Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дані та типи даних

Дані – це деяка інформація, наприклад, числова чи текстова, яку опрацьовують за допомогою комп’ютера.

Залежно від характеру інформації дані поділяють на типи.

Типвизначає допустимі значення даного, а також операції, які можна над ним виконувати.

Розглянемо два основні типи даних: текстові (інші назви: символьні, лі­тер­ні) та числові.

І. Текстові дані – це тексти, записані у подвійних лапках, на­прик­лад, "Інформатика", "Маса", "2012".

Текстові дані (назва типу STRING) можуть містити до 255 літер і займати в пам’яті до 256 байтів.

ІІ. Числові дані призначені для робо­ти з числовою інфор­ма­цією.

Числа розрізняють

1.цілі: 1, -25, 100;

2. дійсні: –1.0, -15.2, 12.25.

Цілі дані поділяють на короткі (назва типу INTEGER): -45, 135, 32765 та довгі (назва типу LONG): -45, 135, 32769, 65500. Значення коротких цілих даних займають 2 байти в пам’яті комп’ютера, а довгих цілих – 4. Цілі короткі дані мають значення в діапазоні від –32768 до 32767, а цілі довгі – від -65536 до 65535.

Дійсні числа. Є дві форми зображення дійсних чисел:

1) з фіксованою крап­кою,

2) з плаваючою (рухомою) крапкою.

У зображеннях чисел з фіксованою крапкою розміщення десят­ко­вої крапки безпосередньо вказує на величину числа. Наприклад: 2., –10., 0.00006, 9000000.

У математиці для зруч­но­го написання дуже великих або дуже малих чисел існує показ­ни­кова форма їх зображення:

0,000006=0,6×10–5 , 900000000=9×108 .

Число у показниковiй формі має загальний вигляд ±m × 10±p,

де ±m – мантиса,

а ±p – порядок числа.

У мовах програмування відповідне число зображають так (0 £ p £ 38):

±mE±p

Наприклад: 0.6E–5.

Розрізняють такі типи число­вих дійсних даних:

1) короткі (одинарні, або зі звичайною точністю, назва типу SINGLE) – до 7 цифр у мантисі;

2) довгі(подвійні, з подвійною точністю, назва типу DOUBLE) – до 16 цифр.

Спеціальні символи. Зазначити тип даного можна за допомогою спеціальних символів:

% (цілі короткі) 5%

& (цілі довгі) 5234455&

! (дійсні короткі) 5.2!

# (дійсні довгі) 523234.56455#.

Для позначення текстових даних викорис­товують символ $.

Числам можна надавати імена за допомогою команди оголо­шення сталих CONST

CONST <ім'я сталої 1> = <вираз 1>

...

<ім'я сталої n> = <вираз n>

Такі дані називаються сталими. Сталіданіне можуть змінювати свого значення під час вико­нання програми.

За цією ознакою дані в програмуванні поділяються на сталі та змінні.

Змінна – це поіменована ділянка оперативної пам’яті ком­п’ютера, де зберігається значення деякої величини.

Змінна має такі властивості: назву, значення, тип.

Використання команди оголошення змінних DIM. Команда DIM у мові Бейсик традиційно використовується для оголошення масивів. У сучасних версіях вона може бути застосована для ого­ло­­шення змінних:

 

DIM <список 1 змінних> AS <тип 1>

...

<список n змінних> AS <тип n>

Приклад 3. Цілі змінні A, B, дійсні – C, D та текстові F, H мож­на описати так:

DIM A, B AS INTEGER, C, D AS DOUBLE

DIM F, H AS STRING

Команда присвоєння LET.

LET <назва змінної > = <вираз >

або

<назва змінної > = <вираз >


Читайте також:

 1. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 2. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 3. Аналіз статистичних даних про склад та плинність кадрів, які обіймали керівні
 4. Аналіз та інтерпретація одержаних даних
 5. Архіватори даних.
 6. Архітектура баз даних
 7. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 8. Бази даних АС ДЗК
 9. Бази даних як засіб зберігання й обробки інформації
 10. Банки даних
 11. Безпека даних
 12. Введення даних
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура програми. Арефметичні вирази | Особливості введення та виведення даних

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.