Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Етапи розвитку науки

Тема 1. НАУКА ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ

 

1.1. Етапи розвитку науки

1.2. Об’єкт, предмет, мета і функції науки

1.3. Наука та інженерні вчення

1.4. Складові науки

1.5. Класифікація наук

1.6. Наукознавство та його основні розділи

1.7. Псевдонаука, паранаука

 

 

 

Міфілогії були «прообразами» наукових теорій.

Перші зародки наукових знань були у Вавилонії, Індії, Єгипті, Китаї.

Перша наукова революція (виникнення науки). Перші найбільші досягнення — в Греції (VI ст. до н. е.): геометрія, механіка, астрономія. Пізніше — логіка, мовознавство (Арістотель, Платон). Ці досягнення розвинули в країнах Сходу: Ібн Сіна, Ібн Рушді, Біруні.

Традиції античності продовжувалися у Візантії. У вищих школах викладали такі сім наук (сім мистецтв): граматика, філософія, риторика, логіка, музика, геометрія, астрономія. До ХІ ст. н.е. в Афінах нувала Академія.

Осередками розвитку науки були університети.

Константинополь: 1045 — перший університет. Мова — латинська і старогрецька.

1156 — Болонський університет. 1200 — Паризький, 1229 — Оксфордський та Кембріджський, 1303 — Римський університет. У слов’ян: 1348 — Карловський, 1364 — Ягелонський (Краківський) ун-ти.

Схоластична (редігійно-містична) наука середніх віків базувалася на тому, що людина бачить, і базувалася на такому методі дослідження як спостереження. Проте, як виявилося, спостережння іноді може давати результати, які протилежні до того, що є насправді (нп: геоцентрична система Птоломея).

Роль винайдення книгодрукування.

Друга наукова революція (механістична). На зміну спостереженню в епоху Відродження приходить експеримент (Дж. Бруно) (XVI—XVII ст.).

Роль наукових книг, журналів.

Авторами цієї революції були Галілей, Коперник, Гарвей Декарт, Гюйгенс, Ньютон.

XVII ст. — механістична теорія І. Ньютона.

Механістична теорія переносилася на біологію (Ламетрі) та суспільне життя.

Братські школи в Україні: 1585 (Львів), 1615 (Київ), 1620 (Луцьк). 1661 — Львівський ун-т. 1701 — Києво-Могилянська Академія.

Третя наукова революція. XVIII ст. — відкриття фундаментального закону збереження матерії (Майєр, Ломоносов, Джоуль, Гельмгольц).

Відкриття клітинної будови рослин і тварин (Шлейден, Шванн; 1838-1839).

Еволюційна теорія Дарвіна (1859).

Періодичний закон Менделеєва (1870).

Ідея розвитку стає в науці визначальною.

Відкриваються явища, які наука поснити не може:

— відкриття електрону (Томсон, 1898);

— рентгенівське випромінювання (Рентген, 1895);

— радіоактивність (подружжя Кюрі, 1895).

1783 — Петербурзький, 1755 — Московський ун-ти.

1803 — Харківський, 1834 — Київський ун-ти.

1877 — Токійський, 1898 — Пекінський ун-ти.

Четверта наукова революція (релятивістська).

Гіпотеза про квантову природу світла (Планк, 1900).

Теорія відносності Ейнштейна — спеціальна та загальна (1905, 1916, 1924).

Квантова механіка (20-30-ті роки ХХ ст.).

До 1917 р. в Україні (сучасна територія) функціонувало 31 ВНЗ.

П’ята наукова революція (кібернетична).

Друга половина XX ст. — кібернетика (створення комп’ютера).

Розвиток біології, генетики, генної інженерії.

XXI ст. — світова мережа збереження й передачі знань інтернет.

Шоста наукова революція (генна інженерія)?

 


Читайте також:

 1. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. III.Цілі розвитку особистості
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 7. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 8. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 9. АГД як галузь економічної науки
 10. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРИКЛАДНІ ВИДИ ГІМНАСТИКИ. | Об’єкт, предмет, мета і функції науки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.