Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема 1. Вступ. Основи економіки праці. Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи економіки праці.

ВСТУП

Т. Шевченко

БЕРЕЖАНИ 2014

Тернова І.В., -Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і нормування праці» студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший спеціаліст”

 

Рецензенти:

 

Боднар О.В., к. е. н. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 

Христенко Г. М., к. е. н. доцент кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 

Конспект лекцій містить в узагальненому вигляді значний обсяг сучасних теоретичних і практичних знань у галузі нормування праці. Він допоможе студентам отримати загальні науково-методичні основи вирішення проблем встановлення міри праці та виробити чіткі практичні навички конкретних розрахунків Її величини у відповідних умовах виробництва.

Питання нормування праці розкрито в органічному зв'язку з широким колом проблем організації праці на робочому місці, розглянуто й проаналізовано конкретні завдання нормування праці з урахуванням особливостей виробничого процесу і форм організації праці. Конспект лекцій містить питання для самоконтролю, що дає змогу вивчати курс нормування праці самостійно, дистанційно та заочно.

 

 

Обговорено і затверджено

на засіданні циклової комісії

спеціальних економічних дисциплін

протокол № 5 від _____________2014р.

Голова циклової комісії - У.Є. Бурдаш

 

Робочий зошит розглянуто і схвалено на засіданні

Науково – методичної ради

Протокол № __від ___________2014р.

Голова науково – методичної ради - М.О. Русиняк

 

ÓТернова І.В., 2014 рік

Ó Бережани, 2014 рік

 

 

«Людина працелюбна, по моєму, найщасливіша людина

на світі. І стократ щасливим є той, хто зумів відсторо!

нити від себе все недостойне людини й задовольнятися

лише благами, здобутими власною працею»

«Сільське господарство потребує пильної праці – воно

має справу з живими організмами»

М. Туган"Барановський

Сучасна аграрна політика України спрямована на ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств ринкового приватного спрямування різних форм власності і господарювання, здійснення розробок великої сукупності правових, організаційних, економічних і соціальних заходів. Передбачається створення умов такого розвитку сільськогосподарського виробництва, що дозволяє повною мірою забезпечити продовольчу потребу і безпеку країни, усунення залежності від інших країн у продуктах харчування, набуття відповідного експортного потенціалу продовольчого сектора економіки України.

У вирішенні цих завдань важливого значення набувають питання економіки праці, зайнятості сільського населення та соціального розвитку села, який би відповідав рівню соціального стану населення країни.

Мета дисципліни - сприяти глибокому вивченню студентами теоретико-методологічних питань економіки та нормування праці.

Головною метою вивчення курсує опанування основами економіки і нормування праці і створення тим самим відповідної теоретичної бази для подальшого вивчення економічних дисциплін.

Вивчення дисципліни дасть студенту можливість засвоїти теоретично-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві, забезпечити ефективне використання трудових ресурсів, визначити роль економіки її нормування праці в системі наук про працю та її місце в системі економічних знань, пояснити значення основних категорій та механізм дії функцій економіки праці, засвоїти можливості застосування знань економіки праці й нормування праці у професії бухгалтера, економіста, особливо економіста з оплати праці з метою використання її для прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

· основні категорії і терміни, що використовуються в економіці і нормуванні пpaці; особливості формування зайнятості і ринку праці, механізм його дії; структуру та порядок відтворення трудових pесурсів; загальні засади соціального захисту населення в умовах ринкових відносин;

· методи визначення затрат робочого часу, нормування в різних сферах аграрного виробництва, поділу й кооперації пpaці, організації робочих місць; раціоналізації трудового процесу;

· порядок формування фондів оплати праці підприємств і забезпечення ефективності їх використання; нормативні документи щодо організації та оплати праці;

· механізм виявлення i використання кращого досвіду щодо забезпечення зростання продуктивності праці та прогресивних методів організації заробітної плати в Україні та за кордоном.

уміти:

· визначати показники продуктивності праці, розрахунку
резервів зростання продуктивності пpaці на підприємстві, планування
та аналіз трудових показників, виробити практичні навички з розробки
та застосування науково обґрунтованих норм виробітку в АПК,
визначати заробітну плату працівника за різних форм і систем оплати
праці;

· розробляти заходи з поліпшення організації пpaці і проектувати раціональну організацію трудових процесів, користуватися збірниками нормативів затрат праці і типових норм праці.

У конспекті лекцій висвітлюються: поняття праці як сфери життєдіяльності та провідного чинника виробництва; трудовий потенціал суспільства; соціально-трудові відносини як система та механізм їх функціонування; ринок праці та його регулювання; організація і методи нормування праці в сільському господарстві; поділ, кооперація праці та її умови; форми організації праці та трудових процесів у сільськогосподарських галузях; оплата і матеріальне стимулювання праці в аграрних підприємствах; аналіз, звітність і аудит у сфері праці; міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 3. V. Завдання.
 4. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 5. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.
 6. Аграрний комплекс національної економіки.
 7. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Адміністративної економіки.
 10. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 11. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 12. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
Переглядів: 588

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ | Праця як предмет наукового економічного дослідження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.018 сек.