. Власне кажучи, кожна корпорація, керуючись накопиченим досвідом, наявністю фінансових ресурсів, цілями, переслідуваними в даний момент, і т.д. розробляє свою методику.

В аналізі інвестиційних проектів знайшли застосування ряд основних методів оцінки ефективності:

1)Внутрішня норма рентабельності (IRR);

2)Метод чистої приведеної (сучасної) вартості (NPV).


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 4. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 5. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 8. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 9. Адміністративні методи управління
 10. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 11. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 12. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика ЕКОНОМІЧНОГО аналізу ЕФЕКТИВНОСТІ інвестиційних проектів | Концепція вартості грошей у часі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.