Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз фінансового стану підприємства за звітний період починається з його загальної оцінки за даними балансу. Значення балансу настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу.

Для проведення такого аналізу необхідно вміти читати баланс, тобто знати зміст кожної зі статей, спосіб її оцінки, взаємозв’язок з іншими статтями та якісну характеристику.

Вміння читати баланс дає можливість:

1) одержувати необхідний обсяг інформації про підприємство;

2) розрахувати рівень забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

3) встановити, за рахунок яких чинників змінилася величина оборотних коштів;

4) оцінити фінансовий стан підприємства на певну дату.

Аналіз балансу починається з експрес-аналізу, основною метою якого є загальна оцінка майнового стану підприємства, обсягу і структури залучених ним засобів, його ліквідності та платоспроможності, виявлення тенденції їх змін.

Експрес аналіз як правило проводиться у три етапи:

1) підготовчий – під час якого проводять перевірка показників фінансової звітності за формальними та якісними ознаками, перевірка наявності всіх форм і додатків, контроль відповідності підсумків та взаємної ув’язки показників;

2) попередній огляд бухгалтерської звітності – передбачає встановлення характеру змін у складі засобів підприємства та їх джерел;

3) читання балансу – під час якого здійснюють розрахунки та оцінку динаміки відносних показників, які характеризують фінансовий стан підприємства.

Крім того, експрес-аналіз передбачає відбір невеликої кількості найбільш істотних показників і постійного відслідковування їх динаміки. Відбір суб’єктивний і проводиться аналітиком.

Для проведення експрес-аналізу характерні обмеження щодо обсягу дослідження показників. Розрахунки при цьому є не стільки складними, скільки рутинними. Саме тому з метою ефективного проведення експрес-аналізу та скорочення часу для розрахунків доцільно застосувати електронно-обчислювальну техніку (ЕОТ) та відповідне програмне забезпечення.

Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення "хворих" статей балансу:

1) наявність в балансі збитків, що свідчить про незадовільну роботу підприємства;

2) наявність простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості;

3) наявність прострочених виданих чи отриманих векселів;

4) наявність значної суми за статтею "Інші оборотні активи".

Після цього проводять загальні ознайомлення з даними балансу, аналіз активів і пасивів підприємства.

Загальне ознайомлення з даними балансу починають з оцінки зміни валюти балансу, формування уявлення про діяльність підприємства та виявлення змін у складі майна та джерел їх утворення. Для цього доцільно провести горизонтальний і вертикальний аналіз балансу і побудувати порівняльний аналітичний баланс.

Порівняльний аналітичний баланс можна отримати із вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його відповідними показниками структури і динаміки, що фактично включає показники як горизонтального, так і вертикального балансу.

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
абсолютне значення питома вага абсолютне значення питома вага абсолютне Відносне, % структури
               

 

При аналізі порівняльного балансу оцінюють зміни питомої ваги величини оборотних і необоротних активів, співвідношення темпів зростання власного і залученого капіталу, а також дебіторської і кредиторської заборгованості. При цьому ознаками «нормального балансу» є:

1) валюта балансу вкінці звітного періоду збільшилась порівняно з початком;

2) темпи приросту оборотних активів вищі ніж темпи приросту необоротних активів;

3) власний капітал підприємства перевищує залучений, темпи його зростання перевищують темпи зростання залученого капіталу;

4) темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості врівноважують один одного.

Після проведення загального ознайомлення з даними балансу здійснюється аналіз структури і динаміки активів. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та раціональності вкладення фінансових ресурсів в активи. Від того які кошти, власні чи залучені, вкладені в необоротні чи оборотні активи, скільки їх знаходиться в сфері виробництва і обігу, грошовій чи матеріальній формі, значною мірою залежать результати діяльності підприємства.

Оцінюючи 1-ий розділ активу балансу необхідно враховувати таке:

1) наявність в складі майна підприємства нематеріальних активів та значний відсоток їх приросту характеризує обрану підприємством стратегію як інноваційну;

2) якщо виробничі основні засоби і незавершене будівництво складають найбільшу частку в необоротних активах, то це може свідчити про орієнтацію на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності підприємства;

3) наявність довгострокових фінансових вкладень вказує на інвестиційне спрямування підприємства.

Після цього проводять аналіз оборотних активів підприємства, який повинен бути спрямований на вивчення можливостей підприємства працювати на самофінансування. При цьому необхідно враховувати таке:

1) збільшення грошових коштів, як правило свідчить про зміцнення фінансового стану, проте їх сума повинна бути такою, щоб забезпечити погашання всіх першочергових платежів. Наявність значних залишків грошових коштів протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотних засобів;

2) збільшення питомої ваги виробничих запасів може свідчити про таке:

· нарощування виробничого потенціалу та прагнення за рахунок вкладених запасів захистити грошові активи від знецінення;

· нераціональність господарської стратегії, внаслідок якої частина оборотних активів мобілізується в запасах, ліквідність яких може бути низькою.

3) зростання дебіторської заборгованості не завжди націнюється негативно. Якщо підприємство розширює свою діяльність, то зростає кількість його контрагентів, а відповідно і сума дебіторської заборгованості. Проте необхідно визначити, така заборгованість є нормальною чи простроченою.

Дослідження змін структури активів підприємства дозволяє отримати важливу інформацію, зокрема збільшення частки оборотних активів може свідчити:

1) про формування більш мобільної структури активів, яка сприяє оборотності коштів підприємства;

2) про вилучення частки активів на споживачів чи інших дебіторів;

3) про згортання виробничої бази;

4) про викривлення реальної оцінки основних засобів.

Для того щоб зробити точні висновки про причини змін пропорцій у структурі активів, необхідно провести детальний аналіз розділів і окремих статей активу балансу, зокрема: оцінити виробничий потенціал підприємства, ефективність використання основних засобів і нематеріальних активів, швидкість обороту оборотних активів.

Після аналізу активів підприємства проводиться аналіз динаміки і структури його пасивів. Оцінка змін, які відбулися в структурі джерел майна, може бути різною з позиції інвесторів і з позиції підприємства. Для інвесторів ситуація більш надійна, якщо частка власного капіталу клієнта перевищує 50%, в той час як саме підприємство зацікавлене в наявності залучених коштів, що дозволяє розширити діяльність.


ТЕМА 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

План


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 6. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автопідприємства вантажних автомобілів
 9. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 10. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 11. Активами торговельного підприємства
 12. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
Переглядів: 1681

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклад. | Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.