Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Податковий контроль за виконанням доходів бюджету

Податковий контроль здійснюється для визначення кола платників податків, забезпечення своєчасного надходження запланованих сум платежів до бюджету і державних цільових фондів, визначення правильності нарахування та сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Податковий контроль здійснюється органами Державної кон­трольно-ревізійної служби, Державної податкової служби, а та­кож іншими органами законодавчої та виконавчої влади: Верхов­ною Радою України, Секретаріатом Президента України, Кабі­нетом Міністрів України, Міністерством фінансів України. Але основне навантаження з контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків та обов'язкових пла­тежів покладається на Державну податкову службу України.

Державна податкова служба України виконує свої функції згідно із Законом України "Про державну податкову службу в Україні". За структурою і підпорядкованістю органи Державної податкової служби є системою органів державної виконавчої влади, яка діє при Міністерстві фінансів України і складається з Державної по­даткової адміністрації України, державних податкових адмініст­рацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах і районах у містах. Крім того, до складу органів державної подат­кової служби входять відповідні спеціальні підрозділи для бороть­би з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

Податкові органи здійснюють камеральні та документальні перевірки.

Камеральні перевірки здійснюються в момент отримання податкових декларацій та розрахунків і спрямовані на контроль:

· повноти та своєчасності подання податкової звітності та розрахунків;

· дотримання вимог, щодо порядку заповнення поданих доку­ментів;

· узгодженості звітних даних;

· послідовності даних у податковій звітності та їхньої відпо­відності складеним розрахункам податків і платежів до бюджету;

· арифметичної точності підрахунків сум тощо.

 

Документальні перевірки проводяться безпосередньо на підприємствах для контролю правильності нарахування та своєчасності сплати податків і зборів. Документальні перевірки проводяться як планові, так і позапланові.

Планові документальні перевірки здійснюються відповідно до річних планів роботи податкового органу та квартальних графіків відносно підприємств, що допускають грубі порушення податко­вого законодавства, мають значні обсяги діяльності чи отримали значні суми прибутку. Документальні планові перевірки прово­дяться не рідше одного разу на два роки, але не частіше одного разу на рік.

Позапланові (зустрічні) документальні перевірки проводяться відносно підприємств, діяльність яких пов'язана з діяльністю підприє­мства, на якому проводиться планова документальна перевірка. Зазвичай органами Державної податкової служби ці перевірки мо­жуть здійснюватись як тематичні перевірки з окремих питань.

Документальна перевірка платників податків проводиться згідно з програмою перевірки, яка містить перелік питань, що пе­ревіряються.

Для проведення перевірки податковий інспектор повинен мати належним чином оформлене посвідчення на перевірку. За резуль­татами перевірок складаються акти, які підписуються особами, що здійснювали перевірку, керівником та головним бухгалтером підприємства.

 

Основні напрями та послідовність перевірки розрахунків плат­ників податків з бюджетом:

· перевірка повноти реєстрації підприємства, що перевіряєть­ся, як платника за видами державних і місцевих податків і зборів, цільових державних позабюджетних фондів, виходячи з аналізу специфіки його підприємницької діяльності;

· контроль правильності відображення в бухгалтерському обліку результатів попередніх перевірок податковими та інши­ми контролюючими органами;

· контроль правильності визначення бази оподаткування;

· перевірка правильності застосування ставок податків, зборів і платежів;

· перевірка правильності розрахунку сум податків;

· перевірка правомірності застосування пільг при розрахунку та сплаті податків;

· контроль правильності, повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів і платежів до бюджету;

· перевірка правильності складання і своєчасності подання податкової звітності за видами податків, зборів, платежів;

· перевірка правильності оформлення первинних документів, ведення бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом та організації аналітичного і синтетичного обліку за розрахунками з бюджетом;

· перевірка правильності ведення податкового обліку.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Виконання бюджету
 3. III. Контроль знань
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 6. VII Контроль постачальника
 7. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 8. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 9. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 10. Аналіз доходів і витрат підприємства
 11. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 12. Аудит доходів і результатів діяльності
Переглядів: 557

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок проведення ревізій та реалізація їх результатів | Бюджетний устрій в зарубіжних країнах. Організація бюджетного процесу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.