Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник






Методи оцінки ліквідності банку

 

Аналіз банківської ліквідності базується на зіставленні певних груп активів та пасивів банку. Сукупність методів оцінки ліквідності можна класифікувати таким чином (табл. 1)

Таблиця 1

Методи оцінки ліквідності банківської установи

Назва методу Характеристика Умови застосування
Коефіцієнтний аналіз Співвідношення окремих статей активу та пасиву балансу 1 Інформаційна база - баланс банку. 2. Відсутня можливісіь проводити аналіз платіжних потоків
Коефіцієнтний ан. з урахуванням змін статей активу та пасиву балансу Співвідношення статей активу та пасиву балансу, які скориговані на величину можливого приросту та зменшення коштів 1. Інформаційна база - баланс банку та дані щодо можливого вибуття активів та зобов'язань. 2. Є можливість прогнозування змін активів та пасивів.
Табличний метод (побудова позиції ліквідності та матриці фондування ) У таблиці активи та пасиви подано за строками до погашення. Визначається позиція ліквідності 1. Наявність інформаційної бази: Форма N 631 (декадна) ЗВІТ про структуру активів та пасивів за строками
Аналіз грошових потоків банку Співвідношення вхідних та вихідних грошових потоків банку С дані аналітичного обліку та можливість прогнозування приросту активів та пасивів

 

Коефіцієнтний аналіз ліквідності проводиться переважно за даними- банківського балансу.

Коефіцієнт ліквідності розраховується як співвідношення ліквідних активів та залучених коштів.

Клікв = ЛА / ЗК

де ЛА - ліквідні активи (кошти в касі, на кореспондентських рахунках, кошти в інших банках, стандартні позички строком до 1 місяця, торговий портфель цінних паперів);

ЗК - залучені кошти (зобов'язання банку).

Показник характеризує достатність ліквідних активів банку для залучення коштів клієнтів та своєчасного виконання зобов'язань.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності розраховується як співвідношення високоліквідних активів та поточних зобов'язань.

Кмл = (Каса + Ностро) / Зпот

Каса - готівкові кошти, ностро - кошти на кореспондентських рахунках, що розміщені в інших банках;

Зпот - кошти, що обліковуються на поточних рахунках.

Ризик ліквідності відсутній у випадку закритої позиції (коефіцієнт дорівнює одиниці). Водночас, враховуючи незнижувані залишки на поточних рахунках, на практиці нормальним вважається значення показника на рівні 0,2-0.5.

З точки зору оцінки не лише стаціонарної, але й майбутньої ліквідності більш інформативними є табличні методи, до яких відноситься позиція ліквідності (табл. 2).

Таблиця 2

Позиції ліквідності банку

  Період  
до 31 31-92 92-365 >365 Всього  
Готівкові кошти            
Кошти в НБУ            
Кошти в інших банках            
Позички, які надані клієнтам            
Цінні папери            
Дебіторська заборгованість            
Усього за активними операціями (1)            
Кошти НБУ            
Кошти інших банків            
Кошти клієнтів            
Кредити міжнародних фінансових організацій          
Цінні папери власного боргу          
Субординований борг          
Кредиторська заборгованість          
Позабалансові зобов'язання          
Усього зобов'язань (2)          
Власний капітал          
Усього пасивів (3)          
Невідповідність (1-2) або (1-3)          
Невідповідність у % (1/2) або (1/3)          
               

 

Ця таблиця відповідає формі банківської звітності № 631 (декадна) «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за виключенням кількості проміжків часу, що досліджуються (банківська звітність, що подається до НБУ, більш детально розкриває інформацію).

Результати позиції ліквідності дозволяють зробити висновки щодо наявності дисбалансіr у кожному проміжку часу.

 

 


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування




Переглядів: 445

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняітя «ліквідність банку», відмінності від платоспроможності | Багаторівнева пам’ять комп’ютера

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.