Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сучасний ринок товарів для малювання

Фарби для малювання. Фарби - це пігменти, затерті на якійсь в'яжучій плівкотвірній речовині.

Пігментами є високодисперсні мінеральні й органічні речовини. Вони не розчиняються у воді та в органічних розчинниках, мають ви­значений колір. Якість фарб дуже залежить від природи пігменту і властивостей в'яжучих речовин.

Залежно від хімічного складу пігменти поділяють на мінеральні й органічні. Мінеральні пігменти поділяють на природні та штучні. Природні мінеральні пігменти одержують внаслідок переробки при­родних матеріалів. Штучні мінеральні пігменти являють собою окси­ди і солі кольорових металів, що отримують хімічним способом. Вони характеризуються високою світлостійкістю, стійкістю до дії атмос­ферних опадів. До штучних мінеральних пігментів відносять: порош­ки алюмінію і міді, цинкові білила, кіновар і ультрамарин.

Органічні пігменти одержують методом органічного синтезу і використовують для виробництва різних фарб. Вони характеризу­ються сильною фарбувальною здатністю і чистотою кольору.

В'яжучими плівкотвірними речовинами є різні рослинні олії та клейові емульсії. Фарби, одержані на основі перелічених пігментів, мають ті самі назви, що й пігменти.

Розрізняють такі види фарб художнього призначення: масляні, акварельні, гуашеві, темпера.

Масляні фарби використовують для живописних робіт по дере­ву, полотну або картону. Ці фарби мають підвищену світлостійкість. Вона позначається на етикетках зірочками: світлостійкі - двома, се-редньостійкі - однією. Масляні фарби виготовляють переважно на основі мінеральних пігментів. В'яжучими речовинами в масляних фа­рбах є лляне масло, попередньо очищене і вибілене. Для надання масі пастоподібного стану до складу фарби вводять воскові розчини. Виго­товляють масляні фарби різних кольорів у вигляді тонкої розтертої пастоподібної суміші.

Масляні фарби фасують у свинцеві туби. На наклеєних ети­кетках маркують їх назви і світлостійкість. Для відповідальних худож­ніх робіт використовують тільки світлостійкі фарби. Особливістю цих фарб є їх повільне висихання. Сушіння від пилу здійснюється в інтер­валі 1-10 діб у кімнатних умовах. У торговельну мережу масляні фар­би надходять поштучно або наборами з 3, 7, 10, 12, 14 кольорів.

Акварельні фарби - клеєві фарби, розведені водою. Призна­чаються для живопису і малювання. Головною відмітною ознакою акварельних фарб від гуаші і темпери є їх прозорість після розчинення у воді. Виготовляють з високодисперсних пігментів та з розчинів рос­линних клеїв (Гуміарабіку, камеді, декстрину). З метою запобігання загниванню до складу цих фарб додають антисептики - фенол або са­ліцилову кислоту.

Асортимент акварельних фарб включає декілька їх видів: пасто­подібні художні тонкотерті й пастоподібні учнівські; напівсухі (медо-ні), що використовують для ескізних робіт; сухі фарби у вигляді пли­ток або таблеток, наклеюються на картонну палітру або розфа­совуються в невеличкі відкриті пластмасові ємності.

Для виготовлення художніх акварельних фарб застосовують на­туральні й штучні пігменти, які мають високу світлостійкість і різ­номанітність кольорів.

Акварельні учнівські фарби випускають у тубах і застосовують для дитячого малювання. За показниками світлостійкості й прозорості вони поступаються тонкотертим фарбам. Для їх виробництва до­пускається використання штучних пігментів з домішками різних на­повнювачів. Випускають акварельні фарби наборами з 7, 10, 12 або 14 кольорів.

Сухі акварельні фарби призначаються для дитячого і шкільного малювання. їх випускають у таблетках діаметром 23 мм і висотою 5 мм в наборах з 6, 8, 10 і 12 кольорів. Сухі фарби наклеюють на кар­тонну палітру або вкладають у картонні коробки.

Акварельні напівсухі фарби являють собою пастоподібні сумі­ші пігментів, пігментних фарбників або лаків з наповнювачами і в'яжучими речовинами. Завдяки властивостям в'яжучих речовин ці фарби здатні довго зберігати напівсуху консистенцію. В'яжучими ре­човинами в них є водні розчини гуміарабіку або декстрину з дода­ванням меду, патоки або гліцерину. Гліцерин запобігає затвердінню пастоподібних фарб, а мед і патока сприяють тривалому зберіганню фарб у напівсухому стані. Тому ці фарби й називають медовими. Асо­ртимент медових фарб включає напівсухі тонкотерті й напівсухі зви­чайні. Вони комплектуються наборами з 12, 16 або 20 кольорів у ме­талевих або порцелянових ванночках прямокутної форми. Ванночки вкладають у металеву, вкриту лаком коробку, куди кладуть і м'який пензлик з хутра білочки.

Гуаш - непрозорі водорозчинні фарби, які являють собою тонкорозтерті пастоподібні суміші пігментів із водорозчинними плівкотвірними речовинами. Вони призначені для живопису на папері або клейовому полотні, фанері або інших матеріалах. Фарби мають хоро­шу покривність. Гуаш за призначенням буває плакатна і художня. Плакатну гуаш застосовують для оформлення плакатів, гасел. Худож­ню гуаш виготовляють на основі більш світлостійких пігментів. Випу­скають гуаш різних кольорів. Фасують у банки по 50, 100, 200 і 500 г. Набори фарб містять 12 кольорів у скляних флаконах по 40 см3.

Темперні фарби (темпера) - водорозчинні фарби, які після ви­сихання не розчиняються ні у воді, ні в олії. Використовують їх для декоративних робіт на полотні, картоні або інших попередньо заґрун­тованих матеріалах.

В'яжучими речовинами для них є емульсії різного складу: при­родні й штучні. Для виробництва природної емульсії використовують жовток яєць, а штучної - рослинні клеї, олії і лаки, які висихають. Ці фарби мають добру покривність. Картини, написані темперою, утво­рюють матову поверхню (подібну до гуаші). Після висихання вони можуть бути вкриті лаками. Тоді картина нагадує масляний живопис.

Темперні фарби є нібито перехідними між акварельними і гуашевими. Для підвищення покривної здатності до складу цих фарб уводять білило і каолін. Розфасовують темперу у свинцеві туби або в скляні банки ємністю 75-200 г.

Пасти рельєфніявляють собою суміш мінеральних і орга­нічних пігментів із в'яжучими речовинами. Вони призначені для ху­дожнього розпису тканин.

Крім перелічених, у товарознавстві відомі фарби, що засто­совують сухими. Сухі фарби - це пастель, соус, сангіна, вугілля для малювання, пігменти.

Пастель- суха фарба у вигляді стрижня олівця м'якої, серед­ньої твердості й тверді. Кожен стрижень обгортається целофаном або папером. Виготовляють їх перетиранням пігментів з каоліном, біли­лом на основі гуміарабіку. Кольори різні.

Соус це сухі фарби чорного і коричневого кольорів. Виго­товляють із сумішей пігментів, каоліну і сажі. Випускають у вигляді стрижня без оболонки.

Сангіна - м'яка суха червона фарба у вигляді олівця, сфор­мованого із природної або штучної речовини сангіни.

Вугілля для малюваннявиготовляють шляхом змішування сажі, вугілля з деревини, ультрамарину і глини або внаслідок спалювання деревини берези, лубу або гілок верби. Для одержання необхідної мі­цності і твердості стрижні прожарюють.

Пігменти- це порошки різноманітних кольорів. Не розчинні у воді, рослинних оліях і в органічних розчинниках. їх асортимент включає: природні (земляні), забарвлені з'єднання заліза і марганцю, а також штучні мінерали. Штучні мінерали менш стійкі, але мають яс­ніші кольори.

Пензлі. їх використовують для нанесення ґрунту і рівномірного його розподілу на полотні, картоні або інших матеріалах. Пензель складається із дерев'яної ручки, металевої або пластмасової капсули і жмутика волоса.

Ручки виготовляють з деревини осики, липи або вільхи і вкри­вають спиртовим лаком. Капсулу виготовляють з поліетилену або із білої жерсті. Волос знежирюють у бензині, очищають і загартовують при температурі 140-180°С або кип'ятінням у розчині галунів. При цьому волос набуває пружних властивостей. Висушений та розсорто­ваний волос підбирають за кольорами в жмутики. Потім один кінець жмутика змочують лаком, вставляють у капсулу і міцно запресовують. Залежно від використаного волокна і форми жмутика роз­різняють такі пензлі для малювання: художні, шкільні, підвідні і флейці.

Художні пензлі розрізняють залежно від виду волоса, який ви­користовують для виробництва: це волос з хребта, загривка або бічної щетини. Форма пензля буває кругла або плоска. Для великих пензлів використовують волос із хребта і загривка. Крім того, використовують волос ведмедів, борсуків, колонка і білки. Пензлі служать для роботи масляними й акварельними фарбами. Виготовляють пензлі таких но­мерів: круглі - з № 1 по 24, плоскі (тільки парних) - з № 2 по 24.

Шкільні пензлі призначено для виконання шкільних робіт аква­рельними фарбами. Залежно від розміру жмутика волоса пензлі поді­ляють на дев'ять номерів (тільки парні): з № 2 по 18. Волосяний жму­тик виготовляють із хвостів білки, байбака, тхора, піщанки, видри й колонка. Форма пензликів кругла.

Обвідні пензлі теж мають круглу форму, однаковий жмутик із волоса білки або колонка. Застосовують їх для нанесення контурів ма­люнків на полотні або картоні. Залежно від розмірів поділяють на 12 номерів - з № 1 по № 12.

Пензлі "флейці" мають форму лопаточки. Ними розмальову­ють театральні декорації, ґрунтують полотно тощо. Волосяний жму­тик виготовляють різної висоти і видів волоса. Так, висота волосяного жмутика із щетини сягає 35, 40, 60, 85 мм, а з волоса борсука - 25, 35, 45 мм.

Мольберт являє собою верстат, який використовується для ви­конання художніх робіт. їх виготовляють з дерева, металу; бувають стаціонарні й похідні.

Стаціонарні мольберти мають пристосування для переміщення підрамника вниз і вгору та для закріплення його на визначеній висоті. Бувають одно- та двобічні.

Похідні мольберти виготовляють такими, що складаються. Для утримання картону мають спеціальний утримувач, який складається з трьох ніжок. Асортимент мольбертів за ознаками конструкції, розмі­рами, обробкою - різноманітний.

Пластилін - це пластичний матеріал, що не твердіє. Випуска­ється для дітей та іншого (восковий) призначення. Дитячий пластилін призначено для занять ліпленням. Виготовляють його з нешкідливих наповнювачів (мелений каолін, каніфоль, цинкове білило, парафін) і в'яжучих речовин (мінеральні масла). Фарбують пластилін жировими фарбниками або пігментами. Випускають його наборами: із семи ко­льорів - дитячий; десяти - подарунковий; дев'яти - з воску.

Пластилін з воску призначається для виконання ескізних скульптурних робіт. Виготовляють його з натурального бджолиного воску, глини, вазеліну і сірки.

 


Читайте також:

 1. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 2. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 3. VII. За видами товарів і послуг
 4. Автомати для продажу штучних товарів
 5. Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей
 6. Аналізцін і товарівконкурентів
 7. Асортимент шкільних товарів
 8. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 9. Більш широкий вибір товарів і послуг
 10. Валютний ринок
 11. Валютний ринок
 12. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Політичне та соціально-економічне становище в Україні у першій половині ХІХ ст.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.