Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇЙИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА ТА ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА

Тема №1

1.

Житлове право України - це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло.
Предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, що виникають у процесі: а) реалізації права на житло; б) надання людині й громадянинові жилих приміщень у користування; в) користування людиною жилим приміщенням; г) управління житловим фондом; д) експлуатації та охорони житлового фонду; е) капітального й поточного будівництва житла; є) виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання; ж) розгляду житлових спорів та ін.
Поняття житлового права, його предмет.

 

2. Методи та принципи житлового права.

житлово-правовий метод регулювання суспільних відносин - це правовий метод, який, як правило, характеризується юридичною рівністю суб'єктів права, їхньою дис-позитивністю й ініціативою у формуванні і реалізації житлових правовідносин, покладанням заходів майнової відповідальності і захисту (у випадку порушення житлових прав), що виконують в основному функцію відновлення.

 

Імперативний метод потребує дотримання усіма суб’єктами Житлового права законодавтства.
Під диспозитивним методом розуміється заснована на нормах приватного права юридична свобода (можливість) суб'єктів житлових правовідносин здійснювати свою право-суб'єктність і свої суб'єктивні права (здобувати, реалізовувати або розпоряджатися ними) за своїм розсудом. Іншими словами, сторонам надано самим визначати свої взаємовідносини і їх зміст.

 

 


Принцип гласності
Принцип законності
Принцип верховенства права
Принцип рівності всіх перед законом
Принцип гуманізма
Принцип демократизма
Принцип припустимості здійснення права на житло
Принцип недоторканності житла
Принцип рівності правового режиму для суб'єктів житлового права
Принцип невтручання в особисті справи або ще можна назвати його принципом дозволеної спрямованості житлово-правового регулювання.
Принцип свободи договору
Принцип свободи особи
Принцип свободи особи
Галузеві принципи – це так принципи, які властиві здебільше Житловому праву.
Загально-правові принципи Житлового права – це такі принципи, які характерні для будь-якої галузі права.
Правовий принцип Житлового права - це певне вихідне положення, основна ідея, відповідно до якої здійснюється правове регулювання житлових відносин.

 

I група – юридичні норми, що стосуються загальних питань житлового законодавства і визначаються нормами Конституції України.
3. Система та загальна характеристика житлового законодавства

VII група - забезпечу-ють захист житлових прав суб’єктів житлового права; відповідальність за порушення житлового законодавства та порядок вирішення спорів.
VI група – норми, що визначають порядок виселення громадян з житлового фонду та форму компенсації за це.
V група – норми, що визначають особливості користування житлом спеціального призначення.
IV група – норми, що регулюють порядок приватизації державного житлового фонду і переходу його у приватну власність громадян.
III група – норми, щовизначають порядок утримання житлового фонду, його експлуатацію, ремонт і взаємні права та обов’язки суб’єктів житлового права щодо утримання житлового фонду.
II група – норми, що визначають порядок забезпечення громадян житловими приміщеннями та користування ними.

 

4. Джерела житлового права: поняття та види.

5. Поняття житлових правовідносин та їх структура.

Зміст – права і обов’язки суб’єктів житлових правовідносин

Об’єкт - Житло
Суб’єкти: фізичні та юридичні особи, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян та Держкомітет з будівництва, архітектури та житл. політики України  
Житлові правовідносини – це суспільні відносини, які виникають між суб’єктами ЖП при реалізації їх житлових прав та обов’язків.

 

 

6. Житлові права і обов'язки громадян.

Стаття 10. Житлові обов'язки громадян Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до будинку, в якому вони проживають, використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, додержувати правил користування жилими приміщеннями, економно витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію. Жилі будинки і жилі приміщення не можуть використовуватися громадянами на шкоду інтересам суспільства.  
Стаття 9. Житлові права громадян Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних кооперативів. Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України. Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських організацій.  


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 4. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 5. V. Класифікація і внесення поправок
 6. А. Правобережну Україну.
 7. А/. Право власності.
 8. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 9. АГД як галузь економічної науки
 10. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 11. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 12. Аграрне право
Переглядів: 588

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Автоматизовані форми та системи обліку. | СУБ'ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.