Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Екологічна експертиза

 

Останніми роками у практику ввійшло нормування антропогенних впливів на природне середовище: розроблені стандарти і нормативи скидання та викидання забруднюючих речовин. Дуже поширений дозволений і ліцензійний порядок природокористування, посилився державний та суспільний контроль. У системі заходів юридичної відповідальності посилені не тільки заходи покарання осіб, що винні у екологічних правопорушеннях, але й заходи впливу на підприємства, установи та організації. Підприємства, що забруднюють навколишнє середовище, можуть бути закриті.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України здійснює державну екологічну експертизу генеральних схем розвитку і розміщення продуктивних сил країни і галузей народного господарства, контроль за екологічними нормами при розробці нової техніки, технології, матеріалів, проектів на будівництво (реконструкцію) підприємств, що впливають на навколишнє середовище і природні ресурси. Воно орієнтується насамперед на широке застосування в усіх галузях мало- і безвідходних технологій, інших досягнень, спрямованих на раціональне природокористування. Такі функції виконуватимуться не тільки центральними, а й територіальними підрозділами міністерства. Все це повинно значно посилити профілактичний контроль за екологічним обґрунтуванням господарсько-технічних рішень.

Суть екологічної експертизи полягає у системі комплексної оцінки всіх можливих екологічних і соціально-економічних результатів здійснення проектів, функціонування народногосподарських об'єктів, прийняття рішень, спрямованих на запобігання їх негативного впливу на навколишнє середовище і на вирішення намічених завдань із найменшою витратою ресурсів і мінімальними наслідками.

Екологічна експертиза являє собою врегульовану нормами діяльність експертів по аналізу, перевірці й оцінці документації об'єктів і рішень на їх відповідність правилам і вимогам охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування з метою запобігання можливим негативним впливам на природу і забезпечення сприятливого її стану.

Мета екологічної експертизи: забезпечення науково обґрунтованого визначення відповідності проектних рішень сучасним екологічним вимогам перед їх затвердженням у компетентних державних органах; запобігання можливим негативним впливам на екосистему об'єктів, що плануються, проектуються і функціонують у процесі їх реалізації; підтримання динамічної природної рівноваги і сприятливого стану навколишнього середовища при реалізації народногосподарських планів.

Завдання екологічної експертизи:

§ перевірка та оцінка проектних матеріалів згідно з вимогами статей Конституції України, основ законодавства про надра, основ земельного, водного, лісового та інших законодавств, Закону про охорону атмосферного повітря, інших правових актів про охорону і раціональне використання природних ресурсів, планування, проектування тощо;

§ здійснення експертизи з позицій державної екологічної політики, щоб до реалізації проектів споруджені народногосподарські об'єкти були не тільки технічно, а й екологічно передовими і виключали будь-яку можливість порушення екологічної рівноваги;

§ встановлення екологічних властивостей проектних матеріалів, визначення ступеня обліку та відображення в них закономірностей взаємодії антропогенних і конкретних екологічних підсистем у загальній системі суспільство – природа на основі використання знань екологічних наук;

§ встановлення об'єктивних даних про можливість реалізації проектів у конкретних природних умовах;

§ підготовка матеріалів, що містять висновки про ступінь екологічності проектів, і рекомендованих варіантів природоохоронних рішень з урахуванням особливостей конкретної екосистеми.

Екологічну експертизу проектів здійснюють з дотриманням таких принципів: пріоритету права суспільства на сприятливе навколишнє середовище; гармонійного поєднання економічних і екологічних інтересів; територіально-галузевої й екологічної доцільності впровадження проектів, їх відповідності вимогам охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки при реалізації; суворого дотримання законності й державних норм природокористування.

Під час експертизи детально і всебічно вивчають екологічний зміст проектів шляхом аналізу, синтезу, порівняння, спостереження, описування, абстрагування при суворому дотриманні вимог діючого законодавства.

Критеріями оцінки вимог правових норм є принципи охорони природи, нриродоохоронні пріоритети, екологічні імперативи, стандарти охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, будівельні норми і правила, санітарно-гігієнічні нормативи, а також основні показники затвердженої передпланової, проектної і проектно-кошторисної документації. Оціночними критеріями є також ненормативні показники – узагальнені показники природних особливостей місцевості: напрямки вітрів, туманів, штилів, повітряних інверсій, рельєфу тощо, з допомогою яких експерти можуть давати об'єктивну оцінку робіт.

Еколого-експертна діяльність повинна містити елементи екологічного прогнозування не тільки на проектний період, а й на перспективу в формі науково обґрунтованого передбачення, спрямованого на збереження оптимального режиму екосистеми суспільство – природа.

Експерти зобов'язані забезпечувати дотримання в проектах нормативних вимог по очищенню вод, а також промислових і побутових стоків, захисту атмосфери від шкідливих викидів, утилізації, нейтралізації і вторинному використанню господарсько-побутових та промислових відходів, раціональної розробки корисних копалин і рекультивації земель.

Еколого-експертний процес складається з трьох основних етапів: підготовчого, або перевірки наявності необхідних реквізитів проектних матеріалів і їх відповідності діючому законодавству; основного, або аналітичної обробки даних по об'єктах експертизи; заключного, або узагальнення та оцінки даних і складання акту експертизи.

На підготовчому етапі виявляють і перевіряють достовірність та повноту представлених передпланових, проектно-планових і проектно-кошторисних матеріалів, їх відповідність вимогам діючого законодавства, нормативним документам.

Аналітичну обробку об'єктів експертизи можна умовно розділити на два підетапи: вивчення, аналіз і перевірка рішень, викладених у пояснювальній записці, що містяться у графічному матеріалі, а також тих, що прикладаються до передпланової, проектно-планової і проектно-кошторисної документації матеріалів-заключень про погодження попереднього вибору земельних ділянок, проведення розвідувальних робіт тощо; перевірка й аналіз результатів, обстеження місця розміщення об'єктів.

Експертні органи на даному етапі повинні приділяти велику увагу визначенню ефективності заходів, спрямованих на поліпшення стану природних ресурсів, які виконують оздоровчі, охоронні й захисні функції (створення санітарно-охоронних зон, парків, лісопарків, ставків, захисних лісосмуг на землях сільськогосподарського призначення і вздовж транспортних магістралей, охорона лікувальних джерел, заповідних територій тощо).

Складовою частиною аналітичного етапу є перевірка обґрунтованості використання джерел водопостачання і енергії, комплексного використання сировини, інших матеріальних ресурсів, включаючи відходи виробництва і вторинну сировину, застосування природозберігаючих технологій.

Обов'язкова вимога – аналіз рішень про можливі прогнозні зміни навколишнього природного середовища при реалізації проектів з урахуванням впливу антропогенних, кліматичних, метеорологічних та інших природних факторів і процесів, їх екологічна, економічна, психологічна і санітарно-гігієнічна оцінки.

Важливим елементом проектних розробок е натуральні обстеження зони розміщення об'єкта. Вони дають можливість об'єктивно оцінити екологічну обстановку в зоні, виявити позитивні й негативні особливості екологічної системи, що склалася, її антропогенних і природних компонентів.

На заключному етапі екологічної експертизи проектів проводять зведену обробку даних, одержаних під час вивчення, аналізу і порівняння аналогів природоохоронних заходів, що передбачені експертними матеріалами. На основі робочих матеріалів експертизи (експертних заключень по окремих розділах проекту) при підготовці зведеного заключення оцінюють якість розробки документації, представленої на екологічну експертизу. Оцінку якості відмічають у зведеному експертному заключенні.

Правовою основою екологічної експертизи є законодавство України, нормативною базою – ввесь комплекс наявних природоохоронних і технічних стандартів, ГОСТів, будівельних норм і правил, санітарно-гігієнічні й екологічні нормативи.

 


Читайте також:

 1. Акт експертизи підписується кожним експертом і засвідчується печаткою медичної установи, на базі якої проводилася судово-психіатрична експертиза.
 2. Глобальна біосферна і екологічна криза та охорона довкілля
 3. Громадська екологічна експертиза проекту: План дій.
 4. Державна експертиза у сфері ТЗІ
 5. Державна експертиза у сфері цивільного захисту.
 6. Державне регулювання інвестицій в будівництво. Державна експертиза інвестиційних проектів.
 7. Джерела забруднення довкілля України. Екологічна криза, причини і наслідки
 8. Екологічна безпека
 9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ҐРУНТІВ.
 10. Екологічна безпека людини
 11. Екологічна безпека міського середовища
 12. Екологічна валентність – властивість організму витримувати амплітуду коливання того чи іншого екологічного фактора.
Переглядів: 1002

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Моделювання і системний аналіз | Класифікація і роль об'єктів природно-заповідного фонду

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.