Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


У структурі соціологічного знання виділяється також теоретична і емпірична соціологія.

Наприклад, тема дослідження відношення до шлюбу: біографія бабусі-матері-доньки

Рівні соціології

1.Теоретична соціологія (рівень фундаментальних досліджень). Завданням є розгляд суспільства як цілісного організму, розкриття місця і ролі соціальних зв'язків у ньому, формулювання основних принципів соціологічного пізнання, основних методологічних підходів до аналізу соціальних явищ.

2. Спеціальні соціологічні теорії. На цьому рівні знаходяться галузі соціального знання, що мають своїм предметом дослідження окремих соціальних спільнотвідносно самостійних, специфічних підсистем соціального цілого і соціальних процесів ( соціологія особистості, соціологія етносу, соціологія політики, тощо).
3. Соціальна інженерія. (емпіричні соціологічні дослідження скеровані на аналіз фактів, дії, вчинків, громадської думки людей).

Крім зазначених рівнів, у структурі соціологічного знання виділяються макро-, мезо-та мікросоціологія.

У межах макросоціологіі вивчається суспільство як цілісна система, як єдиний організм, складний, самовпорядкований, саморегульований, що складається з безлічі частин, елементів.

У рамках мезосоціологіі досліджуються наявні в суспільстві групи людей (сім’я, соціально-демографічні спільноти,класи, поселенські, територіально-регіональні спільноти,народи, нації, прихильники певних політичних ідей, члени релігійних громад, творчі спілки, неформальні угрупування, тощо), а також створені людьми стабільні форми організації життя, названі інститутами: інститут шлюбу, сім'ї, церкви,обряди, політики, професії, освіти, держави і т. д.

На рівні мікросоціології ставиться мета пізнання діяльності окремої людини, мотиви, характер дій, стимули і перешкоди.
Однак ці рівні не можна розглядати окремо один від одного як незалежно існуючі елементи соціального знання. Навпаки, ці рівні необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку, тому що розуміння загальної соціальної картини, суспільних закономірностей можливо тільки на основі поведінки окремих суб'єктів суспільства та міжособистісного спілкування.

Теоретична соціологія - це сукупність різноманітних концепцій, що розробляють аспекти соціального розвитку суспільства та дають їх інтерпретацію.
Емпірична соціологія носить більше прикладний характер і спрямована на вирішення актуальних практичних питань суспільного життя.
Емпірична соціологія на відміну від теоретичної не спрямована на створення всеосяжної картини соціальної дійсності.
Таким чином, соціологія є багатовимірної і багаторівневою системою наукового знання, яка складається з елементів, які конкретизують загальне знання про предмет науки, методи дослідження та способи його оформлення.


Читайте також:

 1. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 2. Агностик, суб’єкт пізнання, субстанція
 3. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 4. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 5. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 6. Алкени – вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок між атомами вуглецю . Алкені називають також олефінами або етиленовими вуглеводнями.
 7. Алкіни – вуглеводні, в молекулах яких є два атоми вуглецю, сполучені потрійним зв’язком - -. Алкіни називають також ацетиленовими вуглеводнями.
 8. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 9. Антропологія права в структурі філософсько-правового знання.
 10. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 11. Більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти.
 12. В залежності від мети та характеру угоди, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення розрізняють комерційні, фінансові та фіктивні векселя.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Соціологія в системі гуманітарних наук | Система основних категорій і законів соціології

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.