Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Напрями розвитку асортименту шкільних, письмових та канцелярських товарів

План лекції

 

1.Сучасний ринок шкільних, письмових та канцелярських твоарів.

2.Асортимент шкільних товарів.

 

Література:

1.Л.Г.Войнаш, Л.І.Байдакова і ін. Товарознавство непродовольчих товарів.ч.1./Підручник.-К.:НМЦ «Укоопосвіта»,2004.-с.294-319

2.В.І.Михайлов, Т.Г.Глушкова та ін. Непродовольчі товари./Підручник.-К.:Книга,2005.-с.396-414

3. ДСТУ 3179-95

 

Шкільно-письмові, канцелярські та офісні товари включають широку групу непродовольчих товарів, які в більшості випадків мають невеликі розміри, але постійно необхідні вдома, в школі та офісі для писання, креслення, малювання, навчання, для виконан­ня математичних розрахунків, діловодства, художніх та інших видів робіт. Ця група товарів являє собою вироби різної складності - від простого олівця до програмованих калькуляторів, електронних книжок та офісної техніки (принтерів, факсів, копірів). З кожним роком в Україні збільшується виробництво цих товарів, розши­рюється асортимент, з'являються нові товари з поліпшеними спо­живними властивостями.

Структура споживних властивостей є основою формування переліку показників якості, адже номенклатура показників якості товарів повинна відповідати номенклатурі його споживних влас­тивостей. Це повною мірою стосується і шкільно-письмових, кан­целярських та офісних товарів. Споживні властивості цих товарів поділяються на функціональні, ергономічні, естетичні властивості, а також надійність, безпечність використання та соціальне при­значення.

Соціальне призначення шкільно-письмових, канцелярських і офісних товарів — це доцільність та необхідність їх виробництва, збуту та споживання. Для цієї групи товарів соціальне призначен­ня має велике значення. На ринку України канцелярські, шкільно-письмові та офісні товари традиційно поділяють на два комплекси - товари для школярів і студентів та товари для офісу, вважаючи, що співвідношення цих товарних груп в середньому 60:40 (у гро­шовому вираженні) на користь товарів для офісу. Вважається, що ринок канцтоварів - це індикатор ділової активності в країні.

За результатами аналізу об'ємів реалізації, результатами мар­кетингових досліджень, вивчення попиту формуються висновки про необхідність вдосконалення та розробку нових товарів. Так, свого часу мікрокалькулятори замінили такі товари, як арифмометри, логарифмічні лінійки, конторські рахівниці. Приладдя для писан­ня нині налічують фломастери і маркувальні олівці оригінальних конструкцій, автоматичні ручки зі змінними балонами та інші ви­роби цієї групи. З'явилися нові види приладдя для діловодства, дрібноофісної техніки та сучасні види технічних засобів для друкування і передавання текстів на відстань.

Функціональні властивостівизначають відповідність кож­ного товару його цільовому призначенню. Так, олівці за призна­ченням можуть бути шкільними, канцелярськими, для креслення ти малювання. Мікрокалькулятори за призначенням поділяють на прості, інженерні та програмовані. Так, показниками функціональних властивостей ручок є дов­жина та товщина безперервної лінії письма, витрати чорнил на 100 м, якість лінії, тобто її суцільність, однорідність та стійкість кольору. Для степлерів та дироколів - це кількість аркушів, що вони мають пробити, для гострилок - якість заточування олівців, для гумок - якість видалення та виправлення написів, для папок із затискачем - міцність кріплення паперу тощо.

Ергономічні властивості - це властивості шкільно-письмо­вих, канцелярських та офісних товарів забезпечувати зручність у процесі використання. Кожна нова модель за своєю конструкцією, формою, масою повинна бути зручнішою і комфортнішою. Так, для підвищення ергономічності ручок було впроваджено гріпи - гу­мові або каучукові втулки на рівні пальців. У степлерах та диропробивачах для зручності застосовують гумові деталі.

Показниками якості є зручність користування, відповідність конструкції антропометричним, фізіологічним та психофізіологі­чним можливостям людини. Так, показниками антропометричних властивостей є розміри робочих частин деталей офісної техніки та шкільно-письмових товарів. Діаметр і форма ручок, олівців, фло­мастерів, розміри клавіш калькуляторів повинні відповідати ант­ропометричним характеристикам руки людини і забезпечувати зручність. Основними психофізіологічними вимогами до офісної техніки є відповідність можливостям людини сприймати візуальну інформацію. Шум при роботі деяких технічних засобів може впли­вати на психологічний і фізіологічний стан людини.

Естетичні властивості характеризують художнє оформлен­ня та зовнішній вигляд виробів. Вони визначаються інформацій­ною виразністю, цілісністю композиції, раціональністю форми та досконалістю виробничого виконання.

Канцелярські, шкільно-письмові та офісні товари бувають най­різноманітнішої форми, силуету, фактури поверхні, кольору, харак­тер оздоблення. Товари для школярів традиційно мають різно­манітні форми, виразні кольори і відтінки, для їх оздоблення використовується практично усі кольори, натомість товари для офісу класичної форми, переважають моделі темних кольорів.

Надійність користування - це властивості товарів, які обу­мовлюють здатність зберігати основні параметри в межах, які відпо­відають визначеним умовам споживання. Надійність постійно змінюється внаслідок процесів, які відбуваються при зберіганні, спожинанні та експлуатації. Основними показниками надійності є термін служби і ресурс (гранична можливість експлуатації).

Безпечність та нешкідливість - властивості, що забезпечу­ють нешкідливість та безпечність при користуванні шкільно-пись­мовими, канцелярськими та офісними товарами. Показниками якості є електрична міцність ізоляції виробів, ефективність дії за­хисних пристроїв та інші.

 


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 7. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 8. VII. За видами товарів і послуг
 9. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 10. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 11. Автомати для продажу штучних товарів
 12. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 28. Шкільні і письмові товари | Асортимент шкільних товарів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.