Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Суть, завдання і типи кадрової політики

Тема 5 Кадрова політика

1. Суть, завдання і типи кадрової політики.

2. Елементи кадрової політики.

3. Напрями і оцінка вибору кадрової політики.

Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику.

Кадрова політика - це сукупність принципів, методів, форм організа­ційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулюван­ня. Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу.

Кадрова політика — це система теоретичних поглядів, ідей, вимог, прин­ципів, які визначають основні напрямки роботи з персоналом. Вона спря­мована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем людей на різних рівнях відповідальності. Основним завданням кадрової політи­ки є:

— своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості відповідно до стратегії розвитку організації;

— створення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством
прав і обов'язків громадян;

— раціональне використання персоналу;

— формування і підтримка ефективної роботи підприємства.
Кадрова політика формується з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, характерних для сучасного і майбутнього.

До зовнішніх факторів відносяться:

— національне трудове законодавство;

— взаємовідношення з профспілкою;

— стан економічної кон'юнктури;

— стан і перспективи розвитку ринку праці.

Внутрішніми факторами є:

— структура, цілі і стратегія організації;

— територіальне розміщення;

— технології виробництва;

— організаційна культура;

— кількісний і якісний склад персоналу;

— фінансові можливості організацій;

— існуючий рівень оплати.

Типи кадрової політики в умо­вах кризового стану економіки:

1. Пасивний. На підприємстві немає чітко вираженої програми дій сто­совно персоналу, а кадрова політика зводиться до ліквідації негативних
наслідків. В організації немає прогнозу кадрових потреб, засобів оцінки
праці персоналу.

2. Реактивний. Керівництво підприємства контролює симптоми кри­зової ситуації (виникнення конфліктних ситуацій, відсутність достатньо
кваліфікованої робочої сили для вирішення завдань, відсутність мотивації
до високопродуктивної праці) і вживає заходи до локалізації кризи.

3. Превентивний. Керівництво підприємства має обгрунтовані прогно­зи розвитку ситуації, однак не має засобів впливу на неї. Кадрова служба підприємства володіє не лише засобами діагностики персоналу, але й ме­тодами прогнозування кадрової ситуації на середньотерміновий період.

4. Активний (раціональний). Керівництво підприємства має якісний
діагноз, а також обгрунтований прогноз розвитку ситуації і засоби впливу
на неї.

5. Авантюристичний. Керівництво підприємства не має обгрунтованого прогнозу розвитку кризової ситуації, але впливає на неї доступними ме­тодами.

Основні завдання, які повинні вирішуватись на основі кадрової політики, зводяться до:

— розробки системи науково обґрунтованого вивчення здібностей працівників, їх професійного та посадового переміщення у відповідності з діло­вими й особистими якостями, застосування цілеспрямованої підготовки
персоналу, його розвитку;

— активізації роботи кадрових служб з питань стабілізації трудового
колективу, підвищення трудової і соціальної активності працівників;

— переходу від переважно адміністративних методів управління пер­соналом до економічних, соціальних і соціально-психологічних;

— залучення працівників до управління виробництвом.
Ефективна кадрова політика повинна бути:

— складовою частиною стратегічної програми розвитку підприємства,
тобто сприяти реалізації стратегії через кадрове забезпечення;

гнучкою, тобто вона має бути, з одного боку, стабільною, оскільки
із стабільністю пов'язані певні плани працівників, а з другого — динамічною, тобто корегуватись відповідно до змін тактики підприємства, еконо­мічної ринкової ситуації;

— економічно-обгрунтованою, виходячи з реальних фінансових мож­ливостей, що забезпечить Індивідуальний підхід до працівників.

Традиційно виділяють два типи кадрової політики: відкриту (організація є про­зорою для потенційних працівників будь-якого рівня) і зак­риту (організація орієн­тується на залучення нового персоналу тільки нижчого посадового рівня, а заміщення проводиться лише за рахунок працівників організації).

Кадрова політика повинна базуватись на таких принципах, як спра­ведливість, послідовність, рівність, відсутність дискримінації за віком, стат­тю, релігії, дотримання трудового законодавства.

Основна мета кадрової політики — це своєчасне забезпечення опти­мального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

Механізмом реалізації кадрової політики є система планів, норм і нор­мативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів, спрямо­ваних на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб організації в персоналі.


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 4. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Активний характер соціальної політики.
 7. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 8. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 9. Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
 10. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 11. Аналіз посередників в системі розподільчої політики
 12. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
Переглядів: 1013

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етика ділових відносин в організації | Елементи кадрової політики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.