Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Напрями і оцінка вибору кадрової політики

Кадрова політика в організації може здійснюватись за такими напря­мами:

— прогнозування створення нових робочих місць з урахуванням впро­вадження нових технологій

— розробка програми розвитку персоналу з метою вирішення завдань організації на основі удосконалення сис­теми навчання і посадового переміщення працівників;

— розробка мотиваційних механізмів підвищення зацікавленості і за­доволеності працею;

— створення сучасних систем найму і відбору персоналу;

— здійснення маркетингової діяльності в галузі персоналу;

— формування концепції оплати праці і морального стимулювання
працівників;

— забезпечення рівних можливостей ефективної праці, її безпеки і
нормальних умов;

— визначення основних вимог до персоналу в межах прогнозу розвит­ку підприємства;

— формування нових кадрових структур і розробка процедур механізмів
управління персоналом;

— покращення морально-психологічного клімату в колективі, залучен­ня рядових працівників до управління підприємством.

Зарубіжний досвід показує, що в сучасних умовах особливе значення має кожен працівник, зростає вплив якості його праці на кінцеві результа­ти всього підприємства, у зв'язку з чим моральне та матеріальне стимулю­вання, соціальні гарантії повинні бути основним аспектом кадрової по­літики, що проводиться в організаціях. Виплата надбавок і система участі працівників у розподілі прибутку повинні забезпечити високий рівень їх зацікавленості в кінцевих результатах діяльності організації. Щоб активно керувати персоналом, потрібно забезпечити постійний обмін інформацією між різними рівнями управління з кадрових питань. Кадрову політику про­водять на всіх рівнях управління: вище керівництво, лінійні керівники та служба управління персоналом.

Правильно вибрана кадрова політика забезпечує:

— своєчасне та якісне укомплектування кадрами вироб­ничого і управлінського персоналу;

— стабілізацію колективу на основі врахування інтересів працівників і
підприємства;

— раціональне використання робочої сили за кваліфікацією і у відпо­відності зі спеціальною підготовкою;

— ефективне використання майстерності і можливостей кожного пра­цівника;

— створення умов задоволення персоналу своєю працею;

— розвиток і підтримку на високому рівні якості життя,;

— створення і збереження доб­рого морального клімату в колективі;

Ризик не реалізувати вибрану кадрову політику або реалізувати не по­вністю може бути викликаний:

— зміною загальної стратегії і виробничої діяльності підприємства як
реакція на несприятливі зміни ситуації зі збутом продукції;

— зміною ситуації на ринку праці;

— трудністю швидкої окупності засобів, що вкладаються в робочу силу;

— небажанням працівників реагувати і діяти в потрібному для під­приємства напрямі.

Оскільки кадрова політика є похідною від загальної стратегії розвитку підприємства, то обгрунтування її вибору залежить від того, як якісно були проведені маркетингові дослідження підприємством можливої реалізації своєї продукції і його конкурентоздатності. Тому загальний план кадрової політики повинен корегуватись відповідно до змін, що складаються.

При оцінці кадрової політики потрібно враховувати можливість інтег­ральних ефектів, коли остаточний результат діяльності виший, ніж проста

сума окремих результатів. Оцінка кадрової політики на її відповідність умовам, що складаються на підприємстві в роботі з персоналом, сприй­мається колективом досить спокійно.

Ефективність реалізованої кадрової політики можна оцінити за таки­ми показниками:

- результативність праці;

- дотримання законодавства;

- задоволеність працею, наявність прогулів та скарг;

- плинність кадрів;

- наявність трудових конфліктів;

- частота виробничого травмування.

Кадрова політика в умовах кризи буде ефективною за таких умов:

— скорочення всіх рівнів управління в організаційній структурі, а не
на окремих робочих місцях;

— зміцнення кадрового резерву у вищій ланці управління;

— врахування взаємозалежності елементів організаційної структури
підприємства при скороченні, а також стимулювання нової організацій­ної структури;

— виявлення і просування по службі працівників, які мають лідерські
якості;

— проведення політики підготовки, перепідготовки і підвищення ква­ліфікації працівників;

— збереження кадрового ядра підприємства;

— найм перспективних працівників зі сторони;

— централізація фінансового менеджменту, яка повинна забезпечити
нагромадження потрібної кількості капіталу.

 Читайте також:

 1. E) теорія раціонального вибору.
 2. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 3. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 4. Активний характер соціальної політики.
 5. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 6. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
 7. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 8. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 9. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 10. Аналіз посередників в системі розподільчої політики
 11. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 12. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
Переглядів: 993

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Елементи кадрової політики | Принципи та етапи кадрового планування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.091 сек.