Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Базові поняття управління проектами.

Життєвий цикл проекту охоплює період часу від зародження або появи проекту до його завершення або ліквідації.

 

Життєвий цикл проекту часто називають просто проектним циклом.

По представленню всесвітнього банку цикл проекту можна представити в такий спосіб:

1 –розробка ідеї або концепції проекту

2 – визначення задач

3 – розробка

4 – робоче проектування

5 – експертиза

6 – переговори

7 – ухвалення рішення про надання позики

8 – здійснення проекту

9 – контроль за реалізацією

10 – оцінка й аналіз результатів

11 – завершення проекту

 

Стадії, через які проходить проект, називаються фазами проекту.

Універсального підходу до поділу проекту над фазою в даний час не існує.

 

Фаза зародження включає такі стадії, як розробка концепції, яка ха­рактеризується появою загальної ідеї; стадія аналізу та вивчення можли­востей, що визначає приблизні витрати, обсяг робіт, терміни виконання, причому визначається реальність даного проекту.

Фаза зростання включає стадії планування та конструкторської роз­робки. На даному етапі розробляється план виконання, готуються необхідні документи, тобто загальний бюджет проекту, план ресурсного забезпечення та календарний план. Крім того, розробляються та пого­джуються конструкторські розробки (загальна схема, креслення кожного компонента).

Фаза зрілості включає стадію забезпечення необхідними матеріала­ми та обладнанням та стадію виробництва. Проводиться контроль обся­гів, витрат, якості та своєчасності виконання робіт.

Фаза завершення характеризується завершенням робіт, проводиться оцінка отриманих результатів, аудит, порівняння з наміченими цілями, підсумкова звіт­ність, нагороджується та розпускається команда. Зрозуміло, що напри­кінці проекту робляться відповідні висновки, узагальнюються позитивні та негативні результати, їх причини з метою прийняття відповідних рі­шень та накопичення досвіду.

 

У міжнародній практиці виділяють чотири стадії розробки та реалізації інвестиційного проекту:

> передінвестиційна;

> інвестиційна;

> експлуатаційна;

> ліквідаційна.

Передінвестиційна (початкова) фаза

а) Передінвестиційні дослідження

- вивчення прогнозів і напрямків розвитку регіону (міста, країни);

- формування інвестиційного задуму;

- підготовка декларації про наміри;

- попереднє узгодження інвестиційного задуму;

- формування і реєстрація оферт;

- розробка й обґрунтування інвестицій (обґрунтування життєздатності проекту);

- вибір і попереднє узгодження місця розміщення об'єкта;

- екологічне обґрунтування;

- експертиза проекту;

- розробка попереднього плану проекту.

б) Розробка проектно-кошторисної документації і підготовка до будівництва:

- розробка плану проектно-дослідницьких робіт;

- розробка технічного завдання на ТЕО проекту;

- узгодження, експертиза і затвердження ТЕО;

- видача завдання на проектування;

- розробка, узгодження і затвердження робочої документації;

- ухвалення остаточного рішення про інвестування;

- отвід землі;

- дозвіл на будівництво;

- завдання на розробку проекту впровадження робіт;

- розробка плану проекту.

Таким чином, на першій стадії аналізується ідея інвестора та розробляється кон­цепція проекту. З метою обґрунтування концепції проекту обов'язково вивчаються прогнози і напрямки розвитку інноваційної діяльності, шля­хи розвитку регіону, міста, країни, що зачіпають інтереси підприємства. Особлива увага повинна приділятись аналізу умов для реалізації почат­кового задуму проекту та передпроектному обґрунтуванню інвестицій, оцінці життєздатності проекту і т. п. Поява задуму проходить в процесі стратегічного планування як елемент стратегії фірми.

За результатами робіт, виконаних на даній стадії, приймається попе­реднє інвестиційне рішення та розробляється попередній план. План проекту являє собою перелік робіт із зазначенням термінів, виконавців, результатів, які ведуть до отримання комплексу показників, намічених концепцією проекту. Він являє собою основу для проведення тендерів, укладання контрактів із розробниками й виконавцями всіх передбачених робіт, складання детального сіткового графіка роботи та оцінки робіт, що заплановані.

План складається за участю всіх зацікавлених осіб, які сприяють йо­го реалізації. Частіше всього передінвестиційна стадія закінчується роз­робкою бізнес-плану, який являє собою конкретний план дій підприємця (суб'єкта господарювання) з реалізації своєї ідеї. Бізнес-план являє со­бою складну систему техніко-економічних розрахунків, оцінок, обґрунтувань, що на даній стадії детально не завжди вдається зробити. Але всі розділи бізнес-плану повинні бути продумані, а потім уточнені на інве­стиційній стадії.

 

Інвестиційна фаза

а) Проведення торгів і заключення договорів:

- проведення тендерів на проектно-дослідницькі роботи і заключення контракту;

- тендери на постачання устаткування і заключення контракту;

- тендери на підрядні роботи і заключення контракту;

- тендери на консалтингові послуги і заключення договорів;

- розробка плану графіків постачання ресурсів;

- підготовчі роботи до будівництва.

б) Будівельно-монтажні роботи:

- розробка оперативного плану будівництва;

- розробка плану графіків роботи машин;

- проведення будівельно-монтажних робіт;

- моніторинг і контроль (дозволяє оперативно втручатися в хід робіт);

- оперативне коректування плану будівництва;

- розрахунки по роботах і постачанням.

в) Завершення будівництва:

- пуско - налагоджувальні роботи;

- здавання-прийняття об'єкта;

- закриття контрактів;

- аналіз результатів.

Тобто, інвестиційна стадія проекту включає розробку проектно-кошторис­ної документації, підготовку до будівельно-монтажних робіт, проведен­ня тендерів, конкурсів, аукціонів, укладання контрактів, організацію за­купівель і постачання матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проекту і т. ін. Найбільш важливою частиною є складання проектно-кош­торисної документації, оскільки саме на цьому етапі приймаються всі важливі рішення по проекту, проводяться технічні та економічні розра­хунки, складаються калькуляції, кошториси, схеми, макети, креслення і т. п. Зазвичай, характер цієї документації залежить від об'єкта інвесту­вання й цілей розробки проекту. Крім розробки проекту, до цієї стадії належить і реалізація проекту. Реалізація проекту — це введення в дію окремих елементів проекту. Наприклад, в інноваційній сфері реалізація виявляється в переході до випуску і продажу нової продукції; для проек­тів будівництва реалізація означає закінчення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Дана стадія є найбільш ризиковою. На цій стадії, як правило, проводиться коригування проектної документації і тривалість її залежить від складності проекту та умов його реалізації.

Експлуатаційна фаза:

- експлуатація;

- ремонт;

- розвиток виробництва;

- закриття проекту;

- демонтаж устаткування;

- відкриття нового проекту.

Тобто, стадія експлуатації включає весь період експлуатації проекту. За цей період проект повинен окупити вкладені в розробку та реалізацію ресурси.

На стадії ліквідації проекту проводиться завершення проекту як од­норазовий захід. Хоча, можливо, деякі його частини застосовувати для розробки іншого проекту.

 

Специфіка методології управління проектами викликає необхідність виокремлення основних функцій, тобто тих задач, які розв'язуються проект-менеджерами в процесі реалізації проекту, а саме:

> прогнозування та планування проектної діяльності;

> організацію роботи;

> координацію й регулювання процесів розробки і реалізації проекту;

> активізацію і стимулювання праці виконавців;

> облік, контроль і аналіз ходу розробки і реалізації проекту.

 

Основними функціями проектного менеджменту, які визначені Аме­риканським Інститутом управління проектами та які спрямовані на упра­вління цілями є: управління обсягом робіт, якістю, витратами, часом.

Це такі функції:

Управління обсягомпроекту — контролює проект за допо­могою встановлення його мети, завдань і цілей.

Управління затратами— передбачає фінансовий контроль про­екту завдяки накопиченню, аналізу та складанню звітів по затратах.

Управління часом передбачає планування, складання ка­лендарних графіків та їх контроль для забезпечення вчасного ви­конання проекту.

Управління якістю— забезпечує виконання стандартів якос­ті, встановлених для проекту.

Додатковими функціями, які спрямовані на управління певними об'єктами, є:

Управління людськими ресурсами— включає спрямування і координацію діяльності людей, залучених до проекту.

Управління комунікаціями— накопичує інформацію, якою обмінюються члени проектної команди, керівництво, і сприяє ус­пішному завершенню проекту.

Управління контрактами/постачанням— передбачає відбір, переговори і підписання замовлень, контроль за постачанням матеріалів, устаткування і послуг (обслуговування).

Управління ризиком— залежить від ступеня невизначеності проекту і базується на знаннях та досвіді із зазначенням умов реалізації конкретного проекту.

Управління проектною інтеграцією— має забезпечити на­лежну координацію всіх функцій проекту.

Саме поєднання даних функцій та інструментів їх реалізації забезпе­чує реалізацію проекту, дозволяє досягнути бажаного результату.

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. Oracle Управління преміальними
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. А. Видання прав актів управління
 8. А/. Поняття про судовий процес.
 9. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 11. Адаптивні організаційні структури управління.
 12. Адміністративне право і державне управління.
Переглядів: 1668

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система розширеного керування. | Основні принципи та схеми обґрунтування ефективності проекту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.