Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види безробіття.

Є такі основні види безробіття:структурне, фрикційне , циклічне безробіття.

Структурне безробіття виникає при масштабних структурних зрушеннях економіки, швидкій зміні структури потреби в ро­бочій силі.

Фрикційне безробіття,яке ще називають без­робіттям руху, пов'язане з тим, що встановлення рівноваги між пропозицією робочої сили і попитом на неї потребує певного ча­су, зокрема на пошук робочого місця, яке відповідає вимогам без­робітного та його кваліфікації

Головною ознакою фрикційного безробіття є його короткостроковість: за звичай тривалість фрикційного безробіття не пе­ревищує 4-5 тижнів. В США, наприклад, наприкінці 80-х років при загальному рівні безробіття 5,5-6,5% (біля 7 млн. осіб) при­близно половина була без роботи менше 5 тижнів.

В Україні фрикційне безробіття відіграє відносно незначну роль у формуванні загальних масштабів незайнятості. Тільки 2,6% безробітних (за методологією МОП) мали пере­рву в роботі менше 1 місяця. Істотно відрізняються тільки особи до 20 років — частка тих, хто має перерву в роботі до 1 місяця. Частка безробітних до 1 місяця є дещо вищою серед жінок, оскільки вони, як правило, ма­ють менші вимоги до оплати праці, престижності тощо і відпо­відно скоріше погоджуються на запропоноване робоче місце.

Циклічне безробіття – безробіття, викликане спадом виробництва. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, а безробіття росте.

Також до видів безробіття відносять ще такі види:природне безробіття,інституційне безробіття, вимушене безробіття,технологічне безробіття, регіональне безробіття,застійне безробіття.

Природне безробіття складається із фрикційного,пов'язаного зі зміною місця роботи, і інституційного,що породжується сис­темою організації регіональної економіки, насамперед правовою системою.

Інституційне безробіття,або безробіття очікування, безпо­середньо пов'язане з державною політикою ринку праці, зайня­тості, з системою оподаткування, гарантованим мінімумом опла­ти праці, системою соціального забезпечення, розмірами і поряд­ком надання допомоги по безробіттю. Слід підкреслити, що на відміну від інших видів, інституційне безробіття існує тільки в зареєстрованій формі, оскільки воно так чи інакше пов'язане з виплатами соціальної допомоги.

Вимушене безробіттяна відміну від природного безробіття, що як правило, є пев­ною мірою добровільним і не призводить до суттєвих негативних наслідків, вимушене є довготривалим, викликає необхідність по­вних або часткових змін способу життя В складі вимушеного безробіття розрізняють технологічне, структурне і регіональне.

Технологічне безробіття формується внаслідок запроваджен­ня нових технологій, головним чином на тих виробництвах і опе­раціях, де заміна працівника машиною найбільш вигідна. Однак запровадження нових технологій не лише призводить до вивільнення робочих, а й створює нові робочі місця.

Регіональне безробіття обумовлене переважно концент­рацією в окремих територіальних одиницях таких галузей еко­номіки, для яких характерне найбільше скорочення потреби в ро­бочій силі. В Україні найвищі рівні безробіття (за методологією МОП) спостерігаються на Буковині (19,2%), найнижчі — на Вінниччині (8,2%).

Застійне безробіття є особливо небезпечним, якщо триває достатньо довгий час. За результатами досліджень американських соціо­логів після річної вимушеної перерви в роботі людина практич­но не може адаптуватися до нормальної трудової діяльності, навіть якщо вдається знайти робоче місце.

 


Читайте також:

 1. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 2. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 3. Види безробіття.
 4. Економічні втрати і наслідки безробіття.
 5. Класифікація безробіття.
 6. Оцінка безробіття.
 7. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
 8. Підходи до визначення поняття та рівня безробіття. Види безробіття.
 9. Поняття безробіття.
 10. Соціальний захист громадян від безробіття.
 11. Соціальний захист громадян від безробіття.
Переглядів: 2624

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Безробіття як соціально-економічне явище. | Державне регулювання зайнятості в Україні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.