Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Асортимент оргтехніки

Серед різних видів обчислювальної техніки нині найбільшого розповсюдження у побуті набули калькулятори.

Калькулятор - це пристрій, призначений для виконання мате­матичних операцій з обов'язковим втручанням користувача для внесення змін у програму, що є в пам'яті, і для запуску на виконан­ня кожної операції чи послідовності операцій. Калькулятор вико­нує деякі функції комп'ютера, але вимагає частого втручання кори­стувача (ДСТУ 3179-95).

Масовий випуск зробив калькулятори загальнодоступними. Завдяки простоті експлуатації, швидкості отримання кінцевої інформації, точності підрахунків мікрокалькулятори впевнено по­сіли своє місце серед сучасних обчислювальних машин.

Помітно поступаючись універсальним і персональним ЕОМ у складності завдань, що розв'язуються, швидкості обчислень і об'ємі пам'яті, мікрокалькулятори, проте, забезпечують розв'язання ба­гатьох наукових, загальнотехнічних, інженерних завдань достатньо оперативно, у будь-якій обстановці і з високою надійністю. Все це поєднується з малими габаритами і масою.

Основними ознаками класифікації калькуляторів є функціо­нальні можливості, логіка роботи, вид джерела живлення, розміри, можливість програмування.

За функціональним можливостями асортимент калькуляторів поділяють на групи: найпростіші, інженерні, мікрокалькулятори з можливостями програмування, спеціалізовані. За логікою роботи калькулятори бувають з арифметичною чи алгебричною логікою, з логікою оберненого бездужкового запису.

Калькулятор з арифметичною логікою (calculator with arithmetic logic) - це калькулятор, внутрішня організація якого по­лягає в тому, що для операцій додавання та віднімання операція виконується після введення кожного операнда. Якщо додавання і віднімання комбінується з множенням і діленням, перехід до про­міжних результатів є обов'язковим. Калькулятор з алгебричною логікою (calculator with algebraic logic) - це калькулятор, внутріш­ня організація якого є такою, що для операцій додавання та віднімання операція перед введенням кожного з наступних операндів. Якщо додавання і віднімання комбінується з множенням і діленням, перехід до проміжних результатів є непотрібним. Каль­кулятор з логікою оберненого бездужкового запису (calculator with postfix natatonlogic) - калькулятор, внутрішня організація якого є такою, що після введення першого операнда за допомогою відпо­відної клавіші за наступним операндом відразу вводять знак опе­рації. Якщо додавання і віднімання комбінується з множенням і ділен­ням, перехід до проміжних результатів є необхідним.

За видом джерела живлення асортимент калькуляторів поділя­ють на калькулятори, які працюють від неавтономного живлення (виключно від електричної мережі), від автономного живлення (аку­муляторів, хімічного чи сонячного елементу) чи від комбінованого живлення. Перехід на автономне живлення або електромережу здійснюється за допомогою перемикача живлення.

За способом виведення вихідних даних калькулятори поділяють на калькулятори з дисплеєм, з друкувальним пристроєм, з дисплеєм і друкувальним пристроєм. За розмірами калькулятори бувають ки­шеньковими та настільними. За можливістю програмування розріз­няють калькулятори програмовані і непрограмовані.

Існують і інші принципи групування МК, основою якого є до­даткові оригінальні функції (можливості гри, розрахунків біоритмів і гороскопів, наявність музичних пристроїв, календарів тощо).

Для калькуляторів найважливішими є показники функціональ­них властивостей: досконалість виконання основної функції, уні­версальність застосування, досконалість виконання допоміжної функції. Основною функцією калькулятора є можливість виконан­ня різноманітних розрахунків. За умови невиконання основної функції калькулятор стає непотрібним споживачеві, якщо тільки він не виконує допоміжні функції (калькулятори можуть мати вбудо ваний годинник, календар, книжку-футляр, лінійку тощо). У тако­му разі межі застосування калькулятора значно поширюються.

До показників надійності належать: безвідмовність, дов­говічність, збережуваність, ремонтоздатність. З точки зору ергоно­міки мають переваги калькулятори з великим дисплеєм, достатньою відстанню між клавішами (для запобігання одночасного натискан­ня двох клавіш), наявністю висувної підставки (для настільних каль­куляторів), можливістю нахиляти дисплей, відсутністю "ковзаючо­го" ефекту поверхні на інші.

Зарубіжні фірми поділяють калькулятори на різні групи. Так, американські фірми розрізняють калькулятори для науковців (Scientific Calculators), для бізнесменів (Business Calculators) і про­грамовані (Programmable Calculators). Японські фірми спочатку поділяли свої калькулятори на чотири групи: звичайні (Standards Calculators), зі спеціальними функціями (Calculators with Special Functions), для науковців (Scientific Calculators) і з друкуючим при­строєм (Printing Calculators). Нині фірми починають користувати­ся детальнішою класифікацією: звичайні (Basic), звичайні розміром з кредитну картку (Basic Card), калькулятори з годинником і бу­дильником (Clock Calculators), для науковців (Scientific), спеціальні (Special), настільні (Pesk-Top Display), кишенькові і настільні з дру­куючим пристроєм (Handy Printing Calculators, Desk-Top Printing Calculator), для бізнесменів (Business Aids). У цих калькуляторах залежно від призначення забезпечується більш зручне проведення деяких операцій, наприклад, множення на константу, розрахунок складних відсотків, визначення середнього значення, визначення гіперболічних функцій тощо.

Електронні записні книжки, на відміну від калькуляторів, ма­ють рідкокристалічний дисплей, в якому може бути від 2 до 10 рядків на 16-26 символів в рядку і широким переліком функціональних можливостей, таких, як наявність блокнота, щоденника зі звуко­вим супроводженням на визначену дату і час, телефонної книжки з автоматичним сортуванням за абеткою, календаря, годинника з будильником, з можливістю обміну інформацією з іншою записною книжкою чи комп'ютером, з автоматичним відключенням тощо. Сучасні моделі записних книжок можуть бути зі словником.

Принтери - це пристрої, призначені для друкування текстів, гра­фічної та інших видів інформації на паперові та деякі інші види носіїв (прозорі плівки, конверти, карти, термонаклейки, листівки тощо).

Класифікація і параметри принтерів.За швидкістю дії та об­сягу друку принтери поділяють на принтери особистого користу­вання і мережні. За можливістю кольорової передачі принтери різняться на монохромні й кольорові, за розміром друкованого листа - на вузько- і широкоформатні, за розміром корпусу - на типові і модульні. За принципом нанесення фарби принтери поді­ляють на матричні, струминні, лазерні.

Матричні принтери друкують за допомогою маленьких голок, що переносять (забивають) фарбу зі спеціальної стрічки прямо на папір, формуючи послідовно символ за символом. Це пристрої удар­ної дії. Голки розташовані у вертикальний рядок (або 2 рядка) -матрицю. Перевагою матричних принтерів є висока надійність і довговічність, можливість працювати багато годин безперервно, друкувати кілька копій одночасно та висока економічність. До не­доліків можна віднести низьку якість і швидкість друку, високий рівень шуму. Матричні принтери доцільно використовувати для друкування текстів, бланків та інших документів з невеликою кількістю графічних зображень.

Параметри матричних принтерів - це кількість голок, швидкість друку, кількість одночасно друкуючих екземплярів, ресурс (друку­ючої голівки, стрічки), рівень шуму, габарити, маса. Швидкість дру­ку принтерів вимірюється в CPS (character per second) і характери­зує кількість символів в секунду.

Струминні принтери - це пристрої, які формують відобра­ження на папері краплями чорнил. Ці принтери обладнані бачком для зберігання чорнил (картриджем). Під час друку за командою комп'ютера з картриджа вичавлюється дозована крапля чорнил і через спеціальні отвори "вистрілюється" на папір, формуючи крап­ку. На відміну від матричних вони мають більш високу якість і швидкість друку, відносну безшумність та забезпечують високо­якісний кольоровий друк. До недоліків можна віднести високу чут­ливість до чорнил і паперу, що використовують при друці. Стру­минними принтерами доцільно послуговуватися в тих випадках, коли паперів друкуються небагато, але важливий колір і якість друку.

Параметри струминних принтерів — це швидкість друку, розді­лення, ресурс (картриджа, принтера), рівень шуму, габарити, маса. Розділення вимірюється кількістю точок на дюйм - dpi (dots per inch). Швидкість друку вимірюється в PPM (page per minute) і ха­рактеризує кількість сторінок на хвилину. Це одна з одиниць вимі­рювання швидкості друку, характерна для струминних, чорно-білих лазерних та високоякісних кольорових принтерів. В якості носія інформації використовують звичайний та пігментовий папір, папір для друку, прозорі плівки, конверти, картки, листівки, самоклеючий папір, термонаклейки, листівки.

Лазерні принтери мають найвищу якість, швидкість друку та безшумність. їх зручно використовувати, як мережні пристрої. Спосіб друку нагадує роботу копіювальних апаратів: зображення формується частинками фарби (тюнером) на спеціальному барабані і з нього переноситься на аркуш. Формування зображення здійснюється за допомогою лазерного променя.

Параметри лазерних принтерів - це швидкість друку, розділен­ня, ресурс (картриджа, принтера), габаритні розміри, маса.

Копіювальні апарати (копіри)- апарати, призначені для ви­конання копіювання документів, бланків та будь-якого зображен­ня на папері.

Принцип роботи копіювальних апаратів базується на форму­ванні зображення частинками фарби на спеціальному барабані і з нього переноситься на аркуш. Однак на відміну від лазерних прин­терів копіри формують зображення на барабані не за допомогою лазерного променя, а освітлюючи оригінал.

Класифікують копіри за різними ознаками: за продуктивністю їх поділяють на копіри малої (до 10 000 копій на місяць), середньої (до 20 000 копій на місяць) та високої продуктивності (30 000 і більше копій на місяць); за можливістю кольорової передачі - на монохрольні й кольорові; за умовами експлуатації - на портативні, настільні та стаціонарні; за особливостями конструкції - на анало­гові й цифрові.

Параметри копіювальних апаратів - це швидкість копіювання, яка вимірюється кількістю сторінок за хвилину і навантаження, що вимірюється кількістю копій в місяць, формат оригіналу і формат копії, ресурс картриджа, габаритні розміри, маса.

До функціональних можливостей копірів належать: автоматичне копіювання, режим економії електроенергії, автостарт та автовідключення, автоматичний контроль щільності зображення, електронний контроль якості копіювання, автоматичний вибір формату та інші.

Факсимільні апарати (факси)- це пристрої для швидкої пе­редачі інформації попередньо нанесеної на паперовий носій (зви­чайний або термопапір).

Основними вимогами до факсів є точність, швидкість і зручність передачі інформації.

За складністю конструкції факси поділяють на найпростіші (до­машнього і персонального призначення), які містять факс, телефон автовідповідач; середньої складності (офісні бізнес-класу), які ма­ють широкий перелік функціональних можливостей; підвищеної складності (напівпрофесійні), які можуть сумісно працювати з прин­тером і сканером; професійні багатофункціональні (інтегровані) офісні системи, для яких характерна повна сумісність з комп'юте­ром, сканером, принтером, копіром.

За подачею оригіналів текстів факси поділяють на ручні та ав­томатичні.

Параметри факсів - розділення, швидкість модема, час пере­дачі аркуша, кількість рівнів напівтонів, габаритні розміри, маса. Розділення визначається в лініях чи точках на міліметр або точках на дюйм (dpi). При цьому вертикальне розділення 3,95 лін/мм відпо­відає 100 dpi, горизонтальне розділення 8 точок/мм - 200 dpi. Роз­ділення може бути стандартне (Standard), високе (Fine), надвисоке (Super Fani). Високе і надвисоке розділення використовують для передачі документів з дрібним шрифтом чи зображенням, яке ви­конане тонкими лініями.

Швидкість модема - це основний параметр факсу і вимірюєть­ся у бітах за секунду (DPS). Цей показник фірми-виробники вказу­ють у технічному описі і вимірюють при передачі текстової сто­рінки в стандартному розділенні (крупним шрифтом типу машинописного). Час передачі аркуша вимірюється в секундах при передачі 1 аркуша формату А4. Кількість рівнів напівтонів викори­стовується для правильної, більш якісної чорно-білої передачі тек­сту, ілюстрацій чи графічних зображень. При цьому текст передаєть­ся чітко, а графіка м'якше і реалістичніше.

Додатковими функціональними можливостями факсів є регу­лювання контрастності при передачі занадто світлих текстів, ко­рекція помилок (повторна передача при помилках через перешко­ди), переадресація на інший апарат, передача повідомлень по таймеру у визначений час, багатоабонентна передача, яка дозволяє із пам'яті апарата розіслати через скануючий пристрій інформацію абонентам, функція полінг, яка дає змогу починати передачу доку­мента тільки після запиту приймаючого факсу та інші.

Машини для знищення паперу (шредери)призначені для при­ведення документів у непридатний для читання вигляд. Назва цих машин походить від англійського дієслова "to shred" - "різати" "рва­ти" Шредери застосовуються не тільки для знищення документів, які містять конфіденційну інформацію, а й для звільнення архівів чи столів співробітників установ від макулатури.

 

 


Читайте також:

 1. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 2. Аналіз товарного асортименту та номенклатури
 3. Асортимент кондитерських виробів для діабетиків
 4. Асортимент круп
 5. Асортимент овочевих консервів
 6. Асортимент плодово-ягідних консервів
 7. Асортимент швейних виробів
 8. Асортимент шкільних товарів
 9. Асортиментна політика
 10. Асортиментна політика.
 11. Асортиментний процес включає три основних етапи: концентрацію, кастомізацію і розсіювання.
Переглядів: 1643

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Письмові товари | Позабюджетні фонди цільового призначення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.