Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції цілей

Важливість цілей визначається функціями, які вони виконують:

– критеріїв для прийняття рішень;

– ініціативи або мотиву дій персоналу;

– інструменту управління (вимоги до дій персоналу, визначення напрямків розвитку підприємства);

– координації (забезпечення безконфліктності осіб, які приймають рішення, узгодження дій підрозділів);

– контролю (порівняння оперативних показників стану підприємства з цільовими).

Цілі конкретизують місію, виступають орієнтиром і моти-вом поведінки всіх членів колективу. І, навпаки, місія є інте-граційним декларативним виразником цілей.

Різниця між ними в наступному (табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Різниця між місією і цілями підприємства

Критерії Місія Цілі
Часовий критерій Направлена в майбутнє, але не має часових визначень і не залежить від поточного стану Завжди передбачає строки виконання (досягнення)
Направленість інформації На зовнішнє середовище п-ва, на споживачів, на суспільство, на регіон, на їх інтереси, цінності, очікування і пріоритети, на задоволення попиту Частіше мають внутріфірмову орієнтацію і направлені на покращення використання ресурсів і резервів
Особливості формулювання Виражається в загальних термінах і висвітлює образ підприємства, його марку, стиль Частіше мають конкретне вираження бажаних результатів
Вимірюваність Переважають якісні характеристики і відносний масштаб вираження В основному кількісно вимірювані і можуть бути однозначними і багатозначними

 

Оскільки цілей у підприємства багато, до того ж вони різноманітні, виникає необхідність в їх класифікації (табл. 3.2)

Таблиця 3.2.

Класифікація цілей підприємства

Ознаки класифікації Групи цілей
За змістом (за предметом, сферами діяльності під-тв) а) економічні; б) соціальні; в) виробничі; г) організаційні; д) технологічні; е) політичні; є) наукові; ж) естетичні; з) психологічні; к) екологічні.
За спрямованістю на середовище а) зовнішні; б) внутрішні.
За розміром а) максимальні; б) мінімальні.
За горизонтом планування (часовим) а) довгострокові (стратегічні); б) середньострокові (тактичні); в) короткострокові (оперативні).
За сферою дії а) глобальні; б) регіональні; в) вищі; г) проміжні; д) національні; е) локальні.
За ієрархією а) цілі підприємства; в) цілі структурних підрозділів і функціональних служб.
За сумісністю а) сумісні, взаємодоповнюючі; б) індиферентні (незалежні); в) конкурентні.
За вимірюваністю а) а)переважно кількісні; б) якісні.
За відношенням до бізнесу а) комерційні; б) некомерційні (суспільні).
За персоніфікацією а) індивідуальні (особисті); б) групові.
За характером діяльності а) цілі функціонування; б) цілі розвитку.
За стадіями життєвого циклу а) цілі створення; б) цілі розвитку; в) цілі згортання.

 

**

Крім місії і цілей є ще одне поняття, яке характеризує кінцевий стан підприємства, виступає могутнім мобілізуючим началом всього колективу – мета підприємства.

Мета - це група найважливіших цілей, які найбільш адекватно відображають бажаний кінцевий стан підприємства на досягнення якого направлені всі інші цілі.

**

Цілі встановлюються в усіх сферах діяльності підприємства: щодо позиції на ринку, по обсягах виробництва і асортименту, по доходах і рентабельності, по фінансах, по інноваціях, по постачальниках, клієнтах, стейкхолдерах, по збуту, по виробничих і трудових ресурсах, по менеджменту, маркетингу, по організації виробництва і оплаті праці, у соціальній сфері тощо.

Приклади формулювання цілей:

– досягти лідируючого положення в галузі шляхом збільшення частки ринку до __% (така ціль може виступати метою);

– забезпечити випуск наступних товарів в наступних обсягах_

– досягти наступних показників якості __;

– скоротити нормативні строки обслуговування клієнтів на __ днів;

– вийти на наступні нові ринки до наступних дат __;

– знизити витрати на одиницю продукції на __;

– освоїти такі нові види товарів і послуг __;

– джерела, об’єкти і обсяги інвестування наступні __;

– напрямки і обсяги інновацій __;

– динаміка грошових поступлень і прибутковості __;

– досягти наступних фінансових коефіцієнтів __;

– змінити мережу збуту продукції наступним чином __;

– освоїти такі технології в наступних обсягах __;

– перейти до наступної організаційної системи управління __;

– змінити систему оплати праці наступним чином __;

– поновити статутний фонд на __ за рахунок __;

– збудувати наступні об’єкти, придбати наступну техніку___

– і так далі.


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 3. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. Асимптоти графіка функції
 7. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 8. Базові функції, логічні функції
 9. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 10. Банківська система та її основні функції
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Значення цілей | Етапи процесу формування, змін і досягнення цілей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.