Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виникнення і розвиток системних досліджень

Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем

Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми способи).

Процес системного аналізу управлінських проблем.

Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем.

Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем

Закономірне ускладнення об'єкта господарювання об'єктивно потребує системного мислення в процесі управління, системного підходу до аналізу господарських ситуацій, що вирішуються і прийняття управлінських рішень.

При збільшенні обсягів виробництва, комплексній взаємодії всіх аспектів діяльності господарюючого суб'єкта для управління необхідне комплексне дослідження управлінських проблем, що виникають, за умови, якщо господарська діяльність розглядається як система. Саме таке комплексне дослідження і отримало назву системного аналізу.

Е. Квейд - спеціаліст в галузі системного аналізу відмічає, що на основі історії розвитку системних досліджень його можна було б охарактеризувати як дослідження, яке допомагає тому, хто приймає рішення, обрати напрям дій шляхом вивчення своїх власних цілей, кількісного порівняння затрат, ефективності та ступеня ризику, пов'язаних із здійсненням альтернатив політики та стратегії, необхідних для досягнення поставлених цілей, а також шляхом формулювання додаткових альтернатив, якщо вивчені альтернативи виявляться недостатніми. Системний аналіз є особливим підходом до розгляду складних проблем вибору в умовах невизначеності.

Системний аналіз є найбільш конструктивним із прикладних напрямів системних досліджень. Він орієнтує управлінця не тільки на облік певних закономірностей функціонування і розвитку складних систем, але і обов'язково на розробку методики організації процесу прийняття рішення, в якій виділяють етапи, визначається їх послідовність і пропонуються різні підходи і методи виконання цих етапів в конкретних умовах. Ці методики допомагають залучити спеціалістів різних галузей знань, забезпечити взаємодію і взаєморозуміння між ними, тобто організувати процес колективного прийняття рішення.

Системний аналіз виник не як результат наукових досліджень чи відкриття відомих вчених. Складність явищ суспільного життя, комплексність проблем, які виникають перед управлінням, сприяє пошуку шляхів вирішення комплексних задач. Системний аналіз є саме тим інструментом, який допомагає управлінню в науковому обґрунтуванні рішень, пов'язаних із складними проблемами, тобто він є об'єктивною необхідністю.

Роль інтеграції наук, організації взаємозв'язків і взаємодії між різними науковими напрямками завжди виконувала філософія, яка одночасно була і джерелом виникнення ряду наукових напрямів.

Так і в 30-ті роки XX ст. філософія була джерелом виникнення узагальнюючого напрямку - теорією систем. Основоположником цього напряму є Л. фон Берталанфі, який вперше доповів про свою концепцію на філософському семінарі, використовуючи в якості вихідних даних термінологію філософії.

Проведені після цього міжнародні симпозіуми закріпили цей напрям як самостійний.

В 50-60-ті роки XX ст. при постановці і дослідженні складних проблем проектування і управління широке розповсюдження отримав термін системотехніка, запропонований проф. Ф.Е. Темніковим, але цей термін пізніше став використовуватися тільки в технічних науках. А для узагальнення дисциплін, пов'язаних із дослідженням і проектуванням складних систем, використовується термін системні дослідження, системний підхід, системний аналіз.

Загальна характеристика наукових напрямків, які виникли між філософією та системними дослідженнями, дозволяє розмістити їх в наступному порядку (див.рис.2.1).

Рис. 2.1. Розвиток системних досліджень за науковими напрямами

 

Системний аналіз розташований в середині наведеного списку, так як він використовує приблизно в однакових пропорціях філософсько-методологічні підходи і формалізовані методи і моделі. Системологія і теорія систем у порівнянні із системним аналізом більше використовують філософські поняття і якісні характеристики, і ближчі до філософії. Дослідження операцій, системотехніка, кібернетика - навпаки, мають більш розвинутий формальний апарат, але менш розвинуті засоби якісного аналізу і постановки складних задач.

Не дивлячись на необхідність системного аналізу і досягнуті успіхи в його застосуванні, до теперішнього часу не існує загальноприйнятого визначення системного аналізу. Пояснюється це відносно невеликим періодом розробки методів системного аналізу, відмінностями в галузях застосування та в поясненні системного аналізу. В загальному розумінні під системним аналізом слід розуміти сукупність прийомів та методів для вивчення складних об'єктів, які називаються узагальненими динамічними системами.


Читайте також:

 1. Pp. Розвиток Галицько-волинського князівства за Данила Романовича
 2. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 3. V. Етичні правила психологічних досліджень
 4. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 5. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 6. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток
 7. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
 8. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 9. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 10. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 11. Безпосередньо збутові ризики та причини їх виникнення
 12. Біохімічна гіпотеза виникнення життя.
Переглядів: 604

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимоги, що висуваються до управлінських рішень | Завдання системного аналізу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.031 сек.