Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Елементи кадрової політики

Еле­менти: тип влади в суспільстві, стиль керівництва, філософія підприєм­ства, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, статут організації, і через них реалізується.

Формування кадрової політики здійснюється на основі загальної Дек­ларації прав людини, Конституції держави, Програм керуючої партії, Ци­вільного кодексу та Кодексу законів про працю. Кадрова політика розроб­ляється вищим керівництвом підприємства і кадровими службами.

Типи влади в суспільстві

Охлократія (ohlos - натовп) - влада натовпу, яка характе­ризується відсутністю чіткого підпорядкування громадян нормам моралі та права, і суспільна поведінка яких визначається на стихійних зборах, мітингах, демонстраціях.

Автократія (author — автор) — необмежена влада однієї особи.

Демократія (demos — народ) — передбачає «владу народу» на основі са­моврядування.

Сучасний етап розвитку України характеризується переходом від ав­тократії до демократії, з проявом охлократії.

Стиль керівництва

Авторитарний стиль — керівник при прийнятті рішень орієнтується на власні цілі, критерії та інтереси. У впровадженні рішень в життя займає жорстку позицію, активно використовує методи адмініст­ративного і психологічного впливу.

Демократичний стиль базується на поєднанні принципу одноосібного керівництва і самоврядування.

Ліберальний стиль — керівник у прийнятті рішень орієнтується на цілі та інтереси окремих груп трудового колективу, постійно маневрує, щоб збе­регти паритет інтересів, часто займає різні позиції сторін.

Змішаний стиль — передбачає поєднання перерахованих вище типів ке­рівництва.

Філософія підприємства — це сукупність моральних та адмініст­ративних норм і правил взаємовідносин персоналу, підпорядкованих до­сягненню стратегічної цілі підприємства. Філософія підприємства вклю­чає такі розділи:

—цілі і завдання підприємства, ділові та моральні якості персоналу;

—умови праці, робоче місце, оплата й оцінка праці;

—соціальні цінності та соціальні гарантії.

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників і службовців - це документ, що регламентує найм і звільнення працівників, робочий час, порядок вирішення трудових спорів. Це внутрішній, нормативний документ, який повинен відповідати Кодексу законів про працю.

Колективний договір - правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцями. У Ко­лективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

—забезпечення рівноправності сторін, дотримання норм законодавства;

—встановлення форм, систем і рівня заробітної плати, режиму роботи
й умов праці;

—забезпечення участі членів трудового колективу в управлінні організацією;

— реальність забезпечення прийнятих зобов'язань, контроль за вико­нанням колективного договору і відповідальність сторін.

Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чин­ним законодавством і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги.

Укладанню колективного договору передують колективні переговори. Терміни, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що ви­никають під час їх ведення, порядок розробки, укладання та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконан­ня регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди».

Важливість підписання колективного договору підтверджується таки­ми фактами:

— цей документ забезпечує стійкі відносини між колективом праців­ників і власником, чітко визначає права й обов'язки сторін;

— наймані працівники можуть задовольнити свої інтереси в більшому
обсязі, якщо вони діють колективно, про що свідчить досвід країн з рин­ковою економікою;

— при діючих правилах партнерських відносин наймані працівники ма­ють більше можливостей одержувати інформацію про фінансовий стан
підприємства, про його позиції на ринку, що дозволяє визначитись у своїх
вимогах до роботодавця, в першу чергу, відносно оплати, умов і охорони праці;

— у будь-якому випадку працівники мають можливість брати участь у
прийнятті рішень, що послаблює абсолютну владу роботодавця.

Кадрова політика формується в загальній концепції підприємства, по­ряд з виробничою, фінансовою, економічною та маркетинговою.


Читайте також:

 1. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 2. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 3. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
 4. Активний характер соціальної політики.
 5. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 6. Аналіз посередників в системі розподільчої політики
 7. Антиінфляційної політики
 8. Аншлюс Австрії. Мюнхенська конференція та її наслідки. Крах політики західних держав щодо умиротворення агресора
 9. Базові елементи управління проектом
 10. Боротьба укр. селянства проти політики “воєнного комунізму”. Н. Махно.
 11. Будова й основні елементи машини
 12. Бюджетний процес: поняття, роль, та значення у проведенні бюджетної політики.
Переглядів: 431

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суть, завдання і типи кадрової політики | Напрями і оцінка вибору кадрової політики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.