Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Хімічний метод дезінсекції

Для боротьби з членистоногими застосовують різні хімічні речови­ни неорга-нічної чи органічної природи: знищуючі (яди для комах), відлякуючі (репеленти), приваблюючі (атрактанти), стерилізуючі.

Хімічні речовини, що застосовуються для знищення членистоногих, називають інсектицидами (від лат. insectum - комаха і caedo - вбиваю). Крім того, хімічним речовинам дають назву відповідно до назви членистоногого або стадії його роз-витку, для знищення на якій вони призначені.

Препарати для знищення: - кліщів називаються акарицидами,

- вошей - педикулоцидами,

- яєць комах - овіцидами,

- личинок комах - ларвіцідами.

Інсектициди проникають в організм членистоногих, викликаючи загибель різни-ми шляхами, залежно від яких розрізняють такі групи:
- контактні, знищують членистоногих при безпосередньому зіткненні з їх зовні-нім покривом;
- кишкові, що згубно діють на членистоногих через травний тракт;
- фуміганти, проникаючі через органи дихання - трахейну систему членистоногих;
- системні, здатні знищувати кровосисних членистоногих, вступаючи в їх орга-нізм з кров'ю прогодувальника, який отримав певну дозу препарату (комари, клі-щі, воші, блохи та ін.).
Ряд інсектицидів володіють поєднаною дією. Так, перметрин діє як контактна і кишкова отрута.
До інсектицидів, які використовують в медичній дезінсекції, пред'являються та-кі вимоги - вони повинні:
- забезпечувати загибель членистоногих в можливо короткі терміни в рекомендо-ваних дозуваннях;
- мати залишкову інсектицидну дію при нанесенні на оброблювані поверхні;
- зберігати інсектицидну активність в широкому діапазоні Т°С і вологості повітря;
- не відлякувати членистоногих;
- володіти естетичними властивостями(відсутність маркості,неприємного запаху);

- бути доступними за ціною і простими в застосуванні;
- не повинні надавати побічної дії на людину і корисних тварин;

- зручні і тривалі в зберіганні.

 

Форми застосування інсектицидів

Порошки - тверда форма інсектициду, що володіє властивістю сипучості (бо-ракс, піретрум).

Дусти - суміш інсектицидів з інертним наповнювачем (тальк, каолін, аеросил, силікагель, пірофіліт та ін.).

Тверді форми інсектицидів, особливо порошки, мають негативні властивості: гігроскопічність, здатність комковатися при тривалому зберіганні, легко здува-ються з оброблених поверхонь потоками повітря, погано утримуються на верти-кальних поверхнях.
Порошки, що змочуються (з.п.) - суміш інсектициду, наповнювача (каолін, тре-пел, силікагель та ін.), поверхнево-активних речовин (ПАР) і ряду допоміжних речовин (стабілізатори, прилипачі та ін.) При додаванні води утворюють стійку суспензію, яка може бути використана для обробки будь-яких типів поверхонь.
Суспоемульсії - це текуча система, яка містить тверді і рідкі діючі речовини. Суспоемульсії при додаванні води утворюють суміш суспензії та емульсії, яка більш ефективна, ніж суспензія.

Гранульованими порошками (гранулами) - укрупнені (0,2-1мм) частки напов-нювача (бетоніт, каолін, перліт, вермикуліт, монтморилоніт), просочені інсекти-цидом. Для боротьби з личинками комарів використовують «плаваючі» гранули на легкому наповнювачі (вермикуліт) і «тонучі» - на важкому (бентоніт, каолін).
Мікрокапсульовані препарати - препаративна форма, при якій контролюється швидкість виділення діючої речовини, т. я. інсектицид знаходиться в капсулі (10-50 мкм), покритої захисною водорозчинною плівкою (желатин, лігнін, крохмаль та ін) або плівкою з синтетичного пористого полімеру (поліуретан). Менш небез-печні для людини, оскільки при роботі не відбувається безпосереднього контакту з діючою речовиною.
Розчини. Більшість інсектицидів у воді не розчинюється, тому для приготуван-ня їх розчинів викорисвують органічні розчинники (уайт-спірит, нефроси, спирт, дезодорований гас, дизельне паливо, мінеральні масла). Ці розчини вогненебез-печні і високотоксичні для людини. Найчастіше їх застосовують для обробки ки-лимів, хутра, музейних колекцій.
Емульсії - система, в якій і розчиняєма речовина, і розчиняюче середовище - рідини. Промисловість випускає емульгуючий концентрат (е. к.) або концентрати емульсій (к. е.), до складу яких входять інсектицид, розчинник і емульгатор.

Суспензії - розведені (перед застосуванням) водою дусти або порошки інсекти-цидів. Ефективність суспензій вище, ніж емульсій.
Пастою називають концентрати емульсій або суміші дисперсних твердих час-тинок з водою, в якій розведені ПАР, що мають вид крему або желе. Ця форма ви-магає герметичної тари, що оберігає від висихання.
Для отримання довготривалих інсектицидних покриттів інсектициди вводять в лаки, які переважно використовують для обробки приміщень з високою вологістю повітря (пральні, кухні та ін.) Препарат наносять смугами (до 20см) в місцях кон-центрації та пересування комах, дія до двох місяців.
До складу гелів входять, крім інсектициду: целюлоза, гліцерин, аеросил, вода та інші добавки. Гелі мають пролонговану дію за рахунок зменшення швидкості всмоктування в поверхні і випаровування.
Мила, що містять 0,5-5% інсектицидів, використовують для знищення вошей.
Олівці інсектицидні бувають 2 видів: крейдяні, що складаються із суміші напов-нювача (зазвичай крейди), клею та інсектициду, і воскові - на основі сплаву воску, парафіна, інсектициду і наповнювачів. У місцях скупчення і пересування комах олівцем наносять смуги шириною 2-5 см.

Отруєні приманки розміщують в місцях скупчення комах, періодично заміню-ючи на свіжі. Для боротьби з тарганами застосовують парафіновані брикети, що містять інсектицид (дібром, циперметрин та ін), а також сухі і рідкі приманки, що містять борну кислоту, перметрин з харчовими добавками (крохмаль, цукор та ін.) Для боротьби з мурашками приманки повинні містити буру або метопрен в якості інсектицидів і мед, цукр, м'ясні відходи як привабливі. Для боротьби з мухами використовують приманки на основі альфакрона, перметрина.

Аерозолі - це зважені в повітрі вільні частини рідини або твердого тіла. Аерозолі отримують з аерозольних балонів, при роботі аерозольних генераторів різного ти-пу, при спалюванні піротехнічних пристроїв (димових шашок). Шашки призначе-ні для обробки закритих просторів, що особливо мають велику висоту і складну конфігурацію, проти літаючих та повзаючих комах.

 

Характеристика окремих груп інсектицидів

Основними групами хімічних сполук, використовуваних в даний час в якості інсектицидів, є:
1. Похідні ациклічних карбонових кислот (піретріни і піретроїди):

- піретрин (контактна отрута - порошок, розчин) для бліх, тарганів, клопів, плат-тяних вошей, мух, комарів,

- аллетрін - рідина для боротьби з літючими комахами,

- біфетрин, дельтаметрин - кристалічна речовина для боротьби з тарганами, бло-хами, клопами, мухами, комарами,

- перметрин - масляниста рідина для боротьби з усіма видами комах,

- сумітрин - масляниста рідина для знищення головних та лобкових вошей, для боротьби з тарганами, блохами, клопами, мухами, комарами, міллю,

- циперметрин, цифенотрин - рідина, емульсія, аерозоль для боротьби з побуто-вими комахами, та ін;
2. Фосфорорганічні сполуки (ФОС) - карбофос, метілацетофос, дібром, піфос, хлорпиріфос та ін. в даний час не використовуються;
3. Похідні карбамінової кислоти (карбамати) - дікрезіл, пропоскур, біокарб, мето-міл в даний час не використовуються;
4. Галогенопохідні ациклічних і ароматичних вуглеводнів - хлорорганічні сполуки (ХОС) - ділор, кристалічна речовина, для боротьби з вошима, тарганами, клопами, блохами;
5. Речовини з інших груп хімічних сполук:

- борна кислота (боракс) - порошок, контактної та кишкової дії, для боротьби з тарганами,

- бура - безкольорові кристали, для боротьби з рудими домовими мурахами, тарга-нами,

- бутадіон - білий кристалічний порошок, для боротьби з головними і платтяними вошима при прийомі всередину,

- бензілбензоат - водно-мильна емульсія 20%, для боротьби з коростяними кліща-ми, головними і лобковими вошима.

 

На сьогоднішній день використовують сучасні синтетичні препарати:

- циперметрини - хлопірівіт, ципервіт, альфавіт (концентрат емульсії), дельтавіт, зетавіт (масляна водна емульсія),

- ХОСи - гель Ефект Плюс, Раптор-гель,

- аероксон, Капкан - ліпка стрічка для мух,

- бойкот - гранульована принада від мух,

- борна кислота - порошок від тарганів,

- бактицид - порошок, мікробіологічний засіб від комарів,

- аерозолі "Екстразоль" "ДЕТ"

 

 


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 6. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 7. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 8. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 9. АгротехнІЧНИЙ метод
 10. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 11. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 12. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
Переглядів: 679

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Винищувальні дезінсекційні заходи | Дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.