Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фактори виробництва.

Суспільне виробництво є вихідною і вирішальною сфе­рою життєдіяльності людини. Це основа життя і джерело прогресивного руху людського суспільства, розвитку всієї людської цивілізації.

Найважливішими елементами процесу виробництва у будь-якому суспільстві є праця, предмети праці і засоби праці:

Праця —свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб.

Праця виступає як процес функціонування робочої сили.

Робоча сила- це сукупність фізичних та інтелекту­альних здібностей людини, які вона використовує у процесі праці. Іншими словами, робоча сила — це здатність до праці, а праця є процесом функціонування робочої сили.

Предмети праці— всі речовини природи, на які спря­мована праця людини і які становлять матеріальну основу майбутнього продукту.

Засоби праці— це річ або комплекс речей, якими лю­дина діє на предмети праці.

Сукупність предметів і засобів праці складають засоби виробництва,які є одним з елементів продуктивних сил.

Оскільки результатом процесу суспільного виробницт­ва є створення матеріальних і нематеріальних благ, то струк­турно воно поділяється на дві великі сфери: матеріальне і нематеріальне виробництво.

Матеріальне виробницт­во— сукупність галузей і сфер, які виробляють мате­ріально-речові блага й на­дають матеріальні послуги (промисловість, сільське та лісове господарство, будів­ництво, особисте, ремісниче господарство; комунальне господарство і побутове обслуговування, які надають матеріальні послуги; транспорт, зв'язок, торгівля).

Нематеріальне виробницт­во— сукупність галузей і сфер, що виробляють нематеріальні блага та нематеріальні послуги, які задовольняють духовні й соціальні потреби людей (охорона здоров'я; освіта, інформатика; культура, мистецтво; спорт, туризм; духовне виробництво). У нематеріальному виробництві особливе місце належить духовному виробництву:праця художника, скульптора, письменника, кінорежисера, фотографа тощо.

Для здійснення процесу виробництва необхідні певні умови або фактори виробництва.

Фактори виробництва —це всі необхідні елемен­ти, які використовуються для виробництва матері­альних і духовних благ.

Для виробництва того чи іншого блага є свій набір фак­торів. Тому виникає потреба у їх класифікації, в об'єднанні у певні групи. В економічній науці є різні підходи до класифікації факторів виробництва.

Чотирифакторнакласифікація елементів виробництва (праця, капітал, земля, підприємницькі здібності) довгий час в економічній науці вважалась класичною і наче б заверше­ною.

Однак на кожному етапі розвитку суспільного вироб­ництва під впливом науково-технічного прогресу постійно з'являються нові складові процесу виробництва, які з часом досягають такого рівня розвитку і значення, що перетворю­ються на самостійні фактори виробництва. Тому економічна наука постійно розширює і доповнює класифікацію факторів виробництва.

Сучасна вітчизняна і світова економічна наука до скла­ду факторів виробництва відносить:

1. Працяяк фактор виробництва є фізичною та інтелекту­альною діяльністю людини, спрямованою на виробництво економічних благ і надання послуг.

В економічній науці протягом останнього часу сформу­валася концепція "людського капіталу", згідно з якою пра­ця освіченого та кваліфікованого працівника розглядається як головний фактор економічного і соціального прогре­су суспільства.

Людський капітал— сформований у результаті інвес­тицій і накопичений людиною певний запас знань, навичок, здібностей, мотивацій і стан здоров'я, які доцільно й ефек­тивно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного виробництва.

2. Капітал— це економічний ресурс, що визначається як сукупність усіх технічних, матеріальних і грошових засобів, використовуваних для виробництва товарів та послуг. Цей фактор виявляється в основному в двох формах: натурально-речовій та грошовій. Натурально-речовий склад капіталу представлений машинами, станками, обладнанням, спорудами, транспортними засобами, сировиною, матеріала­ми, які задіяні у процесі виробництва.

3. Земляяк фактор виробництва включає в себе землю, лісові й водні ресурси, родовища корисних копалин та інші природні багатства, що використовуються у виробничому процесі.

При цьому сама земля в цій сукупності факторів роз­глядається як основоположний фактор виробництва, що має ряд специфічних ознак:

- по-перше, земля є кількісно обмеженим фактором виробництва.

- по-друге, земля є не відтворюваним фактором вироб­ництва.

- по-третє, земля, на відміну від інших факторів ви­робництва, є фізично непереміщуваним фактором вироб­ництва, що суттєво обмежує можливості вибору профілю сільськогосподарського виробництва для господарюючих суб'єктів;


Читайте також:

 1. Абіотичні та біотичні фактори.
 2. Агрегування та факторизація
 3. Аналіз результатів національного виробництва.
 4. Безвідходні й маловідходні виробництва.
 5. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.
 6. Біологічні фактори
 7. Біотичні фактори
 8. Біотичні фактори та їх вплив на деревні рослини
 9. Варіантне проектування будівельного виробництва.
 10. Вартісні показники обсягу виробництва.
 11. Види спілкування: міжособистісне, громадське, групове, матеріальне, знакове (мовне), смислове, ділове, інтимне, інтегроване.
 12. Види та типи факторингових послуг
Переглядів: 2961

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами. | Виробничі можливості. Виробничий потенціал. Межа виробничих можливостей.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.