Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Господарське право як галузь права

 

Своєрідність господарських відносин, що становлять предмет правового регулювання, та методів їх регулювання створюють гос­подарське право як особливу галузь права.

Господарське право (як галузь права) — це система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійс­нення господарської діяльності та/або керівництва нею (такою діяльністю) із застосуванням різних методів правового регулю­вання.

У вітчизняній юридичній науці щодо питання про господар­ське право як галузь права (що є дискусійним) сформувалися три основні позиції.

Перша з них негативна. її прихильники (С. М. Братусь, Р. О. Халфіна, Г. К. Матвеев, Я. М. Шевченко, А. С. Довгерт та ін.) вва­жають господарське право не самостійною галуззю права, а прос­тим поєднанням цивільно-правових та адміністративно-правових норм, що діють у сфері господарювання. Однак господарські пра­вовідносини не можна розкласти на цивільно-правові і адміністра­тивно-правові, хоча історичне коріння господарського права ле­жить у сфері і публічного, і приватного права. Крім того, госпо­дарське право має значний за обсягом власний нормативний матеріал, що не належить ні до цивільного, ні до адміністративно­го права. Одним з таких інститутів, що зумовили виділення господарського (торгового, комерційного) права в окрему галузь права, є інститут банкрутства.

Друга позиція щодо господарського права - позитивна (хоча і дещо категорична), полягає у визнанні господарського права само­стійною галуззю права, яка не має нічого спільного з іншими галу­зями (В. В. Лаптев, В. К. Мамутов, І. Г. Побірченко та ін.). Однак господарське право, хоча і є специфічним явищем, проте пов'язане з іншими галузями права, наприклад:

з цивільним, оскільки, за усталеною думкою, підпорядкову­ється, скажімо, загальним засадам зобов'язального права;

з адміністративним, оскільки використовує, зокрема, такі методи правового регулювання, як метод владних приписів, та правові форми керівництва економікою - управління у вузькому розумінні (видача дозволів, ліцензій, патентів), контроль.

Згідно з третьою точкою зору, яка найбільш відповідає життє­вим реаліям (її прихильниками є Толстой Ю. К., Пушкін О. А., Алексеев С. С., Пронська Г. В.), господарське право є комплекс­ною галуззю права, в якій зібрані правові норми основних галу­зей права, приурочені до одного предмета правового регулюван­ня - господарської діяльності. Проте, слід мати на увазі, що госпо­дарське право, крім запозиченого з інших галузей, має досить об'ємний власний (оригінальний) нормативний матеріал (інсти­тут внутрішньогосподарських, в тому числі корпоративних, від­носин, інститут банкрутства, інститут антимонопольного регу­лювання господарської діяльності, інститут державного замов­лення і т. ін.).

Становлення господарського права як окремої галузі права на теренах комерційного (торгового) права, частково - муніципаль­ного права було зумовлено зростанням ролі держави у сфері еко­номіки в Німеччині кінця XIX - початку XX ст., а згодом - в Ра­дянському Союзі. Саме зосередження в результаті націоналізації, що здійснювалася на теренах колишньої Російської імперії після Жовтневих подій 1917 р.,1 в державній власності великого масиву майна (включаючи й майнові комплекси підприємств), посилило прагнення держави контролювати економіку країни в цілому з ме­тою забезпечення реалізації насамперед суспільних та державних інтересів, та їх солідаризації з індивідуальними та колективними інтересами трудящих. Спочатку господарське право розглядали як сукупність нормативних актів, що регулюють сферу господарю­вання, а в середині 30-х років сформувалося кілька точок зору щодо предмета господарського права. Одні науковці вважали, що господарське право має своїм регулюванням охоплювати в цілому народне господарство, інші - лише сферу соціалістичного вироб­ництва. Саме перша концепція господарського права була покла­дена в основу Господарського кодексу України, який визначає ос­новні засади господарювання щодо всіх суб'єктів господарювання, хоча і передбачає окремі особливості управління державним та комунальним секторами економіки та визначає специфічні риси суб'єктів господарювання, які функціонують на базі державного та комунального майна.

Ці події оцінюються по-різному: як соціалістична революція чи як державний переворот.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 4. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 5. V. Класифікація і внесення поправок
 6. А. Правобережну Україну.
 7. А/. Право власності.
 8. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 9. АГД як галузь економічної науки
 10. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 11. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 12. Аграрне право
Переглядів: 624

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Господарсько-правові норми: поняття та види | Господарське право як галузь правової науки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.059 сек.