Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методи пошуку креативних ідей

ТЕМА 5 МЕНЕДЖМЕНТ ІДЕЙ

Питання для перевірки

Співробітництво у сфері громадянського суспільства

Пріоритети у питаннях культури

6. Посилення культурного та аудіо-візуальногоспівробітництва:

· Розглянути можливість підтримки транскордонних культурних зв’язків.

· Розвивати діалог щодо культурної різноманітності, у тому числі в рамках відповідних переговорів в ЮНЕСКО (UNESCO).

· Наблизити відповідне законодавство в аудіо-візуальній сфері до повної відповідності європейським стандартам (з метою можливої майбутньої участі у програмі "Медіа", у разі виконання передумов).

· Вивчити можливості співробітництва в рамках програм Євросоюзу у сфері культури.

7. Сприяння співробітництву в сфері громадянського суспільства:

· Вжити необхідних заходів з метою стимулювання власних ініціатив на місцях та у регіонах щодо створення та розвитку транскордонного співробітництва.

Можна визначити, що подальший рух України до консолідації демократії, зміцнення верховенства права та поваги до прав людини посилює зв’язки та сприяє досягненню нового, якісно вищого рівня відносин з ЄС на основі принципів тісних та привілейованих політичних зв’язків та поглибленої економічної інтеграції. Проведення вільних та справедливих позачергових парламентських виборів в Україні у вересні 2007 року та формування ефективного й стабільного Уряду стало найліпшим свідченням спроможності країни досягти цієї мети. Успіх України в стабілізації її політичної системи буде основним чинником, що визначатиме її спроможність продовжувати політичні та економічні реформи.


4.Які економічні та політичні процеси у Європі обумовили об’єднання європейських держав у ЄЕС?

5.Яка мета створення ЄЕС?

6.Назвіть принципи організаційної структури ЄЕС.

7.Назвіть керівні органи ЄЕС та їх призначення.

8.Які основні напрямки зовнішньої політики України?

9.Які перспективи для партнерства, економічної інтеграції та співробітництва з ЄЕС має Україна на найближчі роки?

10. Обґрунтуйте пріоритетні напрямки діяльності державних органів у зв’язку з планом дій Україна – ЄЕС на 2005 – 2007 роки.

1. Методи пошуку креативних ідей.

2. Теорія вирішення винахідницьких задач.

3. Класифікація типових прийомів пошуку рішень.

 

Ключові поняття теми: методи пошуку креативних ідей, пошукові стратегії, типи задач, теорія вирішення винахідницьких задач, прийоми пошуку рішень, фантазія, система управління проектами.

 

Розв'язування творчих задач є умовою розвитку креативності мислення працівників. Мета творчості у креативному менеджменті полягає у прийнятті оперативного якісного управлінського рішення. У табл. 1 наводиться перелік основних методів генерації ідей учених різних країн.

Методи пошуку рішень поділяють на три класи: евристичні, функціонально-структурного дослідження об'єктів та комбіновані алгоритмічні. Реалізація стратегій творчої діяльності можлива в рамках методів, спрямованих на підвищення ефективності, надійності і якості одержуваних рішень (рис. 1). Сьогодні відомо багато методів, заснованих на кожній із стратегій [10].

Евристичні методи ґрунтуються на принципі випадкового пошуку, а найвідомішим та найпопулярнішим з них є брейнстормінг(«мозкова атака»), автором якого є Алекс Осборн (США, 40-і роки XX ст.). Основні ідеї: колективний пошук ідей, поділ процесів генерації та критики у часі.

У процесі генерації висловлені ідеї розвиваються і модифікуються далекими асоціаціями і аналогіями. Оптимальними вважаються групи із 5-10 осіб. Мета цього заходу — продукування максимальної кількості різноманітних ідей, адже чим їх більше, тим більша вірогідність успіху.

 

 

 

 

Рис. 1. Типи задач, пошукові стратегії та методи пошуку

Вважається за норму, якщо протягом 1,5 години група запропонує до сотні ідей. Обов'язковими умовами проведення мозкового штурму є створення сприятливих умов для подолання психологічної інерції і побоювань висловлювати безглузді ідеї через їх критику, залучення в групу фахівців різного профілю, схильність їх до творчої роботи.

Недоліки методу (і всіх його різновидів):

величезна кількість ідей ще не гарантує появи «геніальної ідеї»;

зважаючи на відсутність аналітичного етапу, мозковий штурм виробляє яскраві, оригінальні ідеї, але не завжди стратегічно правильні рішення;

цей метод не призначений для вирішення складних задач, для яких необхідне проведення досліджень ринку, спеціальні знання щодо продукту або технічна підготовка.

Зворотна мозкова атака є різновидом методу мозкового штурму. Процес пошуку ідей проходить у два етапи. Спочатку виявляються всі можливі недоліки об'єкта. На підставі знайдених недоліків та слабких місць пропонують шляхи їх усунення, тобто триває нарада за традиційною схемою мозкової атаки. Даний метод, відображаючи повніше недоліки, дозволяє знаходити більшу кількість нових вирішень як у сфері маркетингу, так і в техніко-технологічних аспектах.

Тіньова мозкова атака — різновид мозкового штурму, орієнтований переважно на навчання і тренінг творчих здібностей. Метод дозволяє залучити до колективної творчості всіх учасників процесу без обмежень. Під час проведення тіньової мозкової атаки в аудиторії формується група активних генераторів ідей із 5-7 чоловік, яка працює за правилами звичного мозкового штурму. З решти учасників формується одна або декілька груп «тіньового кабінету» (між ними може бути організоване змагання). Генератори «тіньового кабінету» слідкують за ходом роботи активних генераторів, фіксуючи ідеї, що висуваються ними, і рішення, але не виказуючи своїх пропозицій вголос.

Один із варіантів мозкової атаки — метод 635, який означає: шість учасників, три пропозиції, п'ять передач по колу. Шість учасників письмово пропонують як мінімум по три пропозиції щодо вирішення проблеми протягом п'яти хвилин. Пропозиції передаються по колу. В результаті 18 вихідних пропозицій варіюються п'ять разів з різних точок зору.

На думку Е. де Боно [6], концепція мозкового штурму була спробою створити розкуті умови, за яких легше генерувати ідеї, не боячись критики. Однак він не привчає до тренування серйозних навичок творчого мислення. З таким методом виробітку ідей формувалася хибна думка про те, що справжня інновація — це приголомшлива божевільна річ.

Едвард де Боно (народ. 1933) — доктор психології, фізіології та медицини. Показав, що творчість є необхідною характеристикою самоорганізованих інформаційних систем. Його книга «Принцип Дії Розуму» випередила на 10 років розділи математики, пов'язані з теорією хаосу, нелінійних і самоорганізованих систем. Розробив концепцію та інструменти латерального мислення.

Даний метод народився за необхідності креативних ідей у сфері маркетингу, там він цілком виправданий, проте в інших сферах не завжди себе виправдовує. До того ж брейнстормінг— колективний метод генерації, але не завжди ефективніший колективний процес творчості, ніж особистий.

Корабельна рада (або «нарада піратів»): різновид мозкового штур­му, для вирішення проблеми в умовах дефіциту інформації та часу. Автори методу— В. Гильде, К. Штарке (Східна Німеччина, 1970). Правилами проведення передбачено, що заздалегідь встановлюється черговість виступів від «юнги» до «капітана», тобто від молодшого до старшого за рангом. При цьому кожен висловлюється тільки після звернення до нього «капітана» (модератора). Генерація ідей чергується з критикою (також після команди модератора). Критикувати, а потім і захищати відібрані ідеї повинні всі. На завершення роботи «капітан» підводить підсумок.

Метод фокальних об'єктів («метод каталогу», «метод випадкових об'єктів»), автор— Ч. Вайтинг (США, 1926): метод пошуку нових ідей шляхом приєднання до заданої продукції властивостей або ознак випадкових об'єктів. Перенесення ознак випадково вибраних об'єктів на удосконалюваний об'єкт лежить у фокусі перенесення і тому називається фокальним. В результаті можуть виникати незвичайні комбінації шляхом вільних асоціацій. Подібний метод запропонував Г. Буш і назвав його «Гірлянди випадковостей та асоціацій». Перевагою даних методів генерації ідей є можливість нестандартного сприйняття оточуючого середовища.

Синектичний(«синектика» в перекладі з грецької означає суміщення різнорідних елементів) метод запропоновано У. Гордоном (США, 1976). Він передбачає розглядати проблему групою приблизно з дев'яти осіб. Менеджер-інструктор виконує роль «клієнта» підприємства, висуває проблему, пояснює її суть. А інші після нетривалої спільної наради пропонують варіант розв'язання. «Клієнт» його аналізує, висловлюється щодо його позитивних та негативних моментів. Потім учасники знову радяться і пропонують інше рішення, яке так само аналізується. Пропозиції висуваються доти, доки не буде знайдено прийнятне рішення.

Метод запитань (списки контрольних запитань, розробники — Д. Пойа, А. Осборн, Т. Ейлоарт) передбачає відповіді на запитання, які можуть наштовхнути на цікаву ідею модифікації об'єкта. Метод ефективний, якщо розробник має багату уяву, вміє абстрагуватися від стереотипів. Нижче наведено приблизний перелік запитань:

Чи можна знайти для цього інший спосіб використання?

Чи можна це адаптувати?

Чи є вже щось подібне? Що можна скопіювати?

Що можна змінити (колір, зміст, рух, запах, форму)?

Чи можна збільшити (час, частоту, потужність, розмір)?

Додати ще якісь компоненти?

Чи можна зменшити (зробити нижче, коротше, легше)?

Чи можна замінити іншим? Замінити один інгредієнт? Інший матеріал? Джерело енергії?

Чи можна перекомпонувати (інший графік, ритм, порядок)?

Метод колективного блокноту являє собою письмову форму фіксації ідей у «блокнот», який знаходиться у визначеному місці (наприклад, у приймальній у секретаря). Кожний працівник може запропонувати власний варіант рішення, а у подальшому найвлучніші виносять на загальне обговорення.

Метод розкладання на частини: формується перелік основних характеристик ідеї чи предмета і розглядається кожна окремо з метою її удосконалення. Кожну характеристику розглядають і пропонують її змінити певним чином.

Незважаючи на те, що ідей може «визріти» багато, недоліком евристичних методів є відсутність гарантії, що рішення буде оптимальним.

Систематичний пошук містить менше можливостей для творчих злетів, натомість дана стратегія вирішення проблеми дозволяє більшою мірою охопити досвід, формалізувати ідеї і провести функціонально-структурне дослідження об'єктів за допомогою сучасних засобів.

Метод написання сценаріїв. Сценарієм називається письмовий опис методів і уявлень про проблему (об'єкт аналізу). Спершу його зміст окреслював логічну послідовність подій чи варіанти вирішення проблеми обов'язково у термінах. Потім сценарієм стали називати документ, що містив аналіз проблеми і пропозиції щодо її розв'язання або розвитку об'єкта дослідження. Причому готує сценарій кожний експерт індивідуально, а потім узгоджує з думкою інших фахівців та керівників. Складання сценарію вирішення проблем дозволяє у деталях та в часі відслідковувати послідовність дій, які мають бути виконані, допомагає з'ясувати та врахувати критичні й вузлові моменти, що можуть виникнути у процесі прийняття рішення. Складений сценарій може бути використаний і як модель процесу. Якщо він призначений для опису, рекомендується залучати спеціальну комплексну групу, яка складається із фахівців різних профілів. Завдяки цьому сценарій стає багатогранним, дозволяє врахувати аспекти, пов'язані із перебігом процесу, відносно якого має прийматися рішення. Перевагою методу є наявність кількісного техніко-економічного або статистичного аналізу із попередніми висновками та прогнозами. Група розробників отримує доступ до необхідної інформаційної бази.

До функцій спеціалістів із системного аналізу при виконанні сценарію належать:

консультаційна допомога провідним спеціалістам і керівникам підприємства;

визначення закономірностей роботи системи;

аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників;

створення інформаційної бази (краще автоматизованої), що сприятиме ефективному вирішенню.

Для раціоналізації стандартних процесів управління проектами розроблено спеціальне комп'ютерне забезпечення. Зважаючи на велику кількість пропозицій, розглянемо програмні продукти лише найбільш відомих виробників.

TurboProject Professional дозволяє представити проект у графічному вигляді. Електронні таблиці видаються на запит, їх вміст конфігурується, надається можливість поділу екрана для перегляду різноманітних типів графіків. Це зручний інструмент для створення складних структурованих проектів, які подаються у формі дерев, де кожне нове «розгалуження» відзначає початок нового підпроекту, а «гілки» вказують на відношення між ними. Пакет дозволяє одержати швидкий доступ до інформації при редагуванні, але певною мірою є складним для початківців.

Project Scheduler — крок за кроком навчає створенню нового проекту, а оперативна довідка роз'яснює деталі роботи програми. Всі опції максимально доступні і прості у використанні, екран виконаний у стандартному «розділеному» (зрііі) форматі, що дозволяє бачити відразу декілька вікон— списки ресурсів, задач, мережні діаграми, графіки Gantt і звіти. Всі візуальні засоби добре взаємозалежні. Розподіл ресурсів є ключовим моментом у керуванні проектами, і тут особливо важливим напрямом є робота з витратами. Підходить для складних про­ектів, роботи як з окремими проектами, так і з пакетом підпроектів. Існує функція групування проектів для визначення взаємозв'язків або їх інтеграції для проведення єдиних операцій. Для новачків є складною у використанні.

Місrosoft Project відрізняється поєднанням потужності функцій із зручним інтерфейсом, що підтримує користувача-початківця і дозволяє працювати з програмою без додаткового навчання. Дозволяє здійснювати розподіл ресурсів, роботу в групах і розподіл витрат. Передбачає опціонне планування переміщуваних зусиль, коли результатом збільшення наявних ресурсів може бути автоматичне зменшення кількості часу, необхідного на вирішення задачі. Менеджер, який керує кількома окремими проек­тами, може відзначати, що вони містять пов'язані між собою елементи, задачі одного залежать від ресурсів іншого. Програма дозволяє задати зв'язки між проектними задачами, обравши тип зв'язку з чотирьох можливих: «кінець до початку», «початок до початку», «кінець до кінця» або «початок до кінця». Ці зв'язки є по суті гіперпоси-ланнями і можуть виявитися дуже корисними поряд із цілим спектром Іпіегпеї-опцій.

Оскільки програмне забезпечення Місrosoftнайбільше поширене в Україні, розглянемо докладніше можливості Місrosoft Project з функціональної точки зору. Під час планування система опису властивостей задач і їх взаємозв'язків дозволяє побудувати модель, максималь-но наближену до реальності, а гнучкі засоби ресурсного планування і вирівнювання перевантажень допомагають оптимально розподілити задачі між виконавцями. За існуючими методиками можна не тільки розрахувати вартість проекту, а й проаналізувати можливі шляхи її зменшення. Під час контролю автоматизовані засоби підготування звітів, розвинена система збору інформації від проектантів дають можливість мати достовірні відомості про стан проекту. Існує можливість повторного перегляду попередніх етапів (до 10 ітерацій). Аналітична функція передбачає застосування вмонтованих засобів аналізу поточного стану і тенденцій розвитку, що дозволяє вчасно й оперативно втрутитися в хід виконання проекту. Можливості імпорту/експорту даних (МS Excel? MS Access) забезпечують застосування зовнішніх програм для додаткового аналізу. Управління змінами передбачає прогнозування наслідків коригуючого впливу на поточний проект та оцінку його ефективності. Система дозволяє не тільки підготувати під­сумкові документи, проаналізувати ефективність реалізації проекту, ай зберегти проект в архіві для подальшого використання в цілому або його окремих фрагментів. Відмінною рисою Місrosoft Project від аналогів є реалізація концепції багатопроектного планування (можна об'єднувати до 1000 проектів) і широкі можливості з організації гру­пової роботи.

SureTrak Project Management містить у собі модуль створення проекту Project KickStart Wizard і можливість створення НТМL-публіка-цій для тих, кому необхідно розмістити свої матеріали в Іnternet. Проект може бути розбитий на компоненти і задачі, для виконання яких потрібно визначена кількість ресурсу та часу. При цьому SureTrak дозволяє відобразити власний підхід користувача до упорядкування проекту.

SureTrak підтримує використання Work BreakDown Structure (WBS) — ієрархічної структури розподілу проекту, яка відображає вертикальну схему деталізації. Роботам присвоюються унікальні ідентифікатори, що особливо корисно для складних проектів. Система кодування дозволяє зробити аналіз перспектив розвитку і ходу виконання проекту під будь-яким зрізом. Можна створювати словники ідентифікаторів роботи. Інший засіб структурування — створення ескізів, які допомагають чітко структурувати проект на блоки за різними критеріями з подальшим розподілом на дрібніші компоненти. Використання ескізів вигідно тоді, коли немає повної інформації про проект.

Тіme Line містить унікальні можливості обміну з базами даних, проте має менше функцій. Застосовується при невеликих проектах, виконуючи, по суті, роль органайзера. Вбудована система Guide Line забезпечує похвилинний розклад. Со-Ріlot виключає можливість помилок, перевіряючи логіку планування. Тіme Line пропонує достатньо потужні алгоритми роботи з ресурсами, що включають засоби між-проектного призначення і вирівнювання перевантажень ресурсів, гнучкі можливості щодо специфічних календарних графіків управління ресурсами. Для більших проектів першим кроком планування є створення ієрархічної структури проекту, що полягає в побудові структури розбивки робіт (СРР). Метод СРР поділяє проект на пакети детальних робіт, для яких легше визначити тимчасові і вартісні показники та встановити зв'язки. Формування структури полягає в послідовному поділі цілей проекту на блоки робіт, до рівня контролю і управління детальними задачами. Така деревоподібна структура дозволяє розбити загальний обсяг робіт з проекту на частини, виконання яких буде контролюватися й управлятися окремо.

Система управління проектами Ореn Рlan включає засоби розробки моделі проекту й аналізу комплексу робіт за методом критичного шляху, гнучкі засоби ресурсного планування, розрахунку, контролю й аналізу витрат на проект на основі фактичного виробітку, аналіз ризиків методом Монте-Карло. При залученні ресурсів є два засоби опсати їх витрати:

задати кількість ресурсів, яку використали за день роботи;

задати загальну кількість ресурсів на час роботи, визначивши характер функції споживання.

Ргіmavera Ргоject Рlanner дозволяє зберігати фактичні дані про етапи виконання проекту, автоматично проводити розрахунок розкладу і вирівнювання проекту, автоматично вводити факт виконання робіт, настроювати заголовки звітів і макетів створювати коди проектів у групах, розширені можливості по відправленню через електронну пошту.

Отже, програми для управління проектами суттєво відрізняються за можливостями, складністю, інтерфейсом, методами аналізу. Ми вважаємо, що для вирішення завдань креативного менеджменту найбільше підходить Місrosoft Project

Існує багато методів експертних оцінок (запропоновані українськими ученими В. Глушковим, Г. Добровим, Є. Жариковим, Є. Суїменко, Є. Головахою та ін.). До них належать, зокрема, методи виявлення думок за допомогою інтерв'ю або анкетування. Опитувати можна різні категорії респондентів: співпрацівників, ділових партнерів, кінцевих споживачів тощо. Опиту вальний аркуш може скеровувати думку в заданому напрямку, тобто слугувати своєрідним вказівником ідей. Запитання можуть стосуватися конкретної діяльності підприємства або бути загальними, скажімо, по дизайну, фінансах, маркетингу. Широко використовується так званий опитувальний аркуш Осборна, особливістю якого є наявність підзаголовків: «використовувати за іншим призначенням», «пристосувати», «модифікувати», «зменшити», «замінити», «реорганізувати», «скомбінувати» тощо. З одного боку, це допомагає респонденту, з іншого може обмежити творчі здібності внаслідок звуження опитування. Вибір методів проведення експертних опитувань, прийомів обробки результатів залежить від конкретних цілей тощо.

Метод експертних оцінок не можна вважати досконалим через комплекс причин. Якщо вивчається об'єкт в умовах обмеженості інформації, достовірність знижуватиметься. Крім того, не завжди звертають увага на окремі думки, які істотно відрізняються від загалу, а це може призвести до того, що слушна ідея «загубиться». Узагальнена групова думка не завжди є правильною. Отже, краще налагодити систематичну роботу з експертами та комбінувати кілька методів.

Популярним методом експертної оцінки є метод «Дельфі», або «дельфійського оракула». Спершу він використовувався в якості ітеративного прийому під час мозкової атаки). Проте досить швидко метод став застосовуватися ще й як засіб підвищення достовірності опитувань, оцінюванні дерева цілей, розробки сценаріїв. Перевагами методу «Дельфі» вважають високу достовірність результатів внаслідок зворотного зв'язку, багатоетапність оцінювання і можливість ознайомлення з оцінками колег між турами. У покращених методиках експертам присвоюються вагові коефіцієнти значущості думок, які визначаються за результатами попередніх турів. Однак передбачена процедура обґрунтування власної думки, яка не співпадає з іншими, може спричинити ефект конформізму. Нині метод комбінують з іншими (морфологічним, мережевим, комп'ютерною алгоритмізацією). Також підвищує його ефективність поєднання з діловою грою, коли експерт стає на місце керівника проекту або організації.

Метод «дерево цілей», розроблений У. Черменом, передбачає наявність ієрархічної структури (рис.2). «Дерево цілей» можна визначити як «цільовий каркас» організації, явища чи діяльності. У випадку використання методу для розробки та ухвалення управлінського рішення його називають «дерево рішень», ще відомі такі різновиди, як «дерево проблеми», «дерево розвитку», «прогнозний граф».

Рис. 2. «Дерево цілей» організації

«Дерево цілей» — це наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, що демонструє розподіл загальної (генеральної) мети або місії на підцілі, завдання та окремі дії. Мета — це ідеальне уявлення про характер діяльності та можливості об'єкта (рис. 3).

Рис. 3. Модель соціальних цілей організації

Основна ідея щодо побудови «дерева цілей» — декомпозиція (укрупнення), тобто розкриття структури системи, при якому за однією ознакою її поділяють на окремі складові. Декомпозиція використовується для побудови «дерева цілей», щоб пов'язати генеральну мету зі способами її досягнення, сформульованими у вигляді завдань окремим виконавцям.

Універсальних методів побудови «дерева цілей» не існує, вони залежать від характеру мети, обраного методологічного підходу, розробника, поставлених завдань та їх взаємозв'язку. Горизонтальна координація забезпечує ефективне використання виробничого потенціалу, вертикальна використовується для узгодження напрямків діяльності з урахуванням конкурентних переваг.

Морфологічний аналіз. Терміном «морфологія» позначається вивчення внутрішньої структури системи. Ідея морфологічного стилю мислення походить ще від давньогрецьких філософів Аристотеля і Платона, а в середньовіччя — моделі механізації мислення Р. Луллія.

Метод морфологічного аналізу складних проблем розроблений швейцарським астрономом Ф. Цвіккі у 30-х роках XX ст. і тому має другу назву— метод Цвіккі. Відправними точками морфологічного дослідження дослідник вважає:

рівнозначний інтерес до всіх об'єктів морфологічного моделювання;

ліквідацію обмежень і оцінок, доки не буде отримана повна структура досліджуваної області;

максимально точне формулювання поставленої проблеми.

Метод складається з наступних етапів:

1. Формулювання завдання із зазначенням умов та обмежень.

2. Складання структури об'єкта і його функцій як основи для вирішення завдання.

3. Складання можливих варіантів реалізації окремо за кож ною ознакою (властивістю).

4. Оцінка всіх отриманих варіантів вирішення завдання.

5. Вибір найбільш вдалого варіанту вирішення завдання.

Ф. Цвіккі також запропонував такі методи морфологічного моделювання, як систематичне покриття поля, заперечення і конструювання, методи морфологічної скрині, екстремальних ситуацій, узагальнення тощо. Основна ідея морфологічного підходу— систематично знаходити найбільше число, а в межі— всі можливі варіанти вирішення поставленої проблеми або реалізації системи шляхом комбінування основних структурних елементів системи або їх ознак. При цьому система або проблема може розбиватися на частини різними способами і розглядатися в різних аспектах.

Різновидами морфологічного аналізу виступають також функціональне конструювання (Р. Коллер, Німеччина, 70-ті роки XX ст.) та морфологічна класифікація, запропонована українським ученим В. Одріним.

Матриця відкриттів (А. Моль, Франція, 1955), десяткові матриці пошуку (Р. Повілейко, СРСР, 1976), полягають у складанні матриці. Всі змінні заносять у таблицю і намагаються скомбінувати їх по-новому. У ліву колонку вносять об'єкти впливу, а в горизонтальний верхній рядок— можливі способи впливу (змінюючі заходи). Потім вільні клітинки заповнюють можливими засобами впливу на об'єкт певними варіантами даного способу. Перевагами методу є можливість цілеспрямовано формувати як об'єкти впливу, так і способи, а далі систематично досліджувати різні варіанти.

Клас комбінованих алгоритмічних методів ґрунтується на стратегії логічного пошуку.

Системний пошук призначений для систематичного дослідження об'єкта. Стратегія пошуку вирішення проблеми заснована на складанні п-мірної матриці за ознаками досліджуваного об'єкта. Комірки на перетині рядків і стовпців відображають всі можливі реалізації.

Системні методи відрізняються лише реалізацією дослідження структур і функцій об'єктів і відносяться до методів математичного аналізу.

До класу комбінованих алгоритмічних методів належать:

теорія вирішення винахідницьких задач (Г. Альтшуллер, СРСР);

узагальнений евристичний метод (О. Половинкін, Росія);

комплексний метод пошуку рішень технічних проблем (Б. Гол-довский);

фундаментальний метод проектування (Е. Метчетт);

еволюційна інженерія (С. Пушкарьов);

нейролінгвістичне програмування (Дж. Гріндер, Р. Бендлер).

Пошук рішень з використанням цих методів є системним і цілеспрямованим. Таким чином, вирішення задачі залежить від характеру завдання, ступеня повноти і достовірності вихідної інформації та особистих якостей розробника: від його здатності орієнтуватися в інформаційному середовищі, ступеня володіння методологією пізнання і творчості.

Крім прямого продукту творчої діяльності, що відповідає поставленій меті, виникає і побічний, який у певний момент може проявитися як підказка, що призведе до інтуїтивного рішення.

Проблеми в організації управління до певної міри вирішуються при інтегральній роботі з групою фахівців, яка включає дослідників, розробників і експертів-консультантів. Ця група фактично створює координаційний механізм, за допомогою якого згладжуються суперечності між фахівцями, інвесторами, споживачами. Роль експертів-консультантів, у тому числі фахівців з організації виробництва, торгівлі, маркетингу, фінансів, полягає у задоволенні вимог виробництва, споживачів, післяпродажного обслуговування, необхідних для успішної реалізації продукції на ринку. Для ефективної роботи експертного ор-гану необхідна наявність осіб, які виконують ролі ерудита, генератора ідей і критика. Без генератора і критика ерудит перероджується в догматика, без ерудита і генератора ідей критик стає безплідним песимістом. Робота буде малопродуктивною, якщо в організації не враховувати закономірності колективної творчості і не застосовувати методичні прийоми активізації пошуку оптимального рішення.

 


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
Переглядів: 4809

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пріоритети у сфері освіти, навчання та молоді | Теорія вирішення винахідницьких задач

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.