Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Чинники впливу на прогнозне значення економічної доданої вартості

Виділимо сукупність чинників, що визначають прогнозне значення показника EVA, яка умовно ділиться на чотири основні групи:

1 Внутрішні – керовані. Зміну впливу даних чинників можна прогнозувати, чинники піддаються управлінню.

2 Внутрішні – слабокеровані. Зміну впливу даних чинників можна прогнозувати, чинники піддаються управлінню слабо, як правило, опосередковано.

3 Зовнішні – слабокеровані. Прогнозовані в короткостроковому періоді, в довгостроковому – прогноз може мати значну погрішність. Чинники піддаються управлінню слабо, як правило, опосередковано.

4 Зовнішні – некеровані. Прогнозовані в короткостроковому періоді, в довгостроковому – прогноз може мати значну погрішність. Чинники не піддаються управлінню.

На основі розглянутого вище угрупування складемо матрицю чинників, що впливають на показник EVA для НАК "Нафтогаз України", наведену в табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Матриця чинників EVA для НАК "Нафтогаз України"

Фактор/ характеристика Внутрішні керовані Внутрішні слабокеровані Зовнішні слабокеровані Зовнішні некеровані
Чистий прибуток +/-      
Виручка +/-      
Від продажів сирої нафти та природного газу   +    
Ціна   +    
Об'єми продажів   +    
Від продажів продуктів переробки вуглеводнів +      
Ціна +      
Об'єми продажів +      

 

 

Продовження таблиці 7.1

Витрати +/-      
Амортизація основних засобів   +    
Оплата праці +      
Енергія   +    
Податки       +
Витрати на послуги з транзиту газу, нафти і нафтопродуктів     +  
Ремонтно-експлуатаційні витрати   +    
Придбані газ, нафта, товари для перепродажу     +  
Комерційні і управлінські витрати +      
Інші накладні витрати +      
Середньорічна величина залученого в бізнес капіталу (сформованого за рахунок всіх джерел: власного і позикового капіталу)   +    
Оборотність активів   +    
Оборотних активів   +    
Позаоборотних активів   +    
Структура капіталу +      
Співвідношення позикового і власного капіталу +      
Вартість капіталу:     +/-  
Вартість власного капіталу:     +  
Ринкова ціна акції     +  
Безризикова ставка відсотка       +
Ризик країни       +
Ринкова премія за ризик     +  
Показник β     +  
Коефіцієнт реінвестування +      
Вартість позикового капіталу:     +  
Процентні ставки на міжбанківських ринках       +
Кредитний рейтинг компанії     +  
Витрати на розміщення позик, розмір комісії банків і ін.     +  

 

З наведеної таблиці видно, що велика кількість чинників, які відносяться до дії зовнішнього середовища та характеризують, зокрема, податкове оточення компанії, взаємодію із зовнішніми контрагентами (покупцями, постачальниками), зміну кон'юнктури фінансового ринку (розмір безризикової ставки відсотка, ризик країни, показник бета, процентні ставки на міжбанківському ринку, ринкова ціна акції і ін.), відносяться до групи неконтрольованих або слабо контрольованих чинників.

Слід зазначити, що під час розробки стратегії формування фінансових ресурсів проводиться аналіз комплексу зовнішніх чинників, в т.ч. не наведених в запропонованій матриці, і передбачаються наслідки їх проявів на розвиток компанії в стратегічній перспективі. Не врахування, зокрема, прогнозованих змін основних макроекономічних показників, коливань кон'юнктури світового паливного ринку, темпів НТП і інноваційного розвитку в галузі, кон'юнктури світового фінансового ринку і ін. в подальшому може привести до істотного зниження ефективності функціонування компанії. Зміну вказаних показників враховують у фінансових прогнозах компанії, проте на їх динаміку складно вплинути, а тенденції складно змінити.

У той самий час частина внутрішніх чинників, наведених в запропонованій матриці, які на перший погляд здаються цілком керованими з боку компанії, насправді є менш гнучкими. Це відноситься, наприклад, до показника виручки від реалізації сирої нафти та природного газу: з одного боку, через управління виробничою програмою з видобування вуглеводнів і реалізацію цінової стратегії НАК "Нафтогаз України" формує планований обсяг виручки. У той самий час, обсяг реалізації сирої нафти та природного газу обмежений дебетом свердловин, а ціни визначаються під впливом тенденцій світового ринку енергоресурсів через встановлення цін на нафтопродукти. З тієї ж причини компанія не в змозі впливати на такі статті витрат, як витрати на послуги з транзиту газу, нафти і нафтопродуктів та придбані газ, нафту, товари для перепродажу. Через високу капіталоємність галузі, що визначає значну частку позаоборотних активів у структурі майна компанії (75-80 %), також достатньо складно управляти оборотністю активів з метою підвищення ефективності управління активами нафтогазової компанії. "Важка" структура активів визначає і високий рівень амортизаційних відрахувань у структурі витрат, що зменшують розмір отримуваного компанією прибутку. Управління розміром амортизаційних відрахувань можливо через проведення амортизаційної політики, направленої на вибір оптимальної форми нарахування амортизації.

З іншого боку компанія здатна активно впливати на такі чинники зростання EVA, як чистий прибуток і порядок його розподілу, структура капіталу і фінансовий важіль. Динаміка вказаних показників визначає сильні і слабкі сторони компанії і дозволяє виробити відповідну політику з основних стратегічних напрямів.

 


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 9. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 10. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 11. АГД як галузь економічної науки
 12. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
Переглядів: 296

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модель стратегії формування і управління фінансовими ресурсами: теоретичний аспект | Розроблення стратегії формування фінансових ресурсів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.