Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика ERP-систем

Рис. 2

Рис. 1

При вході розташовується інформація про основні об’єкти управління: фінансові, кадрові, інформаційні ресурси, бізнес-процеси, структури. При виході –результат основної діяльності підприємства.

Набір функцій КІС для промислового підприємства повинен охоплювати за можливістю наступний ряд підсистем: управління виробництвом, запасами, матеріальними потоками, постачанням і збутом, управління фінансами, персоналом, транспортом, обслуговуванням після продажу, а також аналітичні засоби обробки даних.

На мал. 2 представлено послідовне нарощування набору функцій управління підприємством і відповідних методик від мінімального набору до комплексу інформаційних систем, які охоплюють практично всі потреби своєчасного великого підприємства в інформації.

 

На сьогоднішній день серед програмних продуктів КІС можна виділити декілька категорій: системи управління виробництвом і ресурсами підприємств (MRP/ERP), системи управління взаємовідносинами з споживачами (CRM), додаткові програмні модулі , такі як OLAP (системи, які призначені для оперативного представлення багатомірних звітів у вигляді так званих OLAP-кубів), системи автоматизації логістичних ланцюжків (SCM), системи автоматизації продажу (ASP). І ряд інших, які з’явилися в останній час, наприклад системи електронної комерції і системи управління майном підприємств.

Серед КІС найбільша кількість пропозицій припадає на MRP/ERP-системи. Ось дані, які отримані AMR Research (американська дослідницька компанія в області ІТ, г. Бостон) після вивчення 800 компаній з 13 галузей американської промисловості: 43% респондентів використовують MRP/ERP-системи,17 % – CRM,13% – SCM і 27% – інші КІС.

Вартість ліцензій та впровадження продуктів такого типу досить висока: проект з використанням подібних систем може обійтися підприємству в суму від 300 тис. до декількох мільйонів доларів. Наприклад, вартість ліцензії для одного робочого місця в системі SAP складає близько 7000 доларів і вище.

Серед КІС лідируючих російських компаній можна назвати наступні найвідоміші системи (в дужках зазначена компанія-виробник): “Галактика” (“Галактика”), “Парус-Корпорація” (“Парус”), “1С: Підприємство” (“1С”), “1С: Виробництво” (ІТРП), “1С: Рарус” (“1С: Рарус”), “Еталон” (“Цефей”), “БОСС-Корпорація” (“АйТі”), NS2000 (“Нікос-Софт”), “Тектон” (“інтелГруп”), “БЕСТ-ПРО” (“Інтелект-Сервіс”), “Флагман” (“ІНФОСОФТ”).

Система “Галактика” призначена для вирішення задач управління виробництвом, фінансами, персоналом, логістикою для крупного та середнього сектора бізнесу. В “Галактиці” реалізовані основні функціональні елементи системи, які підтримують стандарт MRP II/ERP. На базі ядра системи “Галактика” запропоновані різні галузеві рішення (нафтогазова галузь, торгівля, металургія, зв’язок і телекомунікації). На сьогодні клієнтами компанії є близько 5000 підприємств, серед них – НК “ЮКОС”, “СІЛАНКО”, “Транснафта”, “Ростелеком”, МГТС та багато інших. “Галактика-Виробництво” представляється виробниками як система класу MRPIIі крім того призначена для вирішення задач планування продаж, управління запасами, планування виробничих потужностей і розподіл ресурсів. Ціна продукту залежить від масштабів підприємства та функціонального накопичення і коливається в межах від 400 до 2500 дол. За одне робоче місце. Вартість впровадження системи може досягати 100 тис. дол. Терміни впровадження – від півроку до півтора року.

Система “Парус” (в різних модифікаціях) відноситься до класу фінансово-управлінських систем. З точки зору управління має можливості обліку та простого планування. В системі наявний набір вирішень для: промислових підприємств і виробничих компаній; фірм оптової та роздрібної торгівлі; компаній, що надають різноманітні послуги; для бюджетних організацій та установ; страхових компаній. Традиційно сильні позиції корпорації в бюджетних організаціях. Корпорація “Парус” співробітничає з силовими структурами; Мінюстом Росії, МВД, ФСБ, Федеральною службою податкової міліції РФ, Генпрокуратурою РФ. Для автоматизації середніх та крупних промислових підприємств “Парус” надає КІС “ПАРУС-Корпорація”, що нараховує близько 70 крупних корпоративних клієнтів. В ній автоматизовані різні види обліку (бухгалтерський, оперативний і виробничий), наявні можливості для фінансового, виробничого та кадрового обліку. Вартість однієї ліцензії складає приблизно від 450 до 2000 дол. Терміни впровадження – від півтора року і вище.

Система “ІТПР: виробниче підприємство Стандарт”. Це комплексне вирішення рівня MRP/MRPII для невеликих і середніх виробничих підприємств. Продукти серії “Стандарт” успішно застосовуються з 2000 року та використовуються більше ніж на 100 виробничих підприємствах різних масштабів та галузей, підвищуючи ефективність їхньої діяльності. “ІТПР: Виробниче підприємство. Стандарт” вирішує задачі виробничого, фінансового планування, забезпечення, управління виробництвом, збутом. Включає в себе нормативну систему і управлінський, бухгалтерський та податковий облік. Вартість одного робочого місця в “ІТПР: Виробниче підприємство. Стандарт” складає в середньому близько 400 дол.

“ІТПР ПРОФ” представляє собою нове комплексне вирішення рівня MRP/MRPII для середніх та крупних промислових підприємств. Структура системи пристосована для максимального використання потенціалу платформи “1С: Підприємство 7.7 для SQL” і містить механізми гнучкої адаптації до специфіки обліку та управління в організації. Версія “Проф” є недорогою альтернативою зарубіжним “легким” ERP-системам. Розширені функції облікової підсистеми і підсистеми планування за рахунок включення модулів управління замовленнями, операційного, ресурсного планування. Середня вартість одного робочого місця для “ІТПР ПРОФ” знаходиться в районі 500 дол. Терміни впровадження від двох-трьох місяців до року.

 

Сьогодні для українських підприємств найбільш актуальними є такі концепції КІСП, як МRРІІ і ЕRР, що фактично стали світовими стандартами. Вони являють собою набори загальних правил, які сформульовані відповідно на початку 80-х і 90-х років XX ст. Американським товариством з управління виробництвом і запасами (American Production and Inventory Control Society – APICS), котре об’єднує провідні американські компанії. Сучасні автоматизовані системи організації та матеріально-технічного забезпечення виробництва беруть свій початок від систем планування матеріальних потреб МRР, що виникли в кінці 60-х – на початку 70-х років XX ст. Вони були спрямовані на вирішення проблем, які є актуальними сьогодні для українських підприємств, а саме: облік, оцінка потреб у сировині, матеріалах і управління збутом готової продукції. За допомогою цих систем можна планувати закупки або виробництво всіх компонентів кінцевого продукту, проводити оцінку матеріальних запасів з врахуванням незавершеного виробництва і прогнозів з реалізації.

До кінця 80-х років ідея створення єдиної моделі даних у межах підприємства стала привертати увагу міжнародних промислових компаній, котрі шукали спосіб спростити управління виробничими процесами. І МRР стали першим кроком у цьому напрямі. У міру розвитку МRР-систем стало зрозумілим, що для успішного управління підприємством необхідно забезпечити більш тісний зв’язок і координацію всіх підрозділів виробництв, які відповідають за проектування, виготовлення, постачання, сервісне обслуговування, реалізацію та маркетинг. Це зумовило появу нового покоління програмних продуктів під назвою систем планування виробничих ресурсів – МRР II (Manufacturing Resource Planning). Поряд з функцією планування потреб у матеріалах, системи МКР II мають інші функції (автоматизоване проектування, управління технологічними процесами, імітаційне моделювання тощо). Концепція МRР ІІ – це методологія детального планування виробництва підприємства, що включає облік, планування завантаження виробничих потужностей, планування потреб в усіх ресурсах виробництва (матеріали, сировина, комплектуючі, обладнання, персонал), планування виробничих затрат, моделювання ходу виробництва, його обліку, планування випуску готових виробів, оперативне коригування плану і виробничих завдань. І все це будується на основі єдиної, інтегрованої бази даних.

Методологія, або „стандарт” MRP(планування потреби в матеріальних ресурсах), розроблена для вирішення питань, які зв’язані з формуванням замовлення на комплектуючі і вузли при використанні даних об’ємно-календарного плану виробництва.

Планування потреб в виробничих потужностях отримало назву CRP.Крім машинного часу важливе значення мають і робочий час співробітника, графіки змінності, перерви і ін.

Об’єднана система планування MRP-CRPотримала назвуMRP II(планування виробничих ресурсів). Спільне планування матеріальних потоків і виробничих потужностей дозволяє досить точно порівняти планові доставки від продаж з прямими затратами, які потрібні для організації виробництва. Необхідні додаткові затрати при цьому вважаються забезпеченими. Застосовуючи, наприклад, нормативні оцінки рівня накладних витрат, за допомогою комп’ютерних систем класу MRPII можна врахувати всі виробничі витрати. Але для цього система повинна автоматично отримувати дані з великої кількості зв’язаних підсистем.

ERP(планування ресурсів підприємства) – це стандарт (метод) ефективного планування і управління всіма ресурсами, необхідними для закупок, виробництва, поширенням чи наданням послуг. Суттєвою рисою стандарту ERP являється можливість інтернаціонального управління виробництвом, товарами і послугами.

 

Термін “бухгалтерська програма” потребує деякого пояснення. Зараз бухгалтерських програм в чистому вигляді практично не залишилось. Класичний російський бухгалтерський комплекс складається з наступних компонентів: плану рахунків, журналу проводок (операцій), журналів-ордерів, головної книги, звітів по аналітичним рахункам, балансу, форм фінансової звітності, каси, банку. Сучасні бухгалтерські системи, як правило, доповнюються модулями: склад, реалізація, основні засоби і т.д. При введені первинних документів в такі системи більша частина бухгалтерських проводок генерується автоматично. В деяких продуктах до цих можливостей додаються управлінський облік, елементи планування, інструментарій для роботи з клієнтами тощо. Такі рішення можна назвати міні-ERP. Чимало відомих в минулому бухгалтерських пакетів ввійшли на правах фінансового модуля в реальні ERP-комплекси.

В даній статті під впровадженням бухгалтерської системи ми будемо розуміти процес автоматизації бухгалтерського (і податкового) обліку на підприємстві, а не установку міні-ERP чи комплексну автоматизацію на базі “розвиненої” бухгалтерської системи.

Цілі впровадження.

ERP- систему встановлюють для того, щоб полегшити управління компанією, її бізнес-процесами. Це глобальна трансформація всієї семи діяльності організації, комплекс корпоративних змін, в тому числі і кадрових, перебудова управлінського обліку і механізму прийняття управлінських рішень.

Відразу заспокоїмо (чи засмутимо) читача твердженням, що в повному обсязі задача впровадження ERP не вирішена практично на жодному російському підприємстві.

Впровадження бухгалтерської системи – проект набагато простіший та локальний. Його мета – надати бухгалтерії зручний, надійний та ефективний інструмент автоматизованого ведення бухгалтерського і податкового обліку.

Є, щоправда, один нюанс. Російський податковий та бухгалтерський (фінансовий) облік переважно зорієнтований на підготовку звітності для податкових та інших державних органів. Для інвесторів, акціонерів та кредиторів їх дані не досить підходять. Тому багато компаній паралельно з офіційним “білим” обліком ведуть свій внутрішній, так званий чорний, чи робочий. Відразу оговоримося: на наш погляд, твердження “чорний облік”, чи “чорна бухгалтерія”, викривлює сутність даного явища. Ось “паралельний фінансовий облік” звучить більш достойно та адекватно. Його основні принципи – простота і повнота. Форми можуть бути різними, переважно – з використанням МСФО. Міжнародна фінансова звітність з самого початку створена як раз для того, щоб “надавати інформацію, яка допомагає існуючим та потенційним інвесторам і кредиторам судити про суми, час та ризики, пов’язані з очікуваними доходами”.

Зацікавлені особи та учасники процесу

Ініціатором рішення про впровадження програми частіше за все є головний бухгалтер. Генеральний директор в цьому випадку покладається на його думку.

Основні особи, зацікавлені у впровадженні ERP, – це інвестори, акціонери, власники. Саме для них особливо важливо, щоб компанія приносила більше прибутку, збільшувала свою частку ринку чи виготовляла ексклюзивний, “брендовий” продукт. Частіше рішення про впровадження системи приймається генеральним директором, який нерідко також являється одним із власників підприємства, але володіє більш високим рівнем необхідних знань та управлінськими навичками, маючи досвід практичної діяльності в цій сфері.

Вибір програми

Вибір бухгалтерської системи відбувається досить спокійно, навіть десь “по-сімейному”. В ньому зазвичай беруть участь перці особи бухгалтерії та ІТ- відділ (відділ АСУ). Іноді може бути підключений консультант-аудитор. Останнє слово залишається за головним бухгалтером – “йому працювати”.

Якщо компанія збирається впроваджувати міжнародні бухгалтерські стандарти, на кінцеве рішення може сильно сплинути зовнішній консультант чи аудиторська фірма. Без залучення зовнішніх консультантів (послуг консультантських фірм) такі задачі, як правило, уже не вирішуються. До їх думки і рекомендацій з вибору програм і організації процесу впровадження керівництво окремих служб і компанії в цілому зазвичай прислуховуються. Для солідних організацій при відборі варіантів тут можливе і проведення тендера.

Програма і ціни

Умовно уявімо суму впровадження (в тисячах дол.), що дорівнює подвійному числу робочих місць (ліцензій). Представимо, що планується автоматизація не менше 50 робочих місць (інакше це не рівень ERP). За таких початкових даних сукупна вартість проекту з впровадження російської системи (“Галактика”. “Парус”, “БЕСТ”, “ТБ. Корпорація”) складе порядку 70-150 тис. дол. Західні системи середнього рівня (типу Attain та Axapta від Microsoft Business Solutions-Navision, infor: COM), – 100-400 тис. дол. “Великогабаритні” західні системи (Oracle, SAP R3) – від 500 тис. до 1 млн. дол. і більше.

 

ERP (Enterprise Resource Planning) – управління ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими) в рамках єдиної корпорацій. Ця методологія повністю базується на MRPPI та відрізняється ще більшим масштабом підприємств, що стають корпораціями. Згідно з концепціями APICS (Американське товариство управління виробництвом та запасами), сучасна система управління підприємством ERP повинна включати:

q управління ланцюгом поставок (Supply Chain Management – SCM);

q вдосконалене планування та складання розкладів (Advanced Planning and Scheduling – APS);

q модуль автоматизації продажів Sales Force Automation – SFA);

q модуль конфігурації системи (Stand Alone Configuration Engine – SCE);

q кінцеве планування ресурсів (Finite Resource Planning – FRP) ;

q інтелект бізнесу, OLAP - технології (Business Intelligence – BI);

q модуль електронної комерції (Electronic Commerce – EC);

q управління даними про виріб (Product Data Management – PDM).

Мета ERP- системи – узгоджене функціонування всіх компонентів системи, оптимізація за часом виконання й споживчими ресурсами. Найбільш популярними ERP- системами є: SAP/R3, BAAN, Oracle Applications, Renaissance CS та інші.

Загальні вимоги, що висуваються об’єктом комп’ютеризації – підприємством до комп’ютерних інформаційних систем управління:

q реалізація управлінських функцій у повному обсязі, в задані строки з потрібним рівнем якості отримуваної інформації для цілей управління;

q застосування ефективних технологій збору, реєстрації, передачі, зберігання., обробки та надання інформації;

q надійність комп’ютерних інформаційних систем управління;

q захист інформації;

q високий ступінь адаптивності комп’ютерної інформаційної системи.

МRР згодом перетворилося в планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning), яке іноді ще називають плануванням ресурсів у масштабі підприємства (Enterprise-wide Resource Planning). В основі ЕRР також лежить принцип створення єдиного сховища даних (repository), що містить усю ділову інформацію, накопичену організацією в процесі ведення ділових операцій включно з фінансовою інформацією, дані, пов’язані з виробництвом, управлінням персоналом, або будь-які інші відомості. Це усуває необхідність передачі даних від підсистеми до підсистеми. Крім того, будь-яка частина інформації підприємства стає доступною одночасно для всіх працівників, котрі мають відповідні повноваження.

Концепція ЕRР стала дуже популярною у виробничому секторі, оскільки планування ресурсів дало можливість скоротити час випуску продукції, знизити рівень товарно-виробничих запасів, а також поліпшити зворотний зв’язок із споживачем за одночасного скорочення адміністративного апарату. ЕRР-системи забезпечують виконання всіх перелічених функцій обліку й контролю, причому не лише для однорідних і локально розміщених виробництв, а й для багатопрофільних підприємств та корпорацій, які мають філії і підрозділи в багатьох містах і країнах. ЕRР-системи вирізняють такі основні особливості порівняно з МRР II:

а) універсальність. Ці системи мають усі необхідні засоби для організації інтегрального процесу управління і планування виробництва незалежно від його розмірів, характеру продукції, що випускається, та географічного розміщення;

б) підтримка різноманітних типів виробництва. В ЕRР-системи початкове входять такі модулі: виготовлення на склад (Make To Stock – MTS), виготовлення на замовлення (Make To Order – MTO), збирання на замовлення (Assemble To Order – ATO), проектування на замовлення (Engineer To Order – ETO). Слід відзначити, що в процесі розвитку виробництва звичайно відбувається зміна типів, наприклад, з ЕТО, характерного для початкових етапів розвитку нового бізнесу, на МТS, типового для виготовлення стандартизованої продукції. Програмне забезпечення ЕRР-систем забезпечує підтримку трансформації типів та їх співіснування на одному підприємстві;

в) космополітизм. Часто філії і підрозділи підприємства розміщенні в багатьох країнах, отже, виникають мовні бар’єри, а також необхідність врахування специфіки законодавства і валютних систем цих країн. У подібних ситуаціях усі турботи про забезпечення коректних перетворень для правильного виконання бізнес-трансакцій бере на себе ЕRР-система.

Відповідно до матеріалів асоціації АРІСS, сучасна система управління підприємством, що відповідає концепції ЕRР, має включати:

• управління ланцюжком постачань (Supply Chain Management? SCM, раніше – DRP, Distribution Resource Planning);

• удосконалене планування і складання розкладів (Advanced Planning and Scheduling, APS);

• модуль автоматизації продажів (Sales Force Automation, SFA);

• автономний модуль, відповідальний за конфігурування (Stand Alone Configuration Engine, SCE);

• остаточне планування ресурсів (Finite Resource Planning, FRP);

• бізнес-інтелект (Business Intelligence, BI), технологію оперативної аналітичної обробки (Online Analytical Processing, OLAP);

• модуль електронної комерції (Electronic Commerce, EC);

управління даними про виріб (Product Data Management, PDM).

Концепція ЕRР дозволяє відслідковувати не лише виробничі, а й інші ресурси підприємства (фінансові, збутові тощо). Ця концепція має велику функціональність, у ній значна увага приділяється фінансам і засобам підтримки прийняття рішень. Вона дає можливість планувати й управляти не лише виробничими процесами, а й усією діяльністю (бізнесом) підприємства, домогтися її оптимізації за ресурсами і часом.

Досить часто всю властиву концепції ЕКР сукупність завдань реалізує не одна інтегрована система, а певний комплект програмного забезпечення. В основі такого комплекту, як правило, лежить базовий ЕRР-пакет, до якого через відповідні інтерфейси підключено спеціалізовані продукти третіх фірм.

У будь-якому разі, у системі класу ЕRР слід чітко виділяти три базових блоки:

а) формування основного плану на основі замовлень клієнтів і прогноз попиту. Це організаційно-алгоритмічний процес, який включає процедуру швидкої перевірки виконуваності плану з ресурсів, так зване “приблизне планування потужності” (Rough Capacity Planning);

б) планування потреб, тобто формування плану-графіка виготовлення партій виробів власного виробництва і плану-графіка закупівлі матеріалів та комплектуючих. При цьому працюють цілком визначені алгоритми розрахунку розмірів замовлень і дат запуску замовлень на основі сітьових моделей. На цьому етапі виконують також розрахунок завантаження ресурсів або балансування плану-графіка з ресурсів – процедуру планування потужності (Capacity Planning);

в) оперативне управління. Процедури перевірки укомплектованості і запуску замовлень, управління процесом виробництва через механізми виробничих циклів, пріоритетів, розмірів замовлень, при цьому ведеться облік виконання операцій і замовлень та складський облік.

До систем класу ЕRР мають входити засоби, що дозволяють змоделювати весь хід виробництва при даному варіанті основного плану, щоб побачити можливі майбутні проблеми і вузькі місця. ЕRР-системи мають підтримувати методи Just-In-Тіте (точно в строк). Вони також мають планувати діяльність служб збуту, постачання і виробництва як наскрізний графік взаємозалежних замовлень. Такі системи мають охоплювати засоби бюджетування і розвинуту систему управлінського обліку та фінансового планування, а також систему бухгалтерського обліку або інтерфейс з такою системою, що працює як в українських, так і в західних (GAAP, IAP) стандартах бухгалтерського обліку і звітності.

Завдання бухгалтерського обліку вирішуються в ЕRР-системах інтегровано із завданнями планування виробництвом (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Функції ЕЕР-систем

Залежно від особливостей виробництва для різних підприємств доцільно використовувати різні концепції управління та інформаційних систем. На рис. 1.12 умовно зображено п’ять типів виробництв відповідно до числа видів кінцевої продукції й обсягу випуску в натуральних показниках.

Рис. 1.12. Типи виробництв відповідно до обсягу випуску продукції та асортименту

Перший тип – підприємства, які випускають складні вироби на замовлення, тобто це тип одиничного виробництва на замовлення. Його відрізняє потенційно велика різноманітність продукції, що випускається, і штучний випуск. Характеризується універсальним устаткуванням – верстатами з ЧПУ, роботами і гнучкими автоматизованими виробництвами. Персонал – виcококваліфіковані наладчики і верстатники широкого профілю.

Другий, третій і четвертий типи – різні варіанти серійного виробництва: дрібносерійне, серійне і великосерійне. Чим вища серійність, тим нижча універсальність устаткування і вужче спеціалізація працівників. Число видів готової продукції менше, обсяг випуску – більший.

П’ятий тип – масове виробництво. Спеціалізоване устаткування, конвеєри, потокові лінії, технологічні комплекси. Мінімальне число видів продукції, що випускається, максимальні обсяги випуску.

Кожному типу виробництва відповідають свої методи управління. Для підприємств першого типу – це різноманітні сіткові моделі: методи РЕRТ і критичного шляху, а також стандарти управління ЕRР, до яких входять методи сіткових розрахунків. Сьогодні обчислювальні можливості дозволяють застосовувати більш гнучкі та складні алгоритми розвузлування виробництва, що спричинило появу продуктів, котрі підтримують гнучке управління виробничими графіками й виробничими завданнями – АРS (Advanced Planning and Scheduling – розширене планування та диспетчерування). Процес формування потреб у ресурсах виконується за їхньою допомогою за хвилини, причому завдання вирішується в умовах обмежених потужностей.

Підприємства другого, третього і четвертого типів – це сфера застосування стандартів ЕRР. Для підприємств п’ятого типу – масового виробництва – це методи точно в строк Just-Іп-Тіте – JIТ). На них можуть працювати також і методи ЕRР, хоча для досить простого виробництва цього типу ЕRР занадто потужні.

Вплив програмних систем МRР/ЕRР на бізнес величезний. Використання ЕRР сприяє об’єднанню, зменшенню числа непотрібних операцій, скороченню помилок, поліпшує можливості прогнозу і планування, що може забезпечити значне скорочення витрат і поліпшення процесу виробництва. Завдяки тому, що переваги систем планування ресурсів очевидні й діючі, провідні сучасні виробники і далі активно впроваджують МRР і ЕRР уже протягом більш ніж 25 років.

Концепція ERP включає в себе:

· всі функції MRP II$

· сукупність всіх фінансових функцій;

· надання всієї необхідної звітності;

· автоматизацію продаж;

· розвинуті виробничі функції;

· функції управління якістю;

· функції надання сервісу;

· функції управління персоналом;

· інженерні функції;

· функції поширення та логістики.

ВСТАВКА


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 8. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
 9. Архітектура СЕП та характеристика АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3
 10. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 11. Банківська система України і її характеристика
 12. Банківські ризики та їх характеристика
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
МRР/ЕRР-системи | Характеристика МRP-систем

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.