Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Коефіцієнт Шарпа

Оцінка ефективності управління портфелем за допомогою коефіцієнту “доходність-мінливість” і коефіцієнту Шарпа.

Коефіцієнт “доходність-мінливість”визначає величину надлишкової доходності портфеля з коригуванням на ринковий ризик. Цей коефіцієнт позначається латинськими літерами RVOL (reward-to-volatility ratio) і розраховується шляхом ділення надлишкової середньої доходності портфелю на коефіцієнт b :

RVOL = (ra -raf)/

Базовим значенням, з яким порівнюється значення цього коефіцієнта є коефіцієнт RVOLm для ринку цінних паперів ( або його частини) в цілому. Оскільки за визначенням коефіцієнт b для фондового індексу дорівнює 1, значення коефіцієнта RVOLm відповідає значенню надлишкової доходності фондового індексу, тобто різниці між середньою доходністю ринку та середньою доходністю безризикових фінансових активів. Якщо коефіцієнт “доходність-мінливість” конкретного портфелю перевищує надлишкову доходність фондового індексу, ми можемо зробити висновок про ефективне управління портфелем.

Коефіцієнт “доходність-мінливість” визначає величину надлишкової доходності портфеля з коригуванням на загальний ризик портфелю, тобто стандартне відхилення доходності портфелю.

ra = raf + (ram- raf) х s /sm

raf - середня безризикова процентна ставка; ram -середню доходність ринку; s - стандартне відхилення доходності портфелю ;sm - стандартне відхилення доходності фондового індексу.

Формула дає можливість розрахувати еталонну доходність портфелю з урахуванням загального ризику портфеля.

На практиці оцінка ефективності управління портфелем з урахуванням загального ризику проводиться з застосуванням коефіцієнту Шарпа. Цей коефіцієнт розраховується шляхом ділення надлишкової середньої доходності портфелю на стандартне відхилення портфелю (s):

RVAR = (ra -raf)/ s

За допомогою коефіцієнту Шарпа визначається кут нахилу лінії доходності до осі Х. Базовим значенням, з яким порівнюється значення цього коефіцієнта є коефіцієнт Шарпа, розрахований для фондового ринку в цілому RVARm = (ram -raf)/ sm Якщо значення коефіцієнту Шарпа для портфелю менше ніж значення цього коефіцієнту для ринку, це означає про недостатню ефективність управління з урахуванням загального ризику портфеля.

 

90. Поняття “еталонної доходності” та її практичне застосування при оцінці ефективності управління портфелем.

Для того, щоб визначити наскільки успішним був вибір конкретного портфеля у порівнянні з ринком в цілому та іншими портфелями, необхідно розрахувати апостеріорні лінії ринку цінних паперів. Для цього необхідно розрахувати середню безризикову процентну ставку (raf )і середню доходність ринку (ram ) за певний період.

T

raf = (S rtf)/ T; та

t=1

ram = (S rtm)/ T

t=1

де rtf та rtm - середньозважена безризикова ставка та ринкова ставка доходності за проміжок часу t; T - кількість періодів.

Визначивши значення середньої безризикової процентної ставки (raf) і середньої доходності ринку (ram), ми можемо обчислити еталонну доходність портфелю (re), ризик якого характеризується коефіцієнтом b, Для цього прийнято використовувати рівняння апостеріорної кривої

re = raf + b(ram- raf)

 

Різниця між середньою доходністю портфелю та його еталонною доходністю називається апостеріорною ( або історичною) альфою (ex post alpha)

a = ra - re

Якщо значення історичної альфи більше нуля, це означає, що середня доходність перевищувала доходність еталонного портфелю, і свідчить про ефективне управління портфелем. Рівняння апостеріорної характеристичної лінії отримуємо, замінивши re на його складові частини.

 


Читайте також:

 1. А середній коефіцієнт росту в такому випадку визначається як
 2. А. Фінансові коефіцієнти
 3. А. Фінансові коефіцієнти
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. Аналіз фінансових коефіцієнтів.
 6. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 7. Біноміальні коефіцієнти
 8. Визначення коефіцієнта оборотності активів
 9. Визначення коефіцієнта чистого прибутку
 10. Визначення коефіцієнтів рівнянь лінійної регресії для багатофакторної задачі
 11. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника за дослідами неробочого ходу та короткого замикання.
 12. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника за матрицею власних та взаємних опорів методу контурних струмів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальний та ринковий ризики портфеля, їх вимір та застосування з метою оцінки ефективності управління портфелем. | Особливості формування доходів, витрат та результатів діяльності фінансових посередників.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.