Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність грошового потоку підприємства

РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Грошовий потік підприємства — це сукупність надходження і вибуття коштів за певний період часу, формованих у процесі господарської діяльності.

При надходженні коштів формується вхідний грошовим потік, а при їх вибутті — вихідний.

Вхідний грошовий потік містить всі види надходжень коштів, у т.ч. дохід від основної операційної діяльності (виторг від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг); доходи від іншої операційної діяльності; доходи від фінансово-інвестиційної діяльності; інші доходи і надходження підприємства, включаючи установчі та пайові внески, позики, кошти від емісії акцій, кредити, цільове фінансування, дотації з бюджету, благодійні й інші кошти.

Вихідний грошовий потік містить усі види платежів і витрат підприємства, у т.ч. пов'язаних із платежами за придбані матеріально-технічні ресурси, виплату заробітної плати, повернення кредитів і позик, виплату дивідендів і процентів, платежі в бюджет і позабюджетні фонди тощо.

Грошові потоки, які формуються на підприємстві в процесі його господарської діяльності, є найважливішим самостійним об'єктом фінансового управління. Це обумовлено тим, що підприємство в процесі господарювання формує різні грошові потоки, які впливають на виробничу (операційну), інвестиційну, фінансову і збутову діяльності. Ефективне управління грошовими потоками визначає, у кінцевому рахунку, досягнення поставлених поточних і стратегічних цілей, сприяє формуванню позитивних фінансових результатів від звичайної діяльності.

Вивчаючи сутність управління грошовими потоками підприємства, І.А. Бланк [1] прийшов до висновку, що його ефективність визначається такими основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично в усіх її аспектах.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його грошовими активами.

Грошові кошти на підприємство надходять, а також витрачаються в результаті здійснення:

А. Звичайної діяльності, яка включає:

1) основну операційну діяльність;

2) іншу операційну діяльність;

3) інвестиційну діяльність;

4) фінансову діяльність;

5) іншу господарську діяльність.

Б. Надзвичайної діяльності.

Існує тісна функціональна залежність між вхідним і вихідним потоками. Чим більше за обсягом вхідний грошовий потік, тим в остаточному підсумку буде більшим вихідний грошовий потік і навпаки.

Грошовий потік підприємства характеризується таким чином:

1. Вхідний грошовий потік підприємства утворюється з моменту його створення, тобто відкриття рахунка в банку і надходження коштів від засновників, емісії акцій, пайових внесків, коштів вищестоящих управлінських структур, у т.ч. бюджетних коштів держави і місцевих органів влади.

2. Найбільша величина вхідного грошового потоку підприємства утворюється в процесі здійснення основної операційної діяльності. При цьому підприємство одержує виторг від реалізації продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

3. За своєю економічною сутністю вхідний грошовий потік передбачає, що у підприємства обсяг коштів для ведення господарської діяльності повинен збільшуватися. Однак у господарській практиці вхідний грошовий потік може бути як з позитивним, так і з негативним знаком. Позитивний знак вхідного грошового потоку означає, що підприємство отримує кошти на свої рахунки в банку чи в касі. Негативний знак вхідного грошового потоку означає, що підприємство не тільки не отримує грошові кошти, а й саме стає боржником і зобов'язане виплатити певну суму коштів.

4. У залежності від виду господарської діяльності, галузевої приналежності підприємства, особливостей організації виробничо-збутової діяльності вхідний грошовий потік може утворюватися нерівномірно, що істотно впливає на результативність господарювання, потребу в додаткових коштах, необхідність кредитування поточної діяльності, рівень фінансової стійкості тощо.

5. На величину вхідного грошового потоку впливають державна економічна і фінансова політика. Сприятлива для підприємства економічна і фінансова політика держави, ефективне і добре розвинене господарське законодавство дозволяють підприємству формувати, за інших рівних умов, велику величину вхідного грошового потоку. У той же час недоліки господарського законодавства, помилки, неточності, явні прорахунки в діяльності державних чи місцевих органів влади впливають на процес формування доходів підприємства, а отже, і на величину вхідного грошового потоку.

6. Істотним аспектом формування вхідного грошового потоку є ефективна діяльність управлінських структур підприємства. Як показує господарська практика, при вмілому керівництві підприємство навіть у складних економічних умовах може формувати більшу величину вхідного грошового потоку, ніж при неефективному управлінні виробничо-збутовою діяльністю.

7. Вихідний грошовий потік формується паралельно вхідному грошовому потоку на початковому етапі функціонування підприємства. Величина вихідного грошового потоку визначається розмірами різних платежів, які підприємство здійснює в процесі господарювання.

8. Досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства змушують збільшувати вихідний грошовий потік, що в остаточному підсумку сприяє зростанню вхідного грошового потоку.

9. Вихідний грошовий потік підприємства регулюється як державною, так і внутрішньогосподарською фінансово-економічною політикою. Державна фінансово-економічна політика впливає на величину обов'язкових платежів (податків і зборів) у бюджет та позабюджетні фонди держави і місцевих органів влади, а також на величину виплачуваної заробітної плати. У той же час внутрішньогосподарська фінансово-економічна політика визначає величину платежу за використовувані матеріально-технічні ресурси, розміри премій персоналу, виплати дивідендів і процентів, орендної плати тощо.

10. Розміри вихідного грошового потоку істотно залежать під вправного господарювання на підприємстві, рівня диверсифікованості діяльності, галузевої приналежності підприємства, фактичного становища на ринку, наявності конкурентів і рівня конкурентної боротьби тощо.

11. Вихідний грошовий потік відрізняється більшою ритмічністю і його величину легше прогнозувати і планувати, ніж величину вхідного грошового потоку. Це обумовлено тим, що значна частина платежів підприємства має чітко визначені законодавством або договором терміни. Наприклад, виплати заробітної плати, платежі в державний і місцеві бюджети, а також у позабюджетні фонди, виплати процентів і т.д.

12. Вхідний і вихідний грошові потоки формують систему фінансових ризиків підприємства, усунення яких передбачає створення системи страхових і резервних фондів підприємства, а також використання зовнішнього страхування (добровільного страхування в страхових компаніях).

13. Для великих підприємств наявність вхідного і вихідного грошових потоків обумовлює необхідність формування відповідних фінансово-економічних або обліково-фінансових органів (служб) для постійного й ефективного управління цими потоками.

14. Ефективне формування і використання грошових потоків підприємства сприяють більш ритмічному здійсненню господарської і насамперед основної операційної діяльності, дозволяють вирішувати стратегічні завдання без значного залучення додаткових фінансових ресурсів.

Таким чином, вхідний і вихідний грошові потоки виробничо-торгового підприємства становлять самостійний напрямок у системі фінансового управління. Дослідження показують, що істотним аспектом управління грошовими потоками є суб'єктивний фактор, тобто фінансові й облікові служби підприємства, вище господарське керівництво фірми, підприємницькі здібності власників і менеджерів вищої ланки управління.

Класифікація і внутрішній зміст основних видів грошових потоків підприємства

Класифікаційні ознаки і відповідні до них види грошових потоків:

А. За напрямком руху коштів виділяють такі види грошових потоків:

- вхідний грошовий потік. Цей потік коштів забезпечує формування різних доходів і надходжень коштів на підприємство. Його величина визначає фінансові можливості суб'єкта господарювання і забезпечує реалізацію виробничих і соціальних програм суб'єкта підприємництва. Обсяг цього потоку, елементи, які його створюють, впливають на стратегію і тактику підприємства, формують систему управлінських рішень і визначають доцільність того чи іншого виду господарської діяльності;

- вихідний грошовий потік. Цей потік коштів забезпечує виконання системи зобов'язань підприємства перед власниками, державою, партнерами по бізнесу, персоналом і т.д. Через величину цього грошового потоку можна встановити роль даного підприємства в економічній системі держави, його значення в розвитку суспільства, окремих фізичних і юридичних осіб.

Б. За масштабами здійснення господарської діяльності:

- грошовий потік підприємства в цілому. Даний грошовий потік акумулює усі види грошових потоків підприємства й обслуговує господарський процес підприємства в цілому;

- грошовий потік по окремих видах господарської діяльності. Цей грошовий потік характеризує процес руху кошті у залежності від виду господарської діяльності, здійснюваної підприємством;

- грошовий потік по окремих виробничо-господарських підрозділах. Така диференціація грошового потоку пов'язана з наявністю різноманітних виробничо-господарських підрозділів у великих підприємствах. Виділення таких видів грошових потоків обумовлено специфікою управління, розподілом управлінських і фінансово-економічних повноважень між різними виробничими структурами, делегуванням відповідних повноважень центрального управлінського апарату своїм відокремленим чи невідокремленим підрозділам;

- грошовий потік по окремих господарських операціях. Даний вид грошового потоку становить основу для управління коштами підприємства. Його слід розглядати як первинний об'єкт у системі фінансового управління коштами підприємства.

В. За видами господарської діяльності:

- грошовийпотік по операційній діяльності. Цей грошовий потік дуже тісно пов'язаний із вхідним і вихідним грошовими потоками. При цьому він характеризує надходження коштів у результаті здійснення основної й іншої операційної діяльності, а також платежі постачальникам за сировину і матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати; платежі стороннім організаціям за різні види робіт і послуг; виплату заробітної плати й інших платежів працівникам підприємства; виплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів у бюджети відповідного рівня і в позабюджетні фонди; інші платежі, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності;

- грошовий потік по інвестиційній діяльності. Цей грошовий потік характеризує надходження коштів і відповідні платежі, пов'язані з реальним і фінансовим інвестуванням;

- грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження і виплати коштів, пов'язані із залученням акціонерного чи пайового капіталу, одержанням або поверненням довгострокових і короткострокових кредитів та позик, виплату дивідендів і процентів власникам капіталу та інші грошові потоки, які пов'язані зі здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності;

- грошовий потік від інших господарських операцій. Такий грошовий потік утворюється в результаті діяльності, пов'язаної з виконанням рішень судових органів або у надзвичайних умовах.

Г. За періодом надходження і вибуття:

- грошовий потік поточного періоду. Він характеризує кошти підприємства, приведені за вартістю до даного моменту часу. Для приведення коштів підприємства за вартістю до поточного періоду здійснюється дисконтування грошових потоків підприємства за формулою:

де ГП П.П. — грошовий потік поточного періоду;

ГППр — грошові потоки підприємства від усіх видів господарської діяльності;

— дисконтний множник для приведення вартості коштів до єдиного поточного значення;

г — ставка (процент) дисконтування, виражений в частках одиниці;

- грошовий потік майбутнього періоду. Він характеризує кошти підприємства, приведені за вартістю до майбутнього часу. Для приведення коштів підприємства за вартістю до майбутнього періоду здійснюється так звана операція нарощування за формулою:

де ГПМ.П. — грошовий потік майбутнього періоду;

ГППр — грошові потоки підприємства від усіх видів господарської діяльності;

(1 + n) — множник для нарощення вартості грошового потоку в майбутньому;

n — ставка (відсоток) нарощення коштів, виражена в частках одиниці.

Г. За безперервністю здійснення:

- регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходжень або вибуття коштів підприємства, які у розглянутому періоді часу здійснюються постійно;

- дискретний грошовий потік. Він характеризує потік надходжень або вибуття коштів підприємства, пов'язаний з окремими чи одиничними господарськими операціями, які не повторюються постійно.

Д. За рівномірністю здійснення:

- грошовий потік з рівними інтервалами. Такий грошовий потік підприємства можна розглядати як ануїтет, тобто фінансову операцію, яка здійснюється постійно з рівними проміжками часу;

- грошовий потік з нерівними інтервалами. Такий грошовий потік характерний для більшості видів надходжень чи вибуття коштів підприємства.

Е. За економічною значимістю:

- грошовий потік, який збільшує прибуток підприємства. Він характеризує процес формування фінансових результатів підприємства. При цьому найбільше значення має той грошовий потік по видах господарських операцій, який сприяє формуванню більшого обсягу чистого прибутку підприємства;

- грошовий потік, який зменшує прибуток підприємства. Це грошовий потік, що характеризує вибуття коштів у результаті здійснення системи обов'язкових платежів і витрати коштів.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Автопідприємства вантажних автомобілів
 6. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 7. Активами торговельного підприємства
 8. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 9. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 10. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 11. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
Переглядів: 2674

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управління фінансовими інвестиціями. | Потоками на підприємстві

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.