Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття і види капітального будівництва

Правове регулювання капітального будівництва

Лекция 9

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО.

12.4.Поняття і види капітального будівництва.

12.5.Способи та стадії капітального будівництва.

12.6.Правовідносини з капітального будівництва.

12.7.Будівельне законодавство.

12.8.Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва.

 

Термін «капітальне будівництво» використовується в двох ос­новних значеннях, перше з яких визначає капітальне будівництво як комплексну галузь економіки сфери матеріального виробницт­ва, завдання якої - інвестування, відтворення основних фондів, перетворення інвестицій в будівельну продукцію.

Будівельна продукція відмежовується від продукції промисло­вості, сільського господарства, транспорту та інших галузей народ­ного господарства. Будівельна продукція - це економічне поняття, яке означає закінчене виробництвом будівництво, підготовлені до використання й прийняття в експлуатацію об'єкти виробничого і невиробничого призначення (підприємства, будівлі, споруди).

Будівельна продукція класифікується на види. Видами будівель­ної продукції є об'єкти різних галузей народного господарства: промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку тощо. Класифікатор будівельної продукції містить понад 1700 її наймену­вань. Різноманітність будівельної продукції залежить від викорис­тання великої кількості різноманітних матеріалів та призначенням цієї продукції.

Як вже зазначалось, капітальне будівництво як галузь економі­ки є комплексною за своїм характером і складом. Комплексність цієї галузі полягає в тому, що вона (ця галузь) включає різнопро-фільні підприємства: загальнобудівельні, проектні, вишукувальні, виробництва будівельних матеріалів, будівельної механізації (транс­портні), інжинірингові тощо. В законодавстві і спеціальній літера­турі невипадково часто застосовується термін «будівельний комп­лекс» - стосовно економіки (народного господарства) країни або певних її регіонів (територій) чи галузей народного господарства.

Будівельний комплекс в масштабі країни - це сукупність галу­зей народного господарства, підприємств та організацій, які виробляють будівельну продукцію для потреб економіки країни та екс­портування її за кордон (наприклад, будівельні матеріали, проект­ну продукцію тощо). До складу цього комплексу входять:

• інвестори усіх форм власності;

• проектні та проектно-вишукувальні підрядні організації;

• загальнобудівельні та спеціальнобудівельні підрядні організації;

• підприємства промисловості будівельних матеріалів, конст­рукцій та виробів;

• підприємства, що виробляють будівельну техніку;

• підприємства будівельної механізації;

• інвестиційні банки;

• страхові організації, що спеціалізуються на страхуванні бу­дівельних ризиків;

• посередницькі та інжинірингові організації, що надають від­повідні послуги учасникам будівельних правовідносин;

• органи державного та регіонального регулювання будівельних правовідносин, у т. ч. органи державного архітектурно-будівельного контролю.

У межах окремих галузей і територій будівельні комплекси в сучасний період організовані як господарські системи, що очолю­ються господарськими об'єднаннями (концерном «Укрцемент», корпорацією «Укрмонтажспецбуд»), а також - холдинговими ком­паніями, такими, як «Київміськбуд» та інші.

Термін «капітальне будівництво» використовується і в іншому значенні - як форма інвестиційної діяльності, а саме: господарсь­кої діяльності щодо виробництва основних фондів народного гос­подарства, що полягає у здійсненні суб'єктами інвестиційної діяль­ності практичних дій щодо реалізації інвестицій в будівельну про­дукцію.

Як інвестиційна діяльність капітальне будівництвоце виконання робіт (вишукувально-розвідувальних, проектних, загальнобудівель-них і спеціально-будівельних - монтажних, пусконалагоджувальних, робіт щодо упорядкування (озеленення) територій та ін.). Названі ро­боти виконуються різнопрофільними будівельними організаціями.

Функціональним відомством з питань капітального будівництва є Державний комітет з будівництва та архітектури (Держбуд Украї­ни), який здійснює державне регулювання в сфері капітального бу­дівництва шляхом: видання державних будівельних норм і правил, державних стандартів; забезпечення через систему відповідних органів державної експертизи інвестиційних проектів будівництва, ліцензування будівельних і пов'язаних з ними робіт, сертифікації будівельної продукції; забезпечення здійснення державного архітек­турно-будівельного нагляду за якістю будівельних робіт тощо.

Капітальне будівництво як різновид інвестиційної діяльності неоднорідне. Воно розмежовується залежно від форм виробництва і відтворення основних фондів. Відповідно до цього розрізняють такі види капітального будівництва:

нове будівництво- це будівництво основних або допоміж­них будівель і споруд або їх комплексів із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, які споруджуються за єдиним проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об'єктах, нових майданчиках або майданчиках, звільнених від існуючих будівель;

реновація- відтворення основних фондів діючих підпри­ємств, будівель, споруд. В свою чергу реновація поділяється на такі підвиди:

розширення - будівництво додатково до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окре­мими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об'єкта та поліпшення його техніко-економічних показників;

реконструкція- комплекс будівельних робіт, пов'язаних зі зміною техніко-економічних показників, або використання об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об'єкта може бути його капі­тальний ремонт;

капітальний ремонт- це комплекс будівельних робіт, пов'я­заних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показни­ків, зі зміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних га­баритів об'єкта та його техніко-економічних показників;

реставрація- повне або часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівель та художніх характеристик об'єкта у пер­вісному або відновленому вигляді на пам'ятниках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капі­тальний ремонт;

Консервація(як ще один вид капітального будівництва) - це комплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об'єкта, на якому припинено або не ведеться будівництво на визначений час, і які включають тимчасові або постійно діючі захисні або конструктивні заходи, що запобігають руйнуванню об'єкта.

У процесі будівництва об'єкта можуть поєднувати різні види капітального будівництва.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 10. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 11. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 642

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Форма договору - повна письмова. | Способи та стадії капітального будівництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.