Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок надання адміністративних послуг Івано-Франківською міською радою

Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) працює у м. Івано-Франківську від 10 жовтня 2010 року. Метою створення та діяльності Центру стало спрощення порядку отримання мешканцями міста адміністративних послуг (дозволів, погоджень, довідок тощо, що надаються Івано-Франківською міською радою, її виконавчим комітетом, структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради).

ЦНАП створено на виконання Програми оптимізації надання адміністративних послуг в м. Івано-Франківську, затвердженої рішенням Івано-Франківської міської ради від 4 червня 2009 р. Згаданою Програмою визначено концепцію функціонування Центру, сформовано вимоги до його функціонування, визначено структуру, завдання та принципи діяльності, визначено загальні засади надання адміністративних послуг в рамках ЦНАП.

Започаткування діяльності ЦНАП є результатом спільних зусиль місцевої влади, бізнес-асоціацій та організацій громадянського суспільства, спрямованих на спрощення та вдосконалення адміністративних процедур.

Створення ЦНАПу відбулося у кілька основних етапів:

- квітень 2002 року - в Івано-Франківську створена перша в Україні Реєстраційна палата (на базі відділу держаної реєстрації виконавчого комітету міської ради), в межах якої проводиться комплекс реєстраційних дій для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- січень 2005 року - відкрито інформаційно-консультаційний відділ, що надає консультативну допомогу з питань отримання дозволів і погоджень в сфері господарської діяльності;

- вересень 2005 року - створено Дозвільний центр (з поєднанням елементів єдиного вікна та єдиного офісу), через який здійснюються процедури, пов’язані з видачею документів дозвільного характеру для суб’єктів господарювання;

- червень 2009 року - Міська рада затвердила Програму оптимізації надання адміністративних послуг в м. Івано-Франківську;

- жовтень 2010 року - відкрито Центр надання адміністративних послуг.

Цілями створення ЦНАПу стали:

- спрощення процедур отримання замовниками адміністративних послуг;

- протидія корупції, уникнення використання посередницьких послуг при отриманні адміністративних послуг;

- підвищення рівня задоволеності замовників якістю наданих адміністративних послуг.

Відповідно до Програми оптимізації надання адміністративних послуг в м. Івано-Франківську визначені такі завдання створення ЦНАП:

- створення комфортних умов для отримання адміністративних послуг;

- організація діяльності щодо повного інформування замовників з питань надання адміністративних послуг;

- організація інформаційного обміну даними між муніципальними службами;

- контроль за здійсненням адміністративних процедур;

- моніторинг якості надання адміністративних послуг;

- скорочення кількості документів, що подаються замовниками в складі вхідного пакету документів;

- скорочення кількості взаємодій замовників з працівниками муніципальних служб за рахунок покращення внутрішньої інформаційної та документаційної комунікації.

В основу діяльності ЦНАПу в м. Івано-Франківську покладено такі принципи:

- принцип орієнтації на замовника – формування ефективної системи взаємодії працівників ЦНАП із замовниками;

- принцип повної інформованості замовників – забезпечення функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення зацікавлених осіб;

- принцип зацікавленості виконавця в якісному і своєчасному наданні відповідної адміністративної послуги;

- принцип найменшої дії – максимальне спрощення організації та технології надання адміністративних послуг (мінімально можливі втрати трудових, матеріальних, часових та інших ресурсів);

- принцип делегування повноважень – забезпечення гнучкості в наданні адміністративних послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб замовників;

- принцип зворотного зв’язку/підтримка контакту з одержувачами адміністративних послуг.

Відповідно до визначених цілей та покладених завдань ЦНАП виконує такі основні функції:

- організація взаємодії із замовниками та муніципальними службами;

- організація роботи з консультування, прийому вхідних пакетів, первинної обробки документів у складі вхідного пакету, видачі замовникові вихідного пакету;

- організація доставки вихідних пакетів із ЦНАП у відповідні муніципальні служби, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також доставку вихідних пакетів в ЦНАП;

- залучення представників муніципальних служб для вирішення спірних питань, що виникають в процесі здійснення адміністративних процедур.

Нині адміністративні послуги у межах ЦНАП надаються за трьома напрямами:

- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, взяття на податковий облік, облік в органах статистики та загальнообов’язкового державного соціального страхування – відділ державної реєстрації виконкому міської ради (Реєстраційна палата);

- здійснення дозвільно-погоджувальних процедур, пов’язаних з видачею документів дозвільного характеру для суб’єктів господарювання – відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради (Дозвільний центр);

- здійснення процедур та видача документів дозвільного та погоджувального характеру у різних сферах для громадян.

Центр надання адміністративних послуг об’єднує в одному приміщенні працівників відділу дозвільно-погоджувальних процедур, працівників відділу державної реєстрації та відповідальних працівників муніципальних служб (координаторів), які уповноважені надавати адміністративні послуги та здійснювати роботу щодо прийняття, розгляду заяв і документів замовників з питань отримання адміністративних послуг.

В рамках Центру надання адміністративних послуг задіяні десять муніципальних служб, Реєстраційна палата та Дозвільний центр. Координація роботи Центру надання адміністративних послуг здійснюється відділом дозвільно-погоджувальних процедур.

З метою уникнення як дублювання функцій, так і безпосереднього контакту заявників з посадовцями міськвиконкому, для оптимізації внутрішніх процесів у ЦНАП запроваджено посади координаторів - посадових осіб виконкому міської ради, які організовують роботу, пов’язану з інформуванням заінтересованих осіб по питаннях надання адміністративних послуг, прийомом та видачею документів, забезпечують взаємодію з відповідальними працівниками муніципальних служб.

Координатори здійснюють свої функції відповідно до Регламенту Центру надання адміністративних послуг, в якому, зокрема, фіксуються права та обов’язки, вимоги, порядок роботи, обсяг відповідальності не конкретної посади, як у випадку з посадовою інструкцією фахівця, а саме обов’язки посадової особи муніципальної служби на конкретному робочому місці в Центрі надання адміністративних послуг.

Для діяльності ЦНАП розроблені адміністративні регламенти кожної адміністративної послуги, що надається у Центрі. У адміністративних регламентах зазначаються, зокрема, нормативно-правові акти, які регулюють надання адміністративної послуги, умови та підстави надання адміністративної послуги, орган (муніципальна служба), що надає адміністративну послугу, плата за надання послуги, перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, послідовність дій з надання послуги, строк (тривалість) її надання, підстави та порядок відмови в наданні адміністративної послуги, порядок оскарження рішень, дій бездіяльності муніципальної служби, способи отримання інформації про послугу.

Окремим розділом у регламентах прописані спеціальні можливості для осіб з особливими потребами. У приміщенні ЦНАП передбачені додаткові послуги (можливості) для споживачів. Зокрема, на І поверсі обладнано банківську касу, в якій споживачі можуть здійснити оплату за окремі платні адміністративні послуги. Тут же надаються послуги з виготовлення копій документів.

ЦНАП обладнаний зручними місцями для очікування відвідувачів. Крім того, до послуг відвідувачів з дітьми – дитячий куток. Приміщення ЦНАП обладнане пандусом для доступу маломобільних громадян – інвалідів, осіб з дитячими візками тощо.

Як передбачає Програма оптимізації надання адміністративних послуг у м. Івано-Франківську, результатами створення Центру надання адміністративних послуг повинні стати:

1) для замовників адміністративних послуг - мешканців міста і підприємств, установ, організацій та потенційних замовників - осіб, які мають намір отримати певну адміністративну послугу: підвищення якості надання послуг, скорочення часу, необхідного для отримання послуг; зменшення кількості проміжних документів (довідок), які слід подати для отримання кінцевої послуги; забезпечення, прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг, виконання спрощених схем «руху» до бажаного результату; усунення «білих плям» в діяльності, тобто тих видів діяльності, якими ніхто не займався, або відповідальність за які була «розмита». Як передбачає Програма оптимізації надання адміністративних послуг у м. Івано-Франківську, результатами створення Центру надання адміністративних послуг повинні стати:

2) для посадових осіб виконкому міської ради, які причетні до процедур підготовки та надання адміністративних послуг: зменшення часу та зусиль для оформлення документації; впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів; уникнення дублювання дій, пов’язаних з введенням аналогічної інформації на різних етапах роботи.

3) для керівного складу виконкому міської ради: підвищення прозорості та керованості муніципалітету; оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з наданням адміністративних послуг; підвищення якості управління за рахунок передбачуваності роботи системи.

В результаті аналізу документів ЦНАП нами було проаналізовано адміністративні послуги, що надаються громадянам за ключовими напрямками.

Управління архітектури та містобудування: надання дозволу на розроблення містобудівного обґрунтування; погодження містобудівного обґрунтування; висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; надання дозволу для включення співзабудовником; надання дозволу на будівництво господарської будівлі і гаража на присадибній ділянці; надання дозволу на встановлення та продовження терміну дії металевого гаража та ін.

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю: надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального, територіального комітету); реєстрація органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального, територіального комітету) та ін.

Управління земельних відносин: оформлення договорів оренди землі (первинний, поновлення, внесення змін); оформлення договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів за використання земель, договорів особистого сервітутного користування реальною, ідеальною часткою земельної ділянки, договорів особистого строкового сервітуту (МАФ) та ін.

Управління Державного комітету земельних ресурсів в м. Івано-Франківську: видача витягу про розрахунок нормативної грошової оцінки землі фізичним та юридичним особам; видача довідки про сервітутні обмеження земельних ділянок фізичним та юридичним особам; видача висновку щодо надання земельної ділянки в оренду (власність, постійне користування) фізичним та юридичним особам та ін.

Управління житлово-комунального господарства: надання дозволу на видалення зелених насаджень; передача житлових будинків у власність громадян та ін.

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція з благоустрою»: видача планових ордерів на земляні роботи та будівництво; видача аварійних ордерів на земляні роботи та ін.

Відділ обліку та розподілу житла: взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання та взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу та зняття з обліку та ін.

Служба у справах дітей: встановлення опіки (піклування) над дітьми; надання дозволу на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо їх реєстрації та перереєстрації; надання висновку про можливість утворення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини; постановка на облік осіб, які бажають усиновити дитину та ін.

Комунальне підприємство «Івано-Франківський міський рекламно-інформаційний центр»: надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами; надання дозволу на проведення рекламної акції; надання дозволу на встановлення тимчасової виносної конструкції та ін.

Реєстрація паспорту вивіски: надання дозволу на розміщення художньо-просторової композиції (зелені насадження, фітокомпозиції тощо), які використовуються як рекламоносії; надання дозволу на розміщення графічної (лазерної) проекційної установки та ін.

Юридичний відділ: оформлення права власності за фізичними та юридичними особами на об’єкти нерухомого майна та ін.

В рамках роботи Реєстраційної палати м. Івано-Франківська надається комплекс реєстраційних дій для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (державна реєстрація, реєстрація в органах статистики, органах загальнообов’язкового державного соціального страхування). Прийом та видача документів здійснюється державними реєстраторами. Реєстраційні процедури, які здійснюються в Реєстраційній палаті м. Івано-Франківська це: державна реєстрація фізичної особи - підприємця; державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в єдиному державному реєстрі; державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; державна реєстрація юридичної особи; державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням та ін.

Аналіз діяльності ЦНАПу приводить до висновку, що із його створенням міська громада одержала інструмент, який допомагає отримати потрібну адміністративну послугу швидше та якісніше.

Важливо, що вся необхідна інформація про адміністративні послуги (реєстр послуг та інформаційні картки) розміщена на веб-сторінці виконкому Івано-Франківської міськради (www.mvk.if.ua, розділи «ЦНАП» та «Адміністративні послуги»).

У приміщенні ЦНАП можна ознайомитись з інформацією про адміністративні послуги, розмішеною на стенді (І поверх) та безкоштовно отримати пам’ятку про відповідну послугу. Крім того, спеціалісти, присутні у ЦНАП, можуть надати необхідний перелік документів.

Адміністративними регламентами, якими керується ЦНАП передбачено безкоштовне надання особам з обмеженими фізичними можливостями на їх прохання додаткових послуг, а саме: допомоги в заповненні заяви (заповнення заяви з їх слів); копіювання документів. Прийом осіб з обмеженими фізичними можливостями у ЦНАП здійснюється позачергово. Також слід зазначити, що приміщення ЦНАП обладнане пандусом, що уможливлює доступ до Центру представників маломобільних груп населення.

На офіційному сайті виконкому створено розділ «ЦНАП», на якому розміщена актуальна інформація про роботу Дозвільного центру, Реєстраційної палати та муніципальних служб, перелік послуг з бланками заяв та нормативна база, звіти, оголошення. Працює інтерактивний сайт cnap.if.ua із кодом зворотного зв’язку як наступний крок на шляху до запровадження електронного документообігу у виконкомі. Тепер всі відвідувачі ЦНАП мають можливість в реальному часі дізнатися вичерпний перелік документів та видрукувати бланк заяви для отримання документу дозвільного характеру та додаткову змогу перевірити стан виконання замовленої послуги чи документа дозвільного характеру на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради.

З 1 вересня 2011 р. для зручності громадян Центр надання адміністративних послуг запровадив нову технологію – SMS-інформування. Відтепер всі замовники, що вказали при реєстрації номер свого мобільного телефону, будуть безкоштовно проінформовані про готовність послуги SMS-повідомленням. Інновація поширюється на всіх операторів мобільного зв’язку України.

За два роки в ЦНАП реалізовано три проекти:

1) встановлено інформаційний кіоск з підключенням до мережі Інтернет для всіх відвідувачів Центру;

2) запроваджено систему електронного регулювання чергою та елементами електронного документообігу;

3) впроваджено загальноміську електронну реєстрацію у дошкільні навчальні заклади м. Івано-Франківська.

Сьогодні Івано-Франківський ЦНАП бере участь у наступних проектах: - «Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області» за підтримки програми співробітництва з розвитку і гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ Естонії та Агентства міжнародного співробітництва у сфері розвитку Уряду Швеції «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі Центрів надання адміністративних послуг і розвитку співпраці між Луцьким та Івано-Франківським центрами надання адміністративних послуг та Люблінським бюро обслуговування мешканців» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.

Важливою є можливість оскарження дій та бездіяльності працівників муніципальних служб не лише у судовому, а спочатку у юрисдикційному порядку - керівнику відповідної служби. У свою чергу дії структурних підрозділів виконкому міської ради можуть бути оскаржені до виконавчого комітету міської ради шляхом надсилання скарги міському голові.

Закон України «Про звернення громадян» зазначає, що скарга на рішення може бути подана до органу або посадової особи вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються, однак пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. При цьому Закон встановлює термін лише для оскарження рішень, не обмежуючи в часі подання скарг на дії або бездіяльність.

Також рішення, дії та бездіяльність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду (залежно від характеру порушення прав заявника) в порядку адміністративного, цивільного або господарського судочинства.


Читайте також:

 1. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 2. The peace – порядок
 3. VII. За видами товарів і послуг
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. Автоматизація туристичних послуг
 6. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.
 7. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства
 8. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 9. Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України
 10. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 11. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 12. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
Переглядів: 959

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види адміністративних послуг | Проблеми та перспективи практики надання адміністративних послуг

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.049 сек.