Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Метод регулювання

(при імовірносному розрахунку Vk)

8 а. Найбільший і найменший розмір компенсатора

 

+0.032

Ак=1,2 ;

-0.994

 

Акmax= 1,232 мм

Акmin= 0,206 мм

 

 

9 а. Sпост=0,2 мм ;

n =Vk / TAD + 1 = 684 /200 + 1 = 4,42 Þприймемо n = 5

 

Sсм = Vk / n = 684 / 5 = 136,8 Þприймемо S = 0,14 мм

 

Таким чином набір прокладок складається з однієї постійної S = 0,2мм і 5 змінних прокладок S = 0,14мм.

 

 

10 а. Правильність розрахунку

 

Sсм £ TAD ; Sпост £ Aкmin ;

0,14 < 0,2; 0,2 < 0,206;

Вибір методів розрахунку розмірного ланцюга і методів досягнення точності замикаючої ланки

 

Вибір методів досягнення точності замикаючої ланки залежить від величини допуску, встановленого на розмір замикаючої ланки, і від числа складових ланок розмірного ланцюга. Крім того, при виборі необхідно враховувати реальні можливості підприємства по забезпеченню проектгної точності розмірів складових ланок, і забезпеченню відповідного рівня організації складальних робіт.

Якщо кількість складових ланок розмірного ланцюга n £4 , то розрахунок ланцюга потрібно виконувати по методу максимума - мінімума. Якщо кількість складових ланок n ³ 5, то використовують імовірностний метод.

Для попереднього вибору методу рекомендується наступний спосіб. По номінальних розмірах складаючих ланок розмірного ланцюга визначається їх середнє значення:

 

Aср = , (3.12)

 

де Ai- номінальний розмір i-ї складової ланки;

n- кількість складових ланок в розмірному ланцюгу.

Потім по встановленому допуску на розмір замикаючої ланки і кількості складових ланок ланцюга визначається середнє значення допуску для кожної ланки в залежності від прийнятого методу розрахунку по наступних формулах

 

а) при розрахунку на максимум-мінімум

Тср = ТD / n , (3.13)

б) при розрахунку імовірностним методом

 

Тср =. (3.14)

По полученим значенням Аср и Тср визначають найбільш близький квалітет.

Якщо розрахунок розмірного ланцюга виконується по методу максимума і мінімума і величина Тср [формула (3.13)]відповідає 9-му квалітету і грубіше, то потрібно використати метод повної взаємозамінності. При малій кількості ланок метод повної взаємозамінності інодіможна використати і при Тср, відповідному 6-8-му квалітетам точності, оскільки зниження трудомісткості складання окупить привишення вимог до точності виготовлення декількох деталей. При Тсрвідповідному 7-му і більш високому квалітету точності, рекомендується використати метод припасування або регулювання. Для деяких виробів, що випускаються у великих кількостях, замість пригонки раціонально застосувати метод групової взаємозамінності.

Якщо розрахунок виконується по імовірностному методу і величина Тср[формула (3.14)]відповідає 10-му квалітету і грубіше, то потрібно використати метод неповної взаємозамінності. У іншому випадку, коли Тсрвідповідає 9-му квалітету і точніше, потрібно застосовувати методи регулювання і пригонки, тобто методи, що компенсують похибки замикаючої ланки.

Наприклад, ТD=1,2 мм; n = 6 ; Аср=90 мм.По формулі (3.14)для імовірностного методу розрахунку Тср=1,2 / (1,2) =0,4 мм. Длярозміру 90 ммдопуск по 12 квалітету рівний 0,35 мм, а по 13-му __ 0,46 мм.Отже, в цьому випадку треба прийняти метод неповної взаємозамінності.

Якщо ТD=0,12 мм; n=6и Аср = 90 мм, то Тср= 0,12 / 1,2= 0,04 мм.Цей допуск для розміру 90 мм лежить між 7-м і 8-м квалітетами. Отже, в цьому випадку треба вибрати метод пригонки або метод регулювання.

 

12. Взаємозамінність шпонкових і шлицьових з'єднань.

 

Допуски і посадки шпоночних з’єднань.

В машинобудуванні застосовують стандартизовані шпоночні з’єднання з призматичними шпонками, сегментними, клиновими і тангенціальними.

Розглянемо взаємозамінність призматичних шпоночних з’єднань.

 

 

h – h11

b – h9

l – h14

L – H15 – на кресленні деталі обов’язково вказувати допуск на довжину паза

 

Шпонки виготовляють зі світлотягненого каліброваного матеріалу, тому посадки по ширині шпонки виконуються в системі вала.

Стандарт передбачає 3 види з’єднань: нормальні, вільні і щільні.

 

Нормальне з'єднання застосовується для нерухомих з'єднань не сприймаючих реверсивного навантаження, застосовуються при сприятливих умовах складання.

Вільне застосовується при нереверсивних навантаженнях і складних умовах складання.

Щільні застосовуються при реверсивних навантаженнях і рідких розбираннях.

Стандарт допускає любе поєднання полів допусків вала і втулки.

У машинобудуванні найбільш часто застосовуються нерухомі і рухомі з'єднання з наступними посадками:

 

З'єднання Посадки шпонки  
на валу у втулці  
нерухоме N9/h9, P9/h9 Js9/h9  
рухоме N9/h9, P9/h9 D10/h9  

 

Позначення на кресленнях

 

 

 

 

 

 

 

 

По стандарту можна задавати любий з розмірів t1 чи (d-t1)і допуск буде однаковий. Переважно задають розмір t1, він контролюється калібром чи мікрометром.

 

Допуски на розміри t1, t2

 

Висота шпонки, мм від 2 до 6 св. 6 до 18 св. 18 до50
Відхилення: верхнє нижнє   +0,1   +0,2   +0,3

 

На додаток до стандарту регламентуються вимоги до шорсткості поверхні в залежності від квалітета, приведені таблиці полів допусків ПШ, ПШ1, щоб можна було працювати з старими кресленнями.

Прямобочні шлицьові з'єднання

 

Розрізняють: прямо бічні і евольвентні шлицьові з’єднання стандартизовані ГОСТами. В машинобудуванні застосовують також трикутні шлицьові з’єднання.

ГОСТ 1139-80 – прямобічні. До основних параметрів відносяться: зовнішній D, внутрішній d діаметри валів і втулок, число шліців z і кут γ розташування шлиців, ширина шлицьових западин в.

Основним показником точності шлицьових з'єднань є концентричність деталей, що сполучаються, яка забезпечується співвісністю поверхонь валів і втулок, які центруються.

3 види центрування:

1. Центрування по зовнішньому діаметрі D.

2. Центрування по внутрішньому діаметрі d.

3. Центрування по бічних поверхнях в.

 

 

Центрування по бічних поверхнях застосовується коли немає жорстких вимог до співосності, тобто в тихохідних передачах, при передачі з великих крутячих моментів.

Центрування по зовнішньому і внутрішньому діаметрі застосовується при підвищених вимогах до співосності. Центрування по зовнішньому діаметрі застосовується коли втулка не загартована і допускає обробку чистовим протягуванням. По внутрішньому діаметрі - в тому випадку якщо втулка загартована і неможливо провести операцію протягування після загартування.

Особливості побудови системи допусків і посадок шлицьових з'єднань.

 

Особливості побудови системи допусків і посадок шлицьових з'єднань обумовлені тим, що складання шлицьових деталей і одержання необхідного характеру з'єднання забезпечується не тільки точністю кожного основного розміру але і сумарною погрішністю. Сумарна погрішність виникає в результаті поєднання погрішностей форми і розташування шлиців і їхніх западин, а також ексцентриситетів діаметрів D і d (вала і втулки). Тому що перераховані погрішності неминучі, то для складання реального вала з теоретично точною втулкою необхідно, щоб сумарна погрішність і відхилення основних параметрів реального вала знаходилися в межах полів допусків по D, d, в. Аналогічні визначення для реальної втулки.

 

 

Поля допусків переважного застосування

при центруванні по зовнішньому діаметрі


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 6. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 7. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 8. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 9. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 10. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 11. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 12. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
Переглядів: 660

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення числа прокладок | Позначення на складальних кресленнях.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.061 сек.