Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Класифікація методів управління загальною середньою освітою

За примусом або переконаннями

За типом керівника

Економічні

Соціальні

Організаційні

Класифікація методів управління загальною середньою освітою

• організаційно-розпорядчі;

• організаційно-педагогічні;

• організаційного впливу

• соціально-психологічні; • соціального стимулювання; • правового регулювання

За характером джерелаінформації

• вербальні; • дослідницькі; • ілюстративно-показникові; • техніко-технологічні

1 адміністративно-' господарчі; • фінансово-господарчі; • матеріального і морального стимулювання.

• стартовий; • автократичний; ' популістський; • демократичний; • ліберальний; • апаратний

• ті, що мають правове забезпечення;

• ті, що не мають правового забезпечення

 

Ми поділяємо точку зору щодо визначення методів управління за напрямами діяльності керівника і вважаємо доцільним визнавати спе­цифічні й часткові методи управління (подібно до функцій).

До загальних методівми відносимо загальновизнані групи орга­нізаційних методів, економічних і соціальних методів.

До специфічних методіввідносимо групи, які уточнюють специ­фіку сфери діяльності керівника. Для керівника у сфері загальної середньої освітиможна виділити організаційно-розпорядчі та органі заційно-педагогічні; соціально-педагогічні й соціально-психологічні: адміністративно-господарчі, фінансові та інші методи.

Часткові методи,у свою чергу, уточнюють і розкривають зміст специфічних. Вони можуть відображати специфіку певної організації або конкретного завдання.

Якщо розглядати методи керівника, який працює у сфері загальної середньої освіти, з вказаних вище позицій, то вони матимуть такий вигляд (див. таблицю):

Таблиця

Методи управління  
      Специфічні Часткові, які відображають специфіку  
    Загальні (для всіх сфер діяльності) (для сфери загальної середньої освіти) конкретноїорганізації завдання  
Організа- 1.1. Органі- Підбір кадрів, розподіл Підбираються  
  ційні заційно-розпо- повноважень, встановлення відповідно  
    рядчі вертикальних та до конкретних  
      горизонтальних зв'язків, завдань, мети,  
      створення нормативних змісту тощо  
      документів, підтримання    
      дисципліни виконання    
    1.2. Органі- Розробка єдиного шкільного    
    заційно-педаго- режиму, формування    
    гічні організаційної структури    
      шкільного колективу,    
      створення команд виконання    
      інноваційних педагогічних    
      проектів, організація    
      шкільного самоврядування,    
      створення традицій, вивчення    
      і впровадження передового    
      педагогічного досвіду    
Соціальні 2.1. Соціально- Усвідомлення стану розвитку    
    -педагогічні суспільства, місії загальної    
      середньої освіти, місії своєї    
      організації, своїх завдань,    
      свого визнання в суспільстві,    
      формування соціальної    
      активності, її розвитку,    
      соціального регулювання,    
      соціального стимулювання    
    2.2. Соціально- Формування сприятливого    
    психологічні- мікроклімату, «вирівнювання»    
      стосунків, зняття психологічної    
      напруги в колективі,    
      розширення демократичних    
      стосунків (самооцінка,    
      саморегуляція)    
  Методи управління  
    Загальні (для всіх сфер діяльності) Специфічні (для сфери загальної середньої освіти) Часткові, які відображають специфіку  
            завдання конкретної організації  
Економічні 3.1. Адміні­стративно-господарчі Планування діяльності школи. Створення і розвиток матері­ально-технічної бази навчання: • своєчасний ремонт; • обладнання предметних ка­бінетів (хімії, фізики, музики, фізвиховання); • забезпечення підручниками, додатковою літературою; • підтримання санітарно-гігі­єнічних умов функціонування школи  
    3.2. Фінан­сові • Розподіл коштів для різних ділянок розвитку школи з ме­тою регулювання динаміки її розвитку; • матеріальне стимулювання працівників; • поповнення фінансів з небю-джетних джерел; • введення режиму економії ТОЩО    
             

Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. Oracle Управління преміальними
 6. V. Класифікація і внесення поправок
 7. V. Класифікація рахунків
 8. А. Видання прав актів управління
 9. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Адаптивні організаційні структури управління.
Переглядів: 444

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ | На основі такого всебічного аналізу виробляється мета.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.