Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вимірювання частоти обертання.

Оцінювання і запис результатві вимірювань

Оцінювання і запис результатів вимірювань залежить від того технічними чи метрологічними, прямими чи непрямими вимірюваннями виконувалися за атестованими методиками виконання серійними засобами вимірювань вказаними у цих методиках (вказаних класів точності). Це забезпечує заданий рівень похибок вимірювань і при техніному вимірюванні як значення вимірювального параметра приймають результат вимірювання, що зчитується зі шкали або цифрового індикатора вимірювального приладу, а в записі результатів вимірювання можливу похибку вимірювань не відображують. При щьому відчит значення вимірювального параметра робиться за найближчою відміткою шкали не враховуючи умовних дробових значень, або за повним показом цифрового індикатора.

Такий підхід до зчитування показу приладу забезпечує відчіт значення вимірювального параметра з похибкою, що не перевищує значення 2 абсолютних інструментальних похибок приладу, а ціна одиниці молодшого розряду цифрового індикатора не перевищує значення його абсолютної інструментальної похибки.

 

 

 

В системі одиниць СІ одиницею частоти обертання є радіан за с, але поряд з цим досить широко застосовують одиниці оберти за секунду чи оберти за хвилину. Вимірювання чистоти обертання виконується тахометрами, за допомогою тахогенераторів та стробоскопічним методом.

Тахометри – це прилади, які перетворюють (частіше за все за допомогою відцентрового елемента) кутову швидкість у повертаючий момент, що викликає переміщення показчика прилада по його шкалі. Для приєднання вала тахометра до обертових деталей машин кожний тахометр комплектується гумовими та сталевими наконечниками, які при вимірюванні уставляються у конічне заглиблення не торці вала машини. Гумові наконечники застосовуються для вимірювання великих швидкостей, сталеві – для середніх і малих щвидкостей.

В набор приладів до тахометра крім наконечників входить також круглий гумовий шків, який при вимірювання притискують до зовнішніх поверхонь обертових елементів машин. При використанні шківа вимірювану швидкість визначають за формулою . Тут nT – показ тахометра, d, D – діаметри шківа і обертової деталі машини відповідно. Границі вимірювань відцентрових тахометрів лежать в межах 25-10000 об/хв, оберти тахометрів дорівнюють 0,5-1%. Вимірювання кутовох швидкості тахогенераторами грунтується на тому, що вихідна напруга тахогенератора пропорційна швидкості обертання його вала. Але прицьому слід враховувати, що лінійна залежність справедлива тільки прироботі тахогенератора на холостому ході і при підмиканні до нього вторинногоелектровимірювального прилада (мілівольтметра). Ця залежність спотворюється, тому для зменшення методичної похибки рекомендується вибирати мілівольтметр з можливо великим вхідним опором. Методичні похибки вимірювальної схеми тахогенератор-мілівольтметр можна уникнути користуючись градуювальною таблицею, складеної для конкретної пари тахогенератор-мілівольтметр. Основна зведена інструментальна похибка тахогенераторів дорівнює 0,5 – 1%.

Методи вимірювання кутової швидкості тахометром або тахогенератором є контактними, бо потребують безпосереднього еонтакта тахометра чи тахогенератора з обертовим тілом, швидкість якого вимірюється. Швидкість такий контакт викликає на контрольованій машині або деталі гальмовий момент,що зменшує її швидкість, особливо це стосується вимірювання швидеості тахометром.

Стробоскопічний метод вимірювання кутової швидкості не має цоьго недоліка, бо грунтується не світлових ефектах, що виникають при порівнянні чистоти обертання вала контрольованого механізма з частотою мигання імпульсного ждерела світла.

 
 

Наступний рисунок пояснює принцип дії стробоскопічного метода.

Очевидно, що мітка нанесена на обертовий диск буде нерухомод при освітлюванні диска імпульсним джерелом світла з частотою, що співпадає з частотою обертання диска.

Отже, тут

.

 
 

Якщо в якості імпульсного джерела світла використовувати неонову лампу можна рекомендувати таку електричну схему експеременту по стробоскопічному визначенню кутової швидкості обертання обєкта.

 

Точність і границі вимірювання кутової швидкості стробоскопічним методом залежать від точності частоти мигань імпульсного джерела світла і значення границь частоти цих мигань. Вони значно вищі ніж при використанні тахометрів або тахогенераторів. Так, наприклад, зразковою універсальною тахометричною установкою ОТХ-150 можна вимірювати швидкість обертання в діапазоні 5-150000об/хв з похибкою, що не перевищує 0,01%.

 

 


Читайте також:

 1. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 4. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
 5. Визначення параметрів і показників для вимірювання кожного процесу та націлення їх на величини
 6. Вимірювання
 7. Вимірювання PCO2.
 8. Вимірювання активної потужності у трифазних електричних колах
 9. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу.
 10. Вимірювання витрат за перепадом тиску
 11. Вимірювання витрати за перепадом тиску
 12. Вимірювання витрати за рівнем
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимірювання електричного опору компенсаційним методом. | Типи і поширеність спадкової патології у дітей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.