Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Оцінка альтернативних, конкуруючих і споріднених проектів

 

 

За умов ринкової економіки, коли існує безліч об’єктів та напрямків інвестування, завжди існує проблема вибору проекту. В зв’язку з цим можна розглянути поняття: альтернативні, конкуруючи та споріднені (сполучені) проекти інвестицій.

Альтернативні інвестиційні проекти – це взаємовиключні напрямки інвестицій, які дозволяють розв’язати проблему вибору шляхом пошуку варіанта, що є найдешевшим за інших рівних умов.

Окремий випадок альтернативних проектів – конкуруючі інвестиції, тобто такі, де за інших рівних умов їхня ефективність може бути однаковою, а при зміні яких – не будь певних зовнішніх обставин рівень майбутніх результатів важко визначити.

Сполучені інвестиційні проекти – це декілька проектів, які переслідують одну мету, але мають різну ефективність.

Вибір найефективнішого способу інвестування потрібно починати з чіткого виділення усіх можливих альтернативних варіантів. Досвід світового бізнесу однозначно доводить, що відсутність альтернатив вкладання в проект змушує приймати один варіант. Ефективність його, як правило, сумнівна.

Альтернативні проекти треба аналізувати і оцінювати, по черзі порівнюючи їх один з одним. Загальну схему аналізу, на основі якого вибирають найкращі варіанти, показано на рисунку 2.1.

 


Рис.2.1.Загальна схема аналізу та оцінювання альтернативних проектів

 

Наведена схема може бути використана для оцінювання як короткострокових (1...1,5 року), так і довгострокових (понад 5 років залежно від галузі) програм інвестування. Оцінювання довгострокових альтернативних проектів дуже важке, тому що прогнозування тривалої перспективи найбільш трудомістке, а ймовірність виконання прогнозу невисока. При цьому цим більший період часу, тим менша ймовірність точності економічного прогнозу.

Основою успіху втілення обраного варіанту проекту є:

- реальний збір основної та первинної інформації;

- прогнозування перспектив ринкової кон’юнктури зацікавленим об’єктами;

- гнучке поточне корегування бізнес – плану, а іноді й стратегії.

У порівняльному аналізі (оцінюванні) альтернативних проектів, у більшості випадків використовують умовно критерій внутрішня норма прибутку (IRR). Так, якщо розрахунок критерію IRR для двох інвестиційних проектів показав, що його значення для проекту А більше ніж для проекту В, то найчастіше проект А може розглядатися як переважний, оскільки допускає гучкість у варіюванні джерелами фінансування інвестицій, ціна яких може істотно різнитися. Однак така пере важність має умовний характер. Оскільки IRR є відносним критерієм, на його основі неможливо зробити правильні висновки про альтернативні проекти з позиції їх реального внеску у збільшення капіталу підприємства; цей недолік особливо рельєфно проявляється, якщо проекти істотно різняться грошовими потоками.

Взагалі порівняння альтернативних, конкуруючих і споріднених проектів проводиться з використанням показників: чистого дисконтованого прибутку (доходу) (ЧДД); індексу доходності (ІД); внутрішньої норми доходності (ВНД); строку окупності (СО) та інші.

ЧДД – цей прибуток визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, за інвестованим проектом, зведена до початкового кроку, як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.

Якщо ЧДД оцінюваних інвестиційниз проектів при заданій нормі дисконту:

- позитивний (ЧДД >0), то проект є ефективним і приймається до впровадження;

- нульовий (ЧДД=0) або негативний (ЧДД<0), то проект є неефективним, у разі його прийняття інвестор несе збитки.

ЧД- цей індекс являє собою відношення суми наведених ефектів за інвестиційними проектами до розміру капіталовкладень. Він тісно пов’язаний з ЧДД: якщо ЧДД позитивний, то ІД>1, і навпаки. Таким чином, якщо ІД>1, то проект є ефективний, а якщо ж ІД<1-неефективним.

ВНД- являє собою норму дисконту (d), за якою розмір наведених ефектів дорівнює зведеним капіталовкладенням. Зокрема, на практиці бідь-яке підприємство фінансує свою діяльність, у тому числі й інвестиційну, з різних джерел. Платою за використання авансованих на діяльність підприємства фінансових ресурсів виступають отримувані проценти. Показник, що характеризує відносний рівень витрат на підтримку підприємства, можна назвати ціною авансованого капіталу (ЦАК). Цей показник відбиває сформований на підприємстві мінімум повернення на вкладений капітал, його рентабельність. Звичайно він розраховується як середньозважений.

Економічним змістом показника ВНД є результат порівняння його з показником ЦАК, розрахований для альтернативних, конкуруючих та споріднених проектів.

Зв’язок між показниками виражається у такий спосіб:

ВНД>ЦАК – проект варто прийняти;

ВНД<ЦАК – проект слід відхилити;

ВНД=ЦАК –проект ані прибутковий, ані збитковий.

СО – це мінімальний часовий інтервал (від початку здійснення проекту), за межами якого інтегральний ефект стає позитивним і залишається таким надалі.

Вибір проектів за показником СО виправданий у ситуаціях:

- якщо замовник більш стурбований вирішенням проблеми ліквідності, ніж прибутком, головне, щоб інвестиції окупилися, і якомога швидше;

- якщо інвестиції пов’язані з високим ступенем ризику: чим коротший СО, тим менш ризиковим є проект.

На думку Пересада А.А., доцільно для оцінки альтернативних, конкуруючих або сполучених інвестицій застосовувати метоли порівняльної ефективності. В західній практиці останнім часом для обґрунтування вибору варіанту проекту застосовується метод ануїтету. Цей метод ґрунтується на оцінці періодичних платежів, які звичайно мають ознаковий розмір і сплачується через рівні відрізки часу. Цей метод дозволяє ранжувати проекти, які мають різну чисту теперішню вартість, різну внутрішню норму ефективності та тривалість життєвого циклу проекту.

Порівняльна оцінка інвестиційних проектів дозволяє вибрати той проект, який має більший відповідний ануїтет, що забезпечує, в свою чергу, більшу чисту теперішню вартість проекту.

 

 


Читайте також:

 1. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 2. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
 3. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 4. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 5. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 6. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 9. Аналіз та оцінка виробничого травматизму в галузі
 10. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
 11. Аналіз та оцінка організаційних структур управління
 12. Аналіз та оцінка проведеного уроку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка життєвого циклу інвестицій і життєздатності проекту | Порядок узгодження суб’єктів проекту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.