Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Перевезення вантажів

При децентралізованій системі керівництва перевезеннями функції служби експлуатації управління і автопідприємства розподіляються таким чином.

Служба експлуатації управління:

вивчає дані про вантажообіг і транспортно-економічні зв'язки в районах діяльності управління;

виявляє напрями і характер вантажопотоків з урахуванням можливості подальшої ув'язки перевезень, що виконуються окремими автопідприємствами, і усунення зустрічних перевезень;

займається питаннями правильного розподілу автомобільного парку і дислокації автопідприємств, їх укрупнення і ліквідацій дрібних відомчих автотранспортних підприємств;

готує (спільно з плановим відділом управління) проект виробничої програми управління по перевезеннях вантажів по всіх об'ємних і якісних показниках роботи, а також проект плану перевезень по підприємствах міністерств і відомств;

бере участь в розробці виробничої програми автопідприємств, розподіляє по автопідприємствам затверджений план перевезень по підприємствах і організаціях - вантажовідправникам і вантажоодержувачам;

повсякденно контролює виконання автопідприємствами встановленого ним плану перевезень і основних експлуатаційних показників роботи, а також надає їм необхідну допомогу;

здійснює інструктаж працівників автопідприємства по організації роботи вантажного автомобільного транспорту;

веде оперативний облік, звітність і аналіз виконання плану перевезень по управлінню загалом і кожному автопідприємству нарізно;

розробляє і спільно з автопідприємствами проводить заходи щодо поліпшення організації перевезень вантажів, розвитку централізованих перевезень, в тому числі міжміських, по підвищенню продуктивності рухомого складу і зниженню собівартості перевезень;

проводить розставляння і організує роботу автомобільного парку на масових перевезеннях сільськогосподарських вантажів.

Служба експлуатації автопідприємства:

вивчає дані про вантажообіг і транспортні зв'язки (наявність вантажів, напрям їх перевезення) в районі, що обслуговується автопідприємством, готує проект плану перевезень по підприємствах і організаціях - вантажовідправникам і вантажоодержувачам, представляє відповідні матеріали і пропозиції в управління;

на основі затвердженого плану перевезень по організаціях і підприємствах - вантажовідправникам і вантажоодержувачам укладає договори з ними, приймає замовлення і заявки на перевезення:

організує і забезпечує виконання перевезень вантажів, а також експедиційних і складських, а в окремих випадках і вантажно-розвантажувальних операцій, пов'язаних з перевезеннями;

проводить обстеження пунктів відправлення і призначення вантажів, з'ясовує їх підготовленість до прийому рухомого складу і здійснення вантажно-розвантажувальних операцій, перевіряє стан під'їзних шляхів, освітленість, вагового господарства, фронту вантаження і розвантаження, забезпеченість вантажниками, вантажно-розвантажувальними механізмами і вживає заходів до усунення виявлених недоліків;

перевіряє відстань перевезень, оформляє їх відповідними актами спільно з представниками вантажодателя і складає списки відстаней;

складає графіки випуску рухомого складу на лінію і повернення їх в парк;

розробляє графік і маршрути по перевезенню вантажів з урахуванням максимального використання порожнього пробігу автомобілів і підвищення їх продуктивності;

складає добовий оперативний план перевезень, передбачаючи в ньому ув'язку перевезень у напрямах, термінах виконання і характері вантажів;

на основі складеного оперативного плану проводить виписку шляхових листів з оперативним завданням на кожний автомобіль і вручає їх водіям для виконання;

організує подачу на лінію встановленої оперативним планом кількості технічно справного рухомого складу відповідно до графіка випуску, забезпечує виконання кожним водієм встановленого для автомобіля маршруту рушення і заданого об'єму перевезень;

здійснює диспетчерське керівництво і контроль за роботою рухомого складу на лінії;

організує подачу на лінію автомобілів технічної допомоги;

забезпечує виконання затвердженого автопідприємством плану перевезень, а також оперативних планів по автопідприємству в цілому, кожної автоколони і автомобілю нарізно, аналізує всі випадки невиконання плану автопідприємства і завдань водієм і вживає необхідні заходів;

приймає від водіїв по закінченні робочої зміни шляхові листи і інші товарно-транспортні документи, перевіряє правильність їх оформлення, контролює здачу вантажу за призначенням;

проводить обробку шляхових листів і тарифікацію виконаних транспортних робіт;

веде встановлений оперативний облік і звітність;

здійснює адміністративне керівництво водіями (комплектування, закріплення за автомобілями, підвищення кваліфікації) і проводить масово-виховну роботу з ними;

встановлює систему організації праця водіїв виходячи з графіків роботи рухомого складу і забезпечення умов зростання продуктивності праця водіїв;

розробляє і проводить заходи щодо організації централізованих перевезень вантажів, а також по найбільш ефективному використанню рухомого складу;

організує роботу автоколон, автозагонов і окремих автомобілів, діючих у відриві від своєї бази.

При централізованій системі керівництва перевезеннями встановлюється наступний розподіл функцій між централізованою службою експлуатації (або відділом експлуатації управління) і автопідприємствами.

Централізована служба експлуатації:

вивчає дані про вантажообіг і транспортно-економічні зв'язки в районах, що обслуговуються автопідприємствами, виявляє напрями і характер вантажопотоків з метою маршрутизації рушення рухомого складу і раціональної організації перевезень;

займається питаннями правильного розподілу автомобільного парку і дислокації автопідприємства;

готує (спільно з плановим відділом управління) проект виробничої програми управління по перевезеннях вантажів по всіх об'ємних і якісних показниках роботи, а також проект плану перевезень по підприємствах міністерств і відомств;

бере участь в розробці виробничої програми автопідприємства;

на основі затвердженого плану перевезень по підприємствах і організаціях вантажовідправникам і вантажоодержувачам укладає договори з ними, приймає замовлення і заявки на перевезення;

організує виконання перевезень вантажів, а також експедиційних і складських, а в окремих випадках і вантажно-розвантажувальних операцій, пов'язаних з перевезеннями;

проводить обстеження пунктів відправлення і призначення вантажів, з'ясовує їх підготовленість до прийому рухомого складу і здійснення вантажно-розвантажувальних операцій, перевіряє стан під'їзних шляхів, освітленість, вагового господарства, фронту вантаження і розвантаження, забезпеченість вантажно-розвантажувальними механізмами і вантажниками; вживає заходів до усунення виявлених недоліків;

перевіряє відстані перевезень, оформляє їх відповідними актами спільно з представниками вантажодателя і складає списки відстаней;

розробляє графіки і маршрути по перевезенню вантажів з урахуванням максимального використання порожнього пробігу автомобілів і підвищення їх продуктивності;

складає добовий оперативний план перевезень загалом по групі автопідприємств, що об'єднуються, передбачаючи в ньому ув'язку перевезень у напрямах, термінах виконання і характері вантажів;

на основі складеного оперативного плану перевезень проводить виписку шляхових листів з конкретним завданням на кожний автомобіль і направляє їх автопідприємствами для виконання;

здійснює диспетчерське керівництво і контроль за роботою автомобілів на лінії;

організує подачу на лінію автомобілів технічної допомоги (через свою центральну диспетчерську);

приймає від автопідприємства шляхові листи і інші товарно-транспортні документи по виконаних перевезеннях, проводить обробку шляхових листів і тарифікацію транспортних робіт;

здійснює контроль і аналіз виконання оперативних планів по кожному автопідприємству і завдань водіям, вживаючи необхідні заходів у разах невиконання;

веде оперативний облік, звітність і аналіз виконання плану перевезень і основних експлуатаційних показників по службі загалом і кожному автопідприємству нарізно;

проводить інструктаж і надає практичну допомогу працівникам експлуатації підвідомчих автопідприємств;

розробляє і проводить заходи щодо поліпшення організації перевезень вантажів, по розвитку централізованих перевезень, в тому числі міжміських, по підвищенню продуктивності рухомого складу і зниженню собівартості перевезень;

організує роботу автоколон, автозагонов і окремих автомобілів, діючих у відриві від своєї бази, а також роботу автомобільного парку, на масових перевезеннях сільськогосподарських вантажів.

Служба експлуатації автопідприємства:

складає графіки випуску рухомого складу на лінію;

вносить в експлуатації, що поступили від централізованої служби шляхові листи номера автомобілів і прізвища водіїв і вручає шляхові листи водіям для виконання;

організує подачу на лінію встановленої оперативним планом кількості технічно справного рухомого складу відповідно до графіка випуску; спільно з централізованою службою забезпечує виконання кожним водієм встановленого для автомобіля маршруту рушення і заданого об'єму перевезень;

проводить прийом від водіїв шляхових листів і інших товарно-транспортних документів, перевіряє правильність їх оформлення, контролює здачу вантажу за призначенням; направляє зібрані шляхові листи і інші документи на обробку в централізовану службу експлуатації;

забезпечує виконання затвердженого автопідприємством плану перевезень, а також оперативних планів по автопідприємству в цілому, кожної автоколони і автомобілю нарізно, аналізує всі випадки невиконання плану автопідприємства і завдань водіям і вживає необхідні заходів;

веде встановлені оперативний облік і звітність;

здійснює адміністративне керівництво водіями і проводить масово-виховну роботу з ними;

встановлює систему організації праця водіїв;

спільно з централізованою службою експлуатації виявляє умови роботи на постійних об'єктах, бере участь в розробці і впровадженні заходів щодо найбільш ефективного використання рухомого складу.

 


Читайте також:

 1. Безпека перевезення.
 2. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 3. Вибір способу перевезення та перевізника
 4. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль відповідної вантажопідйомності.
 5. Вимірювання маси вантажів
 6. Витрати на перевезення
 7. Внутрішні та зовнішні перевезення поселень.
 8. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів непованолітніми під час короткочасної та тривалої роботи
 9. Декларування вантажів як структурний елемент системи митного оформлення
 10. Договір перевезення вантажу
 11. Договір перевезення. Відповідальність перевізника, пред’явлення претензій. Транспортне екпедитування.
 12. Загальна норма вивантаження підрозділяється по родах вагонів, з неї виділяють вивантаження найважливіших вантажів.
Переглядів: 584

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функції служби експлуатації автопідприємства і управління | Перевезення пасажирів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.