Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Етапи опрацювання тексту

Обладнання до уроку;

За Савченко О.Я.

N Уроки позакласного читання

n Уроки вивчення творів одного жанру

n Уроки-сходинки до монографічного вивчення творчості письменника;

n Уроки-інсценізації;

n Уроки з ігровим сюжетом;

n Уроки-мандрівки, уроки-подорожі;

n Уроки-роздуми;

n Інтегровані уроки;

n Уроки-діалоги;

n Уроки розвитку літературних творчих здібностей;

n Узагальнювальні уроки.

n Інноваційні технології

n Урок з розвитку критичного мислення;

n Урок з інтерактивними частинами;

n Урок розв'язання винахідницьких завдань;

n Урок з використанням методу проектів;

n Мультимедійний урок

3. Дидактична структура уроків читання

n Це описова форма уроку, що містить:

1) мету (пізнавальну, виховну, розвивальну, навчальну);

3) хід уроку (структурні компоненти та зміст уроку);

4) оцінку проведення уроку

Зміст та дидактична структура уроку читання. Урок засвоєння нових знань

n Школа:

n Клас:

n Учитель:

n Тема уроку: «Золота осінь»

n Матеріал для читання: (О. Копиленко. «Жовкне листя»).

n Мета: пізнавальна(засвоєння певної інформації з тексту);

n Виховна та розвивальна — виховувати громадянські почуття, національну свідомість, кращі моральні якості, естетичні смаки, бережливе став­лення до природи, любов і повагу до людей праці, патріотів своєї землі, народу; розвиток мовлення та уваги, пам'яті, спостережливості, культури слухання, удосконалення аналітико-синтетичних умінь порівнювати, узагальнювати, доводити, проводити аналогію; розви­ток творчих здібностей, самостійності та навичок самоконтролю).

n Навчальна(формулюється відповідно до вимог програми):

n 1 — удосконалення техніки читання (розширення поля читання, вдосконалення правильних прийомів читання, регулювання темпу та навичок виразного читання); розвиток мовленнєвого апарату і вимови та ін.;

n 2 — прищеплення вмінь працювати з текстом (ділення тексту на частини,

n виділення головних з них, складання плану навчальної статті, визна­чення головної думки та ін.);

n 3 — розвиток зв'язного мовлення (текстотворчих умінь та навичок) на

n основі навчального тексту (відповіді на запитання, репродуктивний, стислий та творчий перекази та ін.).

n Обладнання уроку: підручники, хрестоматії, репродукції картин, ТЗН, роздатковий матеріал, тощо.

Структурні компоненти уроку.
Урок засвоєння нових знань
(за Г.П.Коваль)

1. Повторення вивченого матеріалу. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання (8-10 хв.).

2. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку (2-3 хв.).

3. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь і навичок (20 хв.).

- первинне та повторне читання,

- узагальнювальна бесіда за змістом

4. Творче застосування знань учнів (до 10 хв.).

5. Підсумки уроку. Домашнє завдання (1-2 хв.).

1. Повторення вивченого матеріалу.
Актуалізація опорних знань.
Перевірка домашнього завдання.

n Види робіт:

n відповіді на запитання ;

n вибіркове читання ;

n переказ за планом (за частинами, поетапно, в цілому, стисло, детально, творчо);

n читання мікротекстів твору (міркування героя, опис інтер’єру, розповідь одного з героїв…);

n знаходження подібних рядків;

n добір до ілюстрації змісту й читання його;

n читання в особах;

n виразне читання;

n словесне малювання;

n тлумачне читання; орфоепічне читання;

n читання-драматизація;

n трансформація діалогічного мовлення персонажів твору в монологічне;

n характеристика дійових осіб; читання напам’ять і т. ін.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Повідомлення теми і мети уроку.

Підготовча робота до сприймання тексту:

- робота з наочністю,

- розповідь учителя, бесіда, актуалізація, уточнення і доповнення знань та уявлень учнів про явища, факти, події, що зображені у творі;

- узагальнення ;

- лексико-семантична, лексико-стилістична підготовка,

- робота зі змістом підручника,

- читання додаткових матеріалів учителем, учнями,

- створення проблемної ситуації,

- робота з основними структурними елементами книжкового апарату,

- прогнозування змісту твору,

- робота над заголовком твору;

- бесіда, спостережень після екскурсії;

- демонстрація фрагментів діа-, кінофільму;

- постановка мети вивчення матеріалу.

3. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь і навичок

n Види робіт:

- первинне читання тексту учнями (!!!), вчителем;

- комбіноване читання (вголос-мовчки; учні-вчитель);

- відповіді на запитання, поставлені до читання та вміщені в кінці тексту;

- бесіда-роздум над прочитаним;

- зіставлення запропонованих прислів’їв і приказок із прочитаним текстом;

- визначення серед запропонованих запитань (завдань) тих, що мають (не мають) відношення до тексту;

- встановлення фактологічного ланцюжка подій;

- робота з наочністю, ілюстрацією підручника;

- постановка запитань учнями;

- виразне читання тексту вчителем за складеною партитурою і т. ін.

Повторне читання тексту
учнями і робота над текстом

n Види робіт:

- орфоепічне читання; тлумачне читання; акцентологічне читання;

- розвитку техніки читання;

- складання словничка образних слів;

- оглядове читання з елементами вибіркового (Чому? Де? Коли? Як?);

- поєднання колективного читання з індивідуальним;

- знаходження завершених за змістом частин тексту;

- визначення головної думки твору;

- композиційний аналіз; поділ тексту на частини;

- складання плану; переказ за планом;

- аналіз вчинків дійових осіб та їх мотивів;

- словесне малювання;

- робота за ілюстрацією (впізнавання і переказ відповідної частини, опис);

- вправи на розширення „поля читання”;

- інтонаційне читання; логічне читання;

- робота з розширення активного словника учнів тощо.

Складання плану прочитаного

(1-2 класи)

- малюнковий план ;

- запитання до частин;

- формулювання заголовків до частин;

(з 3-го класу)

- словесне оформлення плану.

!!!

План не складається при вивченні ліричних творів, невеликих статей, творів із складною композицією.

Вимоги до плану:

n усі пункти повинні передавати логіку розгортання подій,

n спрямування на розкриття головної думки;

n формулюються у вигляді двоскладних речень, номінативного і питального характеру,

n спонукають учнів шукати відповідь і активізують їх роботу.

Узагальнювальна бесіда
за змістом твору.

Види робіт:

- розкриття ідейної спрямованості тексту;

- розкриття теми (основної думки) за опорними запитаннями;

- бесіда з метою підготовки до творчої роботи над текстом;

- бесіда за опорними запитаннями;

- робота з ілюстрацією підручника;

- робота з основними структурними елементами книжкового апарату;

- висловлення оцінних суджень;

- з’ясування причиново-наслідкових зв’язків;

- навчання технології логічного читання;

- вибіркове читання, робота у групах тощо.

4. Застосування знань
на основі творчої роботи над текстом

n Види робіт:

n творчий переказ;

n - розповідь за аналогією; ілюстративна робота (словесне, графічне малювання);

- колективна декламація; читання-інсценізація; постановка „живих” картинок; складання сценарію за прочитаним – 4 клас;

- робота з деформованою структурою тексту;

- комунікативне читання;

- уточнююче читання;

- складання усної (письмової) анотації до прочитаного твору;

- продукування діалогів;

- складання монологів від імені головного героя;

- складання описів з елементами міркування;

- емоційно-образний аналіз тексту;

- запис нової думки (слів, виразів).

5. Підсумок уроку

n Види робіт:

- встановлення спільних і відмінних рис у текстах;

-бесіда-роздум творчого характеру;

- використання ТЗН і перечитування окремих частин текстів;

- розв’язання проблемних завдань на основі тексту;

- постановка запитань до текстів учнями;

- ведення словників („Золоті зерна”, „Перлини мудрості”, „Барвисті слова” тощо);

- запис за опорною схемою основної думки;

- аналіз книжкових ілюстрацій (демонстраційних малюнків) до розглянутих текстів;

- з'ясування позиції учня, „автора” („художника”) тексту тощо.

Домашнє завдання

n Види робіт:

- вибіркове читання пейзажних описів, подій, слів головного героя, авторських слів, діалогів;

- графічне малювання;

- складання плану;

- добір інших заголовків;

- виписування найвлучніших слів для характеристики героїв, подій, вчинків, описів;

- складання діалогів з героями, автором;

- добір прислів’їв, приказок; вивчення напам’ять;

- визначення головних і несуттєвих слів у тексті (абзаці);

- підготовка однієї із частин тексту до виразного читання;

- перекодування жанру твору;

- складання таблиць почуттів за прочитаним тощо.

Закономірності сприйняття художнього твору

І. Первинний синтез – цілісне сприймання;

ІІ. Різні види аналізу;

ІІІ. Вторинний синтез – поглиблене сприймання й розуміння прочитаного.

1. Підготовча робота до читання.


Читайте також:

 1. III. Аудіювання тексту з метою розуміння
 2. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 3. III.4 Форматування тексту.
 4. Аналіз опрацювання помилок
 5. Асортиментний процес включає три основних етапи: концентрацію, кастомізацію і розсіювання.
 6. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 7. Бізнес-моделювання в системі управління розвитком підприємства. Поняття та етапи формування бізнес-моделі
 8. Бюджетний процес, його поняття і складові етапи
 9. Введення та редагування тексту.
 10. Введення тексту
 11. Виборчий процес і його етапи
 12. Види і форми спілкування. Етапи спілкування.
Переглядів: 2811

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
N Уроки класного читання | N Урок-КВК

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.