Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Економікою, мораллю, правом, релігією, культурою, екологією тощо.

Політика і суспільство.

Рівні існування політики.

В політології розрізняють три рівні існування політики:

Мегарівень охоплює світовий політичний процес у всіх його взаємозв’язках і

опосередкуваннях, весь геополітичний простір, міждержавні відносини і міжнародну

політичну проблематику. На цьому рівні аналізується діяльність міжнародних

суб’єктів політики та використовуються загальнофілософські методологічні підходи.

Макрорівень характеризує функціонування політики в національно-державному

та регіональному масштабі. Об’єктом аналізу стають центральна і місцева влада. На

цьому рівні застосовуються структурно-функціональний, системний, порівняльний,

комунікаційний та інші методи дослідження.

Мікрорівень охоплює окремі організації-партії, профспілки, корпорації тощо. Це

такий рівень аналізу політики, що є максимально наближеним до місцевого

матеріалу, дозволяє проводити конкретні соціологічні дослідження і процедури:

узагальнення статистичних даних, анкетування, контент-аналіз політичних документів

(партійних програм, правових актів тощо).

 

Політика тісно пов'язана з різними сферами суспільного життя:

Відносини між політикою та економікою, як доводять теоретичні розробки

західних та вітчизняних політологів, слід розглядати не в розрізі залежності політики

від економіки (марксистський підхід), а з огляду на їхню взаємозалежність і

взаємопов'язаність.

У тісних відносинах перебуває політика із суспільною мораллю. Трагічні сторінки

вітчизняної історії XX ст. свідчать: якщо політика нехтує загальнолюдськими цінно-

стями на користь класових, групових, корпоративних інтересів, тоді різко

деформується суспільна мораль. За сталінщини, наприклад, нормою вважали

доноси, зраду друзів і родичів, зневажання людської гідності. Поєднання політики із

загальнолюдською мораллю, характерне для демократичних країн, досягається

консенсусом, компромісами, цивілізованим ставленням до опозиції, запереченням

фанатичної жертовності.

Взаємозалежність політики і права має суперечливу природу. З одного боку, право

може бути використаним проти політичних опонентів, стати знаряддям антидемо-

кратичної політики. З іншого — саме право визначає межі й можливості діяльності як

опозиції, так і правлячих кіл, забезпечує стабільність політичного режиму.

Взаємозв'язок політики та релігії простежується в діяльності громадських

об'єднань, політичних партій, програми яких містять релігійні ідеї або віровчення.

Останнім часом зближення політичних і релігійних позицій, особливо в

поліконфесійних суспільствах, до яких належить і Україна, відбувається довкола ідеї

екуменізму — єднання зусиль усіх конфесій для досягнення соціальних суспільних і

політичних цілей, спрямованих на консолідацію й забезпечення добробуту

суспільства.

Невід'ємним спрямуванням діяльності будь-якої держави є культурна політика,

покликана задовольняти культурні потреби широких мас населення, сприяти

культурному прогресу шляхом цілеспрямованого розвитку науки, освіти, літератури,

мистецтва, засобів масової інформації.

Важливого значення в сучасних умовах набуває екологічна політика — система

заходів, здійснюваних державою з метою збереження довкілля й захисту природи.

Екологічна політика ґрунтується на природоохоронному законодавстві, рівень якого

значною мірою визначає її ефективність. Важливим напрямом екологічної політики є

пошук і впровадження нових природозберігаючих технологій. Для України серйозними

проблемами є фінансування природоохоронних заходів, відшкодування заподіяних

громадянам збитків тощо. Отже, всі сфери суспільного життя не тільки активно

впливають на політику, а є об'єктами свідомого політичного керівництва й управління.

За сучасних умов суспільно-політичного розвитку, коли людство винайшло

потужні демократичні регулятори політичних відносин і політичної діяльності,

політика покликана бути засобом регулювання економічних, соціальних і духовних

відносин, орієнтувати розвиток суспільства на мінімальну конфліктність й

максимальну життєздатність суспільних процесів.

Сучасною політичною наукою та всією громадсько-політичною думкою

сформовано чіткі засади демократичної політики:

§ оптимальне поєднання класового й загальнолюдського,

універсального й національного;

§ гуманістична спрямованість, подолання технократизму,

насильства, злочинності;

§ демократизм і моральність у здійсненні політики;

§ громадянськість і патріотизм.

Під час вироблення та реалізації політики важливо враховувати такі основні

чинники:

§ конкретно історичні умови розвитку соціуму, геополітичні

умови й географічне розташування держави;

§ рівень участі чи відчуження населення щодо влади й

державно-суспільних справ;

§ спрямованість національної ментальності, рівень розвитку

політичної та правової свідомості;

§ етнонаціональний і демографічний чинники суспільного

розвитку;

§ відповідність політичних ідеалів і завдань історичній

традиції, політичним цінностям певного суспільства, а також принципам

гуманізму й соціальної справедливості;

§ реальна міжнародна ситуація і ставлення до держави

світової громадськості.

Перехід до чесної та гуманної політики є складним і тривалим процесом, тісно

пов'язаним із корінними змінами у свідомості мас. Особливо це стосується тих країн,

які перебувають на стадії переходу від тоталітаризму до демократії, від закритих до

відкритих суспільств.


Читайте також:

 1. N Придумати продовження до твору тощо.
 2. Американський долар 1973 р. — 0,736736 г золота тощо.
 3. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 4. Безпека— це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо.
 5. Витребування доказів є правом, а не обовязком судді.
 6. Вологість тощо.
 7. Всю сукупність теорій виникнення держави можна обєднати в наступні напрямки теорій: теологічну, патріархальну, договірну, органічну, класову, теорію насильства тощо.
 8. Державне регулювання як головна функція державного управління економікою, його форми й методи
 9. Запрошуємо на роботу. Повідомляємо всіх працівників тощо.
 10. Застереження від виявів бюрократизму тощо.
 11. Зауваження. Використовується при аналізі точності й стабільності технологічних процесів, вимірювальних пристроїв, тощо.
Переглядів: 441

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об'єкт та суб'єкт політики. | Тема: Визначні етичні вчення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.