Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Соціально-економічна сутність податків. Функції податків. Засади і принципи оподаткування.

План

Тема: Податки. Податкова система.

Лекція 5.

Навчальна мета:розкрити сутність податків і роль податкової системи.

Час:240 хв.

Метод:Лекція

Місце:Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. 35 хв.

2.30 хв.

3.35 хв.

4.30 хв.

5.35 хв.

6.30 хв.

7.35 хв.

8.Заключна частина – 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання).

Матеріально-технічне забезпечення:схеми, таблиці, збірники документів і матеріалів, першоджерела.

Джерела і література:

1. Д’яконова І.І. Податки і податкова політика України. – Наукова думка,1997.

2. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови і можливості поєднання.2000.

3. Податкова система України./ Під. ред. В.М.Федосова.-К:Либідь,1994.

1. Соціально-економічна сутність податків. Функції податків. Засади і принципи оподаткування.

2. Елементи податку.

3. Класифікація податків та їх ознаки.

4. Податкова система: поняття та основи побудови.

5. Податкова служба і податкова робота.

6. Пряме і непряме оподаткування та їх види.

7. Платежі за ресурси та інші надходження.

Податки являють собою обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету. Історично це найдавніша форма фінан­сових відносин між державою і членами суспільства. За економіч­ним змістом — це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.

У фінансовій термінології застосовуються п'ять термінів, що відображають платежі держави — плата, відрахування і внески, пода­ток, збір. Причому в окремих випадках плата і відрахування висту­пають як тотожні податкам поняття.

Плата (відповідає на запитання «за що?»). Розмір плати залежить від кількості ресурсів, що використовуються, а надходження плати саме державі визначається державною власністю на ці ресурси. Якщо держава втратить право власності на них, то вона втратить і ці доходи.

Відрахування і внески (відповідають на запитання «на що?»,
«від чого?»)
передбачають цільове призначення платежів. Воно мо­же бути тільки частковими (відрахування), тобто встановленим згідно з економічним змістом платежів, або повним (внески), коли витрачання коштів у повному обсязі проводиться тільки за цільовим призначенням.

Податки (відповідають па запитання «для чого?») встановлю­ються для утримання державних структур і для фінансового забез­печення виконання ними функцій держави -— управлінської, оборонної, соціальної та економічної.

Податок — це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини варто­сті валового внутрішнього продукту (ВВП) на загальносуспільні по­треби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може.

Особливою формою податкових платежів є збори. На відміну від податків, які мають характер регулярних надходжень, збори є пла­тежами разового, випадкового і незначного за розмірами характеру.

Функції податків як фінансової категорії випливають з функцій фінансів. Фінанси в цілому виконують дві функції - розподільну і контрольну. Податки безпосередньо пов'язані з розподільною функ­цією в частині перерозподілу вартості створеного ВВП між держа­вою і юридичними та фізичними особами. Вони виступають мето­дом централізації ВВП у бюджеті на загальносуспільні потреби, ви­конуючи таким чином фіскальну функцію.

Податкові надходження мають бути пос­тійними і стабільними й рівномірно розподілятися в регіонально­му розрізі.

Постійність означає, що податки повинні надходити до бюд­жету не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюджетного року в чітко встановлені строки. Оскільки призначення податків полягає у забезпеченні витрат дер­жави, то терміни їх сплати мають бути погоджені з термінами фі­нансування видатків бюджету.

Стабільність надходжень визначається високим рівнем гарантій того, що передбачені Законом про бюджет на поточний рік доходи будуть отримані у повному обсязі.

Рівномірність розподілу податків у територіальному розрізі не­обхідна для забезпечення достатніми доходами всіх ланок бюджет­ної системи.

Податки, як уже зазначалось, характеризуються рухом вартості від юридичних і фізичних осіб до держави. Їх сплата призводить до зменшення доходів платника. Причому об'єктивно кожний платник зацікавлений сплатити якомога меншу суму, що може досягатись як за рахунок зменшення обсягів об'єкта оподаткування, так і вибору пільгових умов щодо оподаткування. Таким чином, у сут­ності кожного податку закладена регулюючафункція. Вона, як і фі­скальна функція, характеризує їх суспільне призначення. Суть регулюючої функції полягає у впливі податків на різні сторони діяльно­сті їх платників.

 


Читайте також:

 1. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 4. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 5. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 6. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 7. Антикорупційні принципи
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 10. Асимптоти графіка функції
 11. Б/. Принципи виборчого права.
 12. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
Переглядів: 556

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фінансовий менеджмент. | Елементи податку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.