Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види здібностей

Загальними називаютьсяздібності, які певною мірою виявляються в усіх видах діяльності – навчанні, праці, грі, розумовій діяльності тощо. Завдяки загальним здібностям, люди успішно оволодівають різними видами діяльності, легко переходять від однієї діяльності до іншої. В учнів загальні здібності виявляються в успішному засвоєнні різних навчальних дисциплін. Спеціальні здібності виявляються у спеціальних видах діяльності. Наявність певних властивостей є підґрунтям спеціальних здібностей. Так, уява – важлива ознака літературних здібностей, абсолютний музичний слух – підґрунтя музичних здібностей.

Загальні та спеціальні здібності взаємопов'язані й доповнюють одні одних. Серед видатних діячів було багато людей, у діяльності яких поєднувався високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей (М.Ломоносов, Т. Шевченко, М. Бородін та інші).

Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови

Наявність індивідуальних відмінностей у здібностях людини є незаперечним фактом.Вони виявляються в тому, до чого особливо здатна певна людина і якою мірою виявляються у неї здібності. Тут може виявитись якісна характеристика здібності, рівень її розвитку в людини. Так, одна людина здібна до музики, інша – до техніки, третя – до наукової роботи, четверта – до малювання тощо.

У межах однієї здібності люди можуть виявляти різний рівень здібностей – низький, посередній, високий. Чим зумовлюються такі відмінності? Вони не є природженими, хоча ми іноді чуємо, наприклад, що "ця дитина здібна" чи "не здібна" від природи.

Як і всі інші індивідуально-психологічні особливості, здібності не даються людині в готовому вигляді як щось властиве їй від природи. Здібності кожної людини, її індивідуальні особливості є результатом її розвитку. Обстоювати такий погляд необхідно, оскільки існували різні тлумачення ролі спадкового у здібностях людей.

Природжені передумови до розвитку здібностей називаютьсязадатками. Під задатками розуміють природні можливості розвитку здібностей. Матеріальним їх підґрунтям є передусім будова мозку, кори його великих півкуль та її функціональні властивості. Ці відмінності зумовлені не тільки спадковою природою організму, а й утробним і позаутробним розвитком.

Таким чином, задатки – це не здібності, а тільки передумови до розвитку здібностей. Усі люди мають задатки до оволодіння мовою, але не всі оволодівають однаковою кількістю мов і не однаково володіють рідною мовою, натомість тварина, не маючи задатків до мовного спілкування, ніколи не навчається говорити.

Природні задатки до розвитку здібностей у різних людей не однакові. Цим частково й зумовлений напрям розвитку здібностей, а також тим, чи вчасно виявлено здібності, задатки і чи є умови для їх реалізації.

Провідну роль у розвитку здібностей відіграють не задатки, а умови життя, навчання людей, їх освіта та виховання.

Одним ізпоказників наявності природних даних, сприятливих для розвитку здібностей, є їх раннє виявлення. Біографічні дані відомих особистостей свідчать, наприклад, про раннє виявлення в них здібностей до музики, літератури, поезії. У М. Римського-Корсакова нахил до музики виявився вже у дворічному віці, у В. Моцарта – в три роки, О. Пушкін перший твір написав у дев'ять років, М. Лермонтов – у десять, Леся Українка – у тринадцять.

Іноді умови не сприяють ранньому виявленню здібностей. Алезапояви таких умов здібності можуть виявитися й пізніше. С. Аксаков опублікував свою першу книгу в 56 років, І. Крилов першу байку — у 40 років.

У розвитку здібностей важливу роль відіграє оволодіння знаннями, вміннями, досвідом. Видатні індивідуальні здібності людей в одній чи кількох галузях діяльності називаютьталантом, а самих людей – талановитими. Такі здібності виявляються у творчій діяльності, творчому розв'язанні складних практичних, теоретичних і художніх завдань.

Найвищий щабель розвитку здібностей, що виявляються у творчій діяльності, результати якої мають історичне значення в житті суспільства, у розвитку науки, літератури, мистецтва, називаютьгеніальністю.

Велику роль у розвитку здібностей відіграє праця. П. Чайковський писав, що натхнення не любить ... лінькуватих. По 16 годин на добу працював Т.Едісон, який на запитання про причину його геніальності відповідав, що вона є результатом 99 відсотків поту та 1 відсотка таланту.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає спорідненість і відмінність понять „особистість” та „індивід”?

2. Поясніть зміст поняття „індивідуальність”.

3. Перелічіть підструктури особистості, визначені К.К. Платоновим.

4. Що являє собою темперамент? Назвіть його основні типи.

5. Які особливості спілкування носіїв різних типів темпераменту Ви можете назвати?

6. Розкрийте фізіологічне підґрунтя темпераменту згідно з ученням І.П.Павлова.

7. Що вам відомо про характер та його акцентуації?

8. Поясніть сутність здібностей, назвіть їх різновиди.

9. Розкажіть про розвиток здібностей, його передумови і чинники.

 

Тестові завдання

1. Найбільш загальним визначенням людини як одиничної істоти є:

а) особистість;

б) індивідуальність;

в) індивід;

г) особа?

2. Якості, представлені в особистості:

а) типові для всіх, але в індивідуальному поєднанні;

б) абсолютно індивідуальні;

в) є загалом типовими;

г) частково типові, частково оригінальні?

3. Що з переліченого не належить до підструктур особистості (за К.К.Платоновим):

а) спрямованість;

б) досвід;

в) індивідуальність;

г) біопсихічні властивості?

4. Гуморальну теорію темпераменту сформулював:

а) І.П. Павлов;

б) І.Кант;

в) Гіппократ;

г) Аристотель?

5. Що з переліченого не властиве холерику:

а) рішучість;

б) ініціативність;

в) наполегливість;

г) сентиментальність?

6. Що з переліченого не притаманне сангвініку:

а) самовпевненість;

б) комунікабельність;

в) інтровертованість;

г) жвавість?

7. Що з переліченого не властиве флегматику:

а) надійність;

б) дбайливість;

в) агресивність;

г) замкнутість?

8. Що з переліченого не притаманне меланхоліку:

а) сором´язливість;

б) екстравертованість;

в) вразливість;

г) занижена самооцінка?

9. Підгрунтям типу темпераменту є характеристики вищих нервових процесів (знайти зайве):

а) сила;

б) рухливість;

в) тривалість;

г) урівноваженість?

10. Своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, науковій та іншій діяльності, і є необхідною умовою її успіху, це:

а) задатки;

б) здібності;

в) уміння;

г) знання?

 

 


Читайте також:

 1. Генезис творчих здібностей
 2. Детермінанти розвитку творчих здібностей
 3. ІНТЕЛЕКТ (від лат. intellectus – розуміння, розум) – сукупність загальних розумових здібностей, які забезпечують успіх у розв’язанні різноманітних задач.
 4. Концепції здібностей
 5. Періодизація розвитку образотворчих здібностей в переддошкільному і дошкільному віці
 6. Прояв здібностей
 7. Психофізіологічні механізми творчих здібностей.
 8. Розвиток творчих здібностей
 9. Структура здібностей
 10. Структура здібностей. Спеціальні та загальні здібності
 11. Тема 3. Психологія творчих здібностей
Переглядів: 1750

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Здібності людини і проблеми їх цілеспрямованого розвитку | Мотиваційний контроль дій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.074 сек.