Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Процес менеджменту

Менеджмент організації виступає у вигляді процесу проведення певного типу взаємопов’язаних дій щодо формування й використання ресурсів організації для досягнення нею власних цілей.

Процес менеджменту – це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень, та інших категорій менеджменту для забезпечення функціонування організації.

Крім наведеного, існують інші визначення процесу управління:

1. сукупність елементів, які забезпечують реалізацію функцій управління;

2. конкретні взаємопов’язані системи, котрі на основі прийомів та концепцій із певними конкретними ситуаціями дають змогу знайти правильне рішення і досягти найефективнішого функціонування організаційних структур;

3. збір, обробка і передача інформації, використовуваної для прийняття рішень, які є продуктом управлінської діяльності.

Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, мотивації, контролю та регулювання людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення цілей організації. Тому можна розглядати менеджмент як процес впливу на діяльність окремого працівника, групи, організації в цілому для досягнення найкращих результатів.

Зміст і набір дій, що проводиться в процесі управління залежить від:

· типу організації;

· розміру організації;

· рівня управлінської ієрархії;

· функцій усередині організації;

· розподілу повноважень, тощо.

Підприємство вважають керованим, якщо розробка і прийняття всіх управлінських рішень здійсняться раніше, ніж закінчаться виникаючи в даний момент процеси, що реалізують прийняті управлінські рішення.

Процес менеджменту можна розглядатися у різних аспектах:

§ методологічний зміст процесу управління передбачає його проведення у вигляді послідовності таких етапів: ціль – ситуація – проблема – управлінське рішення;

§ функціональний зміст передбачає послідовну дію функцій управління: планування – організування – мотивування – контролювання;

§ економічний зміст виявляється під час виконання таких етапів: визначення потреб у ресурсах, оцінка наявності ресурсів, розподіл ресурсів, використання ресурсів;

§ організаційний зміст полягає у послідовності використання організаційних механізмів впливу: регламентування, нормування, інструктування, повідомлення про ступінь відповідальності за невиконання дорученої роботи;

§ соціальний зміст указує на значну роль людського фактора;

§ інформаційний зміст передбачає послідовне виконання таких етапів, як пошук інформації, комплексне інформування, обробка інформації, передача інформації.

Мета процесу менеджменту – прийняття і реалізація управлінського рішення.

Властивостями процесу менеджменту є:

· мінливість (динамічність),що виявляється в постійній зміні направленості, проблематики і характеру проведення процесу управління та в динамічності взаємодії різних його етапів і операцій;

· безперервність– указує на неможливість точного визначення початку і кінця процесу управління;

· нерівномірність (дискретність), указує на те, що процес управління проходить нерівномірно: спочатку вбирає в себе потенціал, а потім зі значною силою активізується;

· циклічність – полягає в тому, що кожен акт впливу закінчується переходом управлінської системи до нового стану, який потребує нового акту впливу (циклу);

· послідовність – характеризує процес управління як послідовне виконання певний дій;

· стійкість характеризується виникненням у процесі управління певних каналів його проведення, які утворюють природну структурну основу системи управління.

Процес управління складається із різноманітних циклів, процедур та операцій (рис.2.4).Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. IV. План навчального процесу.
 5. Iзобаричний процес
 6. Iзотермiчний процес
 7. Iзохоричний процес
 8. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 9. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 10. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 11. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 12. А/. Поняття про судовий процес.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика зовнішнього середовища непрямого впливу | Види та структура циклів управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.