Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дисоціація води. Йонний добуток води.

Добуток розчинності

Якщо кристали малорозчинної солі побудовані з іонів, то у роз­чин переходять не молекули, а іони солі. Для малорозчинної спо­луки, наприклад BaS04 або AgCl, що перебуває у рівновазі із своїм насиченим розчином, рівняння динамічної рівноваги матиме ви­гляд:

BaSO4 ↔ Ba2+ + SO42-,

Тверда фаза Насичений розчин

тобто при сталій температурі за одиницю часу у розчин переходить така кількість солі, яка за той самий час із розчину випадає в осад (тверду фазу).

Для наведеного вище оборотного процесу при сталій темпера­турі можна записати:

[Ва2+] [SO42-] = К,

де К— константа рівноваги.

З цього рівняння випливає, що у насиченому при певній темпера­турі розчині добуток концентрацій іонів малорозчинного елек­троліту є сталою величиною, яка називається добутком розчинно­сті і позначається ДР. Для насиченого розчину BaS04 (при 25 °С) рівняння запишеться як

ДР(BaS04) = [Ва2+] [SO42-]

У загальному вигляді вираз добутку розчинності насиченого розчину малорозчинної речовини КхАу,що розпадається на іони за рівнянням:

КхАy = хКy+ + yАх-

матиме вигляд:

ДР (КхАу) = [Кy+]хх-]y.

Наприклад, для малорозчинних у воді солей Ag2S і Ba3(P04)2 маємо:

Ag2S ↔ 2Ag+ + S2-; ДР (Ag2S) = [Ag+]2 [S2-].

Ва3(Р04)2 ↔ 3Ba2+ + 2PO43-; ДР (Ba3(PO4)2) = [Ва2+]3 [SO42-]2.

Чиста вода є слабким електролітом, який незначною мірою проводить електричний струм. Спрощенно рівняння дисоціації води можна записати:

Н2О ↔ Н+ + ОН-.

Застосувавши до рівноваги закон діючих мас, матимемо:

К = , або [Н+][ОН-] = К[Н2О],

де К- константа електролітичної дисоціації води.Оскільки ступінь дисоціації води дуже малий,то практично[Н2О] = const і тоді

К (Н2О) = [Н+][ОН-].

Константа К(Н2О) називається йонним добутком води, яка при 220С дорівнює 1·10-14.

Водневий показник. При кімнатній температурі (22 °С) ней­тральні розчини мають однакову концентрацію: [Н+] = [ОН-] = 10-7 моль/л, так як Кн2о=1·10-14. Таке саме значення Кн2омають при цій температурі і водні розчини кислот і основ. Тому, якою б великою не була концентрація іонів водню, концентрація гідроксид-іонів не матиме нульового значення або навпаки. Це дає змогу обчислювати концентрацію [Н+] або [ОН-] якщо одна з цих вели­чин відома.

Проте записувати концентрації іонів Н+ або ОН- через від'­ємний ступінь не зовсім зручно. Ось чому кислотні властивості розчинів датський біохімік С. Серенсен (1909 р.) запропонував ха­рактеризувати величиною водневого показника рН, який визначається за співвідношенням

рН = - lg [Н+]

Оскільки концентрація іонів водню може змінюватись у межах іонного добутку, то рН змінюється в інтервалі від нуля до чотир­надцяти.

У нейтральному розчині [Н+] = 10-7 моль/л; рН = - Ig10-7 = 7.

У кислому розчині [Н+] > 10-7 моль/л; рН < 7.

У лужному середовищі [Н+] < 10-7 моль/л; рН > 7.


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Векторний добуток векторів
 3. Векторний добуток векторів.
 4. Векторний добуток і його властивості.
 5. Вертикальні відцентрові насоси для води.
 6. Вуглевидобуток в Україні та перспективи його розвитку
 7. Де - місячний видобуток руди у кар’єрі, млн.т.
 8. Дезінфекція гною, гноївки, ґрунту, води. Дезінфекція спецодягу, взуття, предметів догляду за тваринами, збруї. Дезінфекція транспортних засобів, інкубаторів, вагонів та вуликів.
 9. Декартів добуток
 10. Дисоціація води. Водневий показник
 11. Дисоціація води. Водневий показник.
 12. Дисоціація води. Йонний добуток води
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ступінь електролітичної дисоціації. Здатність електроліту ди­соціювати на іони кількісно оцінюють за допомогою ступеня дисо­ціації б. | Гідроліз солей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.