Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття і функції податків.

План

2._________ - ___________________________________________________

План

2._________ - ___________________________________________________

План

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платники збору

______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

Ставка збору

______________________________________________________________

____________________________________________________________________.

База справляння збору

_____________________________________________________________

________________________________________________________________.

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Самостійна робота:

1. Класифікація податків.

 

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України»

 

1. Поняття і функції податків.

Податки є однією із найважливіших фінансових категорій. Історично це

найдавніша форма фінансових відносин між державою та суспільством. Саме для забезпечення виконання функцій держави і були запроваджені податки.

Податки ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У фінансовій науці існує певна проблема - які платежі державі слід вважати податками, а які ні. Адже частина коштів юридичних і фізичних осіб вносять не до бюджетів, а до інших централізованих фондів фінансових ресурсів. У фінансовій термінології застосовують три терміни, що відображають платежі державі:

1. ____________ - _____________________________________________

____________________________________________________________________;

2. ______________ - ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3. ____________ - ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Функції податків

В сучасних умовах податки виконують дві функції: фіскальну та розподільчо-регулюючу (економічну).

фіскальна функція — __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

розподільчо-регулююча (економічна) – ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Податки виступають основним та найважливішим джерелом доходів бюджетів усіх рівнів.

 

2. Види прямих податків.

Прямі податки поділяються на дві підгрупи:

1. __________ - ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2. ____________ - __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У сучасних умовах більш поширені особисті податки, а серед них головними видами виступають прибутковий і майновий.

а) Прибутковий:________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

1. З фізичних осіб (податок з доходів фізичних осіб);

2. З юридичних осіб (податок на прибуток підприємств).

б) Майновий податок ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Прямі податки є базисом багатьох країн з розвинутою економікою (США,

Японія, Швейцарія, Великобританія та інші), мають наступні переваги:

1. Пряме оподаткування дає можливість державі впливати на економічні процеси – інвестиційну активність, накопичення капіталу, сукупне споживання;

2. Прямі податки дають можливість встановлення прямої залежності між доходами платника і його відрахуваннями у бюджет, тобто реалізується принцип справедливості, але велике значення має встановлення підходу до градуювання ставок.

3. Прямі податки розподіляють податковий тягар так, що той , хто має високі доходи і велику власність, платить до бюджету більше, ніж той, хто має низькі доходи і незначну власність.

Однак прямим податкам притаманні і недоліки:

- пряма форма оподаткування потребує складного механізму обліку об’єкта оподаткування і стягнення податків;

- стягнення прямих податків потребує високого рівня контролю, розширення податкового апарату, оскільки мають місце приховування доходів і ухилення від сплати податків;

- пряме оподаткування потребує певного рівня розвитку ринкових відносин, отриманню реального прибутку суб’єктами господарювання та фізичними особами.

3. Непрямі податки, їх переваги.

Непрямі податки включаються в ціну товарів. Отже, податковий тягар щодо них несуть ті споживачі, які характеризуються більш високим рівнем споживання.

Непрямі податки поділяються на:

1. ________________ - ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В залежності від методу встановлення надбавки розрізняють фіксовані й пропорційні акцизи.

Фіксовані ______________________________________________________

____________________________________________________________________.

Пропорційні ___________________________________________________

____________________________________________________________________.

Залежно від охоплення товарів оподаткуванням пропорційні акцизи поділяються на специфічні та універсальні.

Специфічні акцизи _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Універсальні акцизи ___________________________________________

___________________________________________________________________.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Мито, найчастіше використовується як інструмент фінансової політики, а не виконують фіскальну функцію. Існують різні форми мита: статистичне, фіскальне, протекціоністське, преференційне, компенсаційне (зрівнювальне).

До переваг непрямих податків належать:

- швидкість і регулярність надходжень до бюджету;

- більше доходів держави при більшому добробуті населення;

- вирівнювання міжрегіонального розподілу доходів, оскільки споживання майже рівномірне в територіальному розрізі;

- за допомогою акцизів держава регулює процеси споживання;

 

4. Елементи податків та їх характеристика

До основних елементів податку відносять:

1.Суб'єкт податку - ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.Об'єкт оподаткування - _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.Джерело сплати податку - _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. База оподаткування - ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.Масштаб вимірювання (одиниця оподаткування) - ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6.Оклад податку_____________________________________________

___________________________________________________________________.

7. Ставка податку__________________________________________

___________________________________________________________________.

Існує два види ставок: тверді (натуральні) та процентні ставки (відносні)

Тверді ставки встановлюються в грошовому виразі (в абсолютних розмірах) на одиницю об'єкта оподаткування у натуральному обчисленні.

Процентні (відносні) - встановлюються у певних процентних відношеннях до об'єкта оподаткування (застосовуються тільки до грошових доходів).

 

5. Організаційна структура органів Міндоходів України та їх основні завдання та функції

Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-____________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Основними завданнями Міндоходів України є:

1) забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства,;

2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3) забезпечення формування та реалізація державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;

4) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

 

Міндоходів України відповідно до покладених на нього завдань, виконує функції:

1) розробляє проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

2) розробляє та затверджує порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

3) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

4) визначає єдині методологічні засади складення звітності з податків і зборів, звітності з єдиного внеску та інших питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

5) здійснює адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску;

6) забезпечує ведення обліку податків і зборів, єдиного внеску;

Інші функції та повноваження в Указі Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України»

 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Самостійна робота:

1. Класифікація податків.

 

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII.

 

 

1. Поняття і функції податків.

Податки є однією із найважливіших фінансових категорій. Історично це

найдавніша форма фінансових відносин між державою та суспільством. Саме для забезпечення виконання функцій держави і були запроваджені податки.

Податки ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У фінансовій науці існує певна проблема - які платежі державі слід вважати податками, а які ні. Адже частина коштів юридичних і фізичних осіб вносять не до бюджетів, а до інших централізованих фондів фінансових ресурсів. У фінансовій термінології застосовують три терміни, що відображають платежі державі:

1. ____________ - _____________________________________________

____________________________________________________________________;

2. ______________ - ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3. ____________ - ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Функції податків

В сучасних умовах податки виконують дві функції: фіскальну та розподільчо-регулюючу (економічну).

фіскальна функція — __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

розподільчо-регулююча (економічна) – ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Податки виступають основним та найважливішим джерелом доходів бюджетів усіх рівнів.

 

2. Види прямих податків.

Прямі податки поділяються на дві підгрупи:

1. __________ - ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2. ____________ - __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У сучасних умовах більш поширені особисті податки, а серед них головними видами виступають прибутковий і майновий.

а) Прибутковий:________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

1. З фізичних осіб (податок з доходів фізичних осіб);

2. З юридичних осіб (податок на прибуток підприємств).

б) Майновий податок ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Прямі податки є базисом багатьох країн з розвинутою економікою (США,

Японія, Швейцарія, Великобританія та інші), мають наступні переваги:

1. Пряме оподаткування дає можливість державі впливати на економічні процеси – інвестиційну активність, накопичення капіталу, сукупне споживання;

2. Прямі податки дають можливість встановлення прямої залежності між доходами платника і його відрахуваннями у бюджет, тобто реалізується принцип справедливості, але велике значення має встановлення підходу до градуювання ставок.

3. Прямі податки розподіляють податковий тягар так, що той , хто має високі доходи і велику власність, платить до бюджету більше, ніж той, хто має низькі доходи і незначну власність.

Однак прямим податкам притаманні і недоліки:

- пряма форма оподаткування потребує складного механізму обліку об’єкта оподаткування і стягнення податків;

- стягнення прямих податків потребує високого рівня контролю, розширення податкового апарату, оскільки мають місце приховування доходів і ухилення від сплати податків;

- пряме оподаткування потребує певного рівня розвитку ринкових відносин, отриманню реального прибутку суб’єктами господарювання та фізичними особами.

3. Непрямі податки, їх переваги.

Непрямі податки включаються в ціну товарів. Отже, податковий тягар щодо них несуть ті споживачі, які характеризуються більш високим рівнем споживання.

Непрямі податки поділяються на:

1. ________________ - ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В залежності від методу встановлення надбавки розрізняють фіксовані й пропорційні акцизи.

Фіксовані ______________________________________________________

____________________________________________________________________.

Пропорційні ___________________________________________________

____________________________________________________________________.

Залежно від охоплення товарів оподаткуванням пропорційні акцизи поділяються на специфічні та універсальні.

Специфічні акцизи _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Універсальні акцизи ___________________________________________

___________________________________________________________________.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Мито, найчастіше використовується як інструмент фінансової політики, а не виконують фіскальну функцію. Існують різні форми мита: статистичне, фіскальне, протекціоністське, преференційне, компенсаційне (зрівнювальне).

До переваг непрямих податків належать:

- швидкість і регулярність надходжень до бюджету;

- більше доходів держави при більшому добробуті населення;

- вирівнювання міжрегіонального розподілу доходів, оскільки споживання майже рівномірне в територіальному розрізі;

- за допомогою акцизів держава регулює процеси споживання;

 

4. Елементи податків та їх характеристика

До основних елементів податку відносять:

1.Суб'єкт податку - ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.Об'єкт оподаткування - _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.Джерело сплати податку - _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. База оподаткування - ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.Масштаб вимірювання (одиниця оподаткування) - ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6.Оклад податку_____________________________________________

___________________________________________________________________.

7. Ставка податку__________________________________________

___________________________________________________________________.

Існує два види ставок: тверді (натуральні) та процентні ставки (відносні)

Тверді ставки встановлюються в грошовому виразі (в абсолютних розмірах) на одиницю об'єкта оподаткування у натуральному обчисленні.

Процентні (відносні) - встановлюються у певних процентних відношеннях до об'єкта оподаткування (застосовуються тільки до грошових доходів).

 

5. Організаційна структура органів ДПС України та їх основні завдання та функції

До системи органів державної податкової служби належать:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У складі органів державної податкової служб знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Завданнями органів державної податкової служби є:

- _____________________________________________________________;

-_______________________________________________________________

____________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій.

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню.

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків

4) в порядку, встановленому законом, надає податкові консультації, організовує виконання цієї роботи органами державної
податкової служби;

Та інші функції передбачені Законом України «Про державну податкову службу в Україні».

1.Поняття та функції податків.

2.Види прямих податків .

3.Непрямі податки іх переваги та недоліки.

4.Елементи податків.

5.Організаційна структура органів ДПС України та їх основні завдання та функції .

Самостійна робота:

1. Класифікація податків. (Виконати в зош)(зап.редакт.05.09.12)

 

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII.

 

 

Податки є однією із найважливіших фінансових категорій. Історично це

найдавніша форма фінансових відносин між державою та суспільством. Саме для забезпечення виконання функцій держави і були запроваджені податки.

Податки це власність держави у грошовій формі ,вони мають односторонній характер – від платника до держави

У фінансовій науці існує певна проблема - які платежі державі слід вважати податками, а які ні. Адже частина коштів юридичних і фізичних осіб вносять не до бюджетів, а до інших централізованих фондів фінансових ресурсів. У фінансовій термінології застосовують три терміни, що відображають платежі державі:

1. Плата – передбачає певну еквівалентність відносин платника з державою (наприклад плата за землю);

2. Відрахування - передбачає цільове призначення платежів. Використання цих коштів має бути лише за призначенням (приклад – відрахування до пенсійного фонду)

3. Податки – встановлюються для утримання державних інститутів та для фінансового забезпечення виконуваних державою функцій .

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 8. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 9. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 10. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 11. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗБІР ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Види прямих податків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.