Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Завдання для самостійної роботи та поглибленого вивчення теми

Тести

1. Виробничий процес – це:

а) сукупність організованих у певній послідовності дій щодо зміни стану предмета праці;

б) сукупність організованих у певній послідовності дій, що забезпечують безперебійність основних виробничих процесів;

в) сукупність організованих у певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію.

 

2. Сукупність послідовно організованих дій щодо зміни стану предмета праці називають процесом:

а) виробничим;

б) технологічним;

в) технічним.

 

3. Сукупність послідовно організованих дій, що забезпечують безперебійність основних операцій, називають процесом:

а) основним;

б) допоміжним;

в) виробничим.

 

4. Назвіть правильну відповідь:

а) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних процесів;

б) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність допоміжних процесів;

в) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних і допоміжних процесів.

 

5. Основною структурною одиницею виробничого процесу є:

а) робочий рух;

б) операція;

в) робочий прийом.

 

6. Найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого процесу забезпечує принцип:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) автоматичності.

 

7. Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) ритмічності.

 

8. Одночасність виконання частин виробничого процесу забезпечується принципом:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) автоматичності.

 

9. Який принцип передбачає узгодження пропускної спроможності:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) пропорційності.

 

10. До зниження втрат живої праці й прискорення виробничого процесу приводить принцип:

а) диференціації;

б) спеціалізації;

в) автоматичності.

 

11. Обмеження розмаїття елементів виробничих процесів забезпечує принцип:

а) гнучкості;

б) спеціалізації;

в) автоматичності.

 

12. Завершена частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці, називається:

а) періодом;

б) фазою;

в) технологічною операцією.

 

13. Транспортні і складські операції на промисловому підприємстві належать до:

а) основного процесу;

б) допоміжного процесу;

в) обслуговуючого процесу.

 

14. Назвіть характерну ознаку одиничного типу виробництва:

а) широка номенклатура виробів;

б) періодична повторюваність операцій;

в) устаткування – універсальне і спеціальне.

 

15. Впровадження масового виробництва:

а) сприяє ритмічності виробництва;

б) ускладнює технічну підготовку виробництва;

в) погіршує якість виробів.

 

16. Одиничний тип виробництва характеризується номенклатурою, яка:

а) періодично повторюється;

б) не повторюється;

в) постійно повторюється.

 

17. У масовому виробництві використовують устаткування:

а) універсальне;

б) оригінальне;

в) переважно спеціальне.

 

18. Для серійного типу виробництва виробниче устаткування розміщують за принципом:

а) суто технологічним;

б) суто предметним;

в) предметними і технологічним.

 

19. Універсальну оснастку використовують у типах виробництва:

а) серійному;

б) одиничному;

в) масовому.

20. Тривалість технологічного циклу є найкоротшою при:

а) послідовному виді руху деталей;

б) паралельному виді руху деталей;

в) послідовно – паралельному виді руху деталей.

 

21. Для послідовного виду руху деталей взаємозв’язок тривалості циклу з величиною партії є:

а) обернено - пропорційним;

б) прямо - пропорційний;

в) взаємозв’язок відсутній.

 

22. До переваг послідовного поєднання операцій належать:

а) повніше завантаження устаткування;

б) скорочення тривалості виробничого циклу;

в) всі відповіді вірні.

 

 

23. Паралельний вид руху предметів праці передбачає, що:

а) кожна операція починається тільки після закінчення попередньої обробки всієї партії;

б) деталі оброблюються частинами партії;

в) здійснюється одночасне виконання усіх операцій на робочих місцях.

 

24. Тривалість виробничого циклу залежить від:

а) виробничої потужності підприємства;

б) кількість деталей у партії;

в) виду руху предмета праці у процесі виробництва.

 

25. Вкажіть формулу для обчислення тривалості технологічного циклу при послідовно – паралельному русі предметів праці:

а) ;

б) ;

в) .

 

26. Вкажіть формулу для обчислення тривалості технологічного циклу при паралельному русі предметів праці:

а) ;

б) ;

в)

 

27. Вкажіть формулу для обчислення тривалості технологічного циклу при послідовному русі предметів праці:

а) ;

б) ;

в) .

 

28. Такт – це проміжок часу між:

а) запуском двох сусідніх окремих виробів;

б) випуском партії виробів;

в) запуском партії виробів.

 

29. Ритм – це проміжок часу між:

а) запуском окремих виробів;

б) випуском партії виробів;

в) випуском окремих виробів.

 

30. Вкажіть формулу для розрахунку швидкості руху транспортних засобів на потоковій лінії:

а) L / r;

б) lR;

в) ti / r.

 

31. Темп випуску виробів на поточній лінії визначається за формулою:

а) Фд / N;

б) rn;

в) 1 / r.

 

32. Ритм поточній розраховується за формулою:

а) Фд / N;

б) rn;

в) 1 / r.

33. Такт поточної лінії розраховується за формулою:

а) LC;

б) L / r;

в) Фд / N.

 

34. Вкажіть метод організації виробництва:

а) індивідуальний;

б) серійний;

в) потоковий.

 

35. Потоковий метод організації виробництва характеризується такими ознаками:

а) паралельне виконання операцій на всіх чи кількох робочих місцях, поділом виробничого процесу на операції, послідовним виконанням операцій;

б) застосуванням універсального інструменту, використанням неперервного діючого транспорту, прямоточність;

в) всі відповіді вірні.

 

36. Назвіть параметр потокової лінії:

а) ритм;

б) коефіцієнт змінності;

в) коефіцієнт виконання норм.

 

37. Інтервал часу між запуском і випуском двох суміжних виробів на лінії характеризує:

а) швидкість руху конвеєра;

б) дійсний фонд часу потокової лінії;

в) такт потокової лінії.

38. Основною ланкою потокового виробництва є:

а) резервна зона;

б) предметно – замкнута дільниця;

в) потокова лінія.

 

39. Швидкість руху конвеєра є:

а) прямо – пропорційною до такту потокової лінії;

б) обернено – пропорційною до такту потокової лінії;

в) не залежить від такту потокової лінії.

 

40. Гнучке автоматизоване виробництво допускає зміни номенклатури:

а) одночасно і безпосередньо при зміні його технологічного оснащення;

б) без зміни його технологічного оснащення;

в) із зміною технологічного оснащення і виробничих площ.

 

41. Гнучкі виробничі системи можуть організовуватися в таких типах виробництва:

а) одиничному;

б) масовому;

в) серійному.

 

42. Концентрація промислового виробництва – це:

а)будь – яке розукрупнення підприємств;

б) зосередження випуску продукції на великих підприємствах;

в) централізація виробництва (об’єднання дрібних підприємств у великі).

 

43. Який основний показник розміру підприємства використовується:

а) обсяг сировини, що обробляється;

б) частка випуску продукції великими підприємствами у загальному галузевому обсязі випуску;

в) річний випуск чистої продукції.

 

44. Кооперування промислового виробництва – це:

а) об’єднання підприємств різної спеціалізації;

б) встановлення прямих виробничих зв’язків між підприємствами, що спільно виготовляють продукцію, зберігаючи при цьому свою господарську самостійність;

в) встановлення тісних зв’язків між підприємствами на базі вільних виробничих потужностей.

 

45. Назвіть основні форми спеціалізації виробництва:

а) предметна, подетальна, технологічна;

б) комплексна, одинична;

в) постійна, тимчасова, стадійна.

 

46. Назвіть основні показники кооперування виробництва:

а) частка вартості напівфабрикатів, деталей, вузлів у повній собівартості;

б) кількість підприємств, з якими кооперує підприємство;

в) частка однорідної продукції у загальному обсязі продукції галузі, підприємства.

 

47. Показники рівня спеціалізації є:

а) частка основної продукції у загальному обсязі продукції підприємства;

б) частка спеціалізованих кадрів у їхній загальній чисельності;

в) асортимент продукції, що випускається.

 

 

48. Вкажіть правильну відповідь:

а) кооперування виробництва є основою спеціалізації;

б) спеціалізація виробництва є основою його кооперування;

в) зв’язку між ними немає.

 

49. Комбінування промислового виробництва – це:

а) об єднання в одному підприємстві різногалузевих виробництв;

б) об’єднання у рамках одного підприємства різних виробництв;

в) управління різними галузями виробництва (послуг) одним органом.

 

50. Рівень комбінування визначається такими показниками:

а) кількістю підприємств, що кооперуються;

б) часткою побічної продукції, що випускається підприємством, у загальній сумі випуску;

в) часткою товарної продукції, що випускається комбінатом, у загальногалузевій сумі випуску.

 

51. До виробничої інфраструктури входять підрозділи:

а) ливарний цех, механічний цех, складальний цех;

б) транспортний цех, інструментальне господарство, енергетичне господарство;

в) всі відповіді вірні.

 

52. Контроль за якістю і правильною експлуатацією оснащення здійснюють цехи:

а) ремонтний;

б) механічний;

в) інструментальний.

 

53. Назвіть форми організації технічного обслуговування виробництв:

а) централізована, децентралізована, змішана;

б) директивна, нормативна, планова;

в) всі відповіді вірні.

54. Дайте визначення структури ремонтного циклу:

а) період часу між двома капітальними ремонтами;

б) частка витрат на окремі види ремонту у їх загальному обсязі;

в) сукупність розміщення у певному порядку ремонтних і профілактичних операцій у період між двома капітальними ремонтами.

 

55. Вкажіть основне завдання ремонтного господарства на підприємстві:

а) ремонт та відновлення інструменту;

б) будівництво нових цехів та дільниць;

в) ремонт та раціональна експлуатація обладнання.

 

56. Капітальний ремонт передбачає:

а) повне відновлення паспортних характеристик машин;

б) часткове відновлення паспортних характеристик машин;

в) усі відповіді правильні.

 

57. Ремонтним господарством керує відділ:

а) головного конструктора;

б) головного енергетика;

в) головного механіка.

 

58. Ремонтний цикл характеризується проміжком часу:

а) від моменту введення обладнання в дію до першого малого ремонту;

б) від моменту введення обладнання в дію до першого середнього ремонту;

в) між двома капітальними ремонтами.

 

 

59. Назвіть нормативи, що використовуються у системі планово – попереджувального ремонту:

а) норма часу, норма виробітку, собівартість, ціна;

б) міжремонтний період, між оглядовий період, норми витрат матеріалів, норма часу на одиницю ремонтної складності;

в) немає вірної відповіді.

 

60. Міжремонтний період – це проміжок часу:

а) від моменту введення обладнання в дію до першого його капітального ремонту;

б) між двома капітальними ремонтами;

в) між двома суміжними ремонтами.

 

61. Міжоглядовий період – це проміжок часу:

а) від моменту введення обладнання і дію до першого його капітального ремонту;

б) між ремонтом і оглядом;

в) між двома оглядами.

 

62. Вкажіть формулу для визначення міжремонтного періоду:

а) ;

б) Трц / ΣМ + ΣС + 1К;

в) Трц / ΣМ + ΣС + Σ0 + 1К.

 

63. Вкажіть формулу для визначення міжоглядового періоду:

а) ;

б) Трц / ΣМ + ΣС + 1К;

в) Трц / ΣМ + ΣС + Σ0 + 1К.

 

64. Структура ремонтного циклу відображає:

а) перелік капітальних, середніх, малих ремонтів і оглядів;

б) співвідношення між капітальним ремонтом і оглядом;

в) співвідношення між середнім ремонтом і оглядами.

 

65. Трудомісткість ремонтних робіт залежить від:

а) норми виробітку;

б) норми обслуговування;

в) категорії ремонтоскладності устаткування.

 

66. За характером використання інструмент поділяють на:

а) обробний, контрольний, вимірювальний;

б) універсальний, спеціальний;

в) інструмент І порядку, інструмент ІІ порядку.

 

67. Залежно від виробничого призначення розрізняють інструмент:

а) обробний, контрольний, вимірювальний;

б) універсальний, спеціальний;

в) інструмент І порядку, інструмент ІІ порядку.

 

68. Експлуатаційний фонд включає інструмент, що знаходиться :

а) на заточуванні, у ремонті, на робочих місцях;

б) на складі, в інструментально – роздавальній коморі;

в) всі відповіді вірні.

 

69. Цеховий оборотний фонд включає інструмент, що перебуває:

а) в експлуатації, у запасі в інструментально – роздавальній коморі;

б) на заточуванні та ремонті, у запасі на центральному інструментальному складі;

в) усі відповіді вірні.

 

70. Вкажіть формулу для визначення страхового (мінімального) запасу інструменту в інструментально – роздавальній коморі:

а) Пд. * tтерм;

б) Пд. * tпоп;

в) Зсіз * ΣОц.

 

71. Вкажіть формулу для визначення цехового оборотного фонду інструментів на заводі:

а) Пд. * tтерм;

б) Пд. * tпоп;

в) Еф + Зі.- р.к..

 

72. Страховий запас інструменту створюється з метою забезпечення:

а) безперебійної роботи;

б) ритмічної роботи;

в) ефективності виробництва.

 

73. Вкажіть формулу для розрахунку максимального запасу інструменту на центральному інструментальному складі:

а) Пд * tнорм;

б) Зmin + Пд * tнорм;

в) Зmin + 0,53пот.

 

74. Вкажіть формулу для розрахунку запасу «точки замовлення» в центральному інструментальному складі:

а) Зmin + Пд * tнорм;

б) Зmin + Пд * tпоп;

в) Зmin + 0,53пот.

 

75. Загальна потреба в енергоресурсах включає потребу в електроенергії:

а) рушійній, технологічній, освітлювальній, опалювальній;

б) технічній, економічній, опалювальній, зовнішній;

в) всі відповіді вірні.

76. Енергетичне господарство очолює відділ:

а) головного інструктора;

б) головного енергетика;

в) головного механіка.

 

77. В енергетичних балансах відображається:

а) джерела надходження енергоресурсів, напрямки використання енергоресурсів;

б) централізоване енергопостачання, собівартість виробництва енергії;

в) всі відповіді вірні.

78. Вкажіть правильну відповідь:

а) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі складання балансу енергоресурсів;

б) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі балансу підприємства;

в) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі собівартості продукції.

 

79. До складу транспортного господарства входять:

а) авто гаражі, транспортні цехи;

б) вантажі, ремонтні підрозділи;

в) всі відповіді вірні.

 

80. Який транспорт належить до зовнішнього:

а) міжцеховий;

б) залізничний;

в) ліфти.

 

81. Який транспорт відносять до внутрішнього:

а) міжцеховий;

б) залізничний;

в) автомобільний.

 

82. Який транспорт належить до транспорту неперервної дії:

а) автокари;

б) крани;

в) конвеєри.

83. Внутрішній вантажооборот характеризується:

а) обсягом вантажів, які відвантажуються з підприємства;

б) обсягом вантажів, що надходять на підприємство;

в) обсягом перевезень вантажів між структурними підрозділами підприємства.

84. Вкажіть правильну відповідь. Склади слід розміщувати:

а) залежно від коефіцієнту змінності роботи;

б) за ходом технологічного процесу;

в) залежно від тривалості робочої зміни.

85. Спеціалізовані складські приміщення створюють для:

а) зберігання матеріальних ресурсів різної номенклатури;

б) зберігання готової продукції, тари, відходів виробництва;

в) зберігання однорідних металів, матеріалів, сировини, продукції.

86. Склади для зберігання готової продукції підпорядковані відділу:

а) матеріально – технічного постачання;

б) інструментальному;

в) збуту.

87. За характером матеріальних ресурсів, що зберігаються, склади бувають:

а) проміжні;

б) початкові;

в) спеціалізовані.

88. До соціальної інфраструктури підприємства належать наступні підрозділи:

а) їдальні, медпункти, бібліотеки, бази відпочинку;

б) механічний, заготівельний, складальний, оброблювальний цехи;

в) ремонтна майстерня, інструментальний цех, склади, енергетичне господарство.

89. Вантажопотоки – це:

а) обсяг вантажів, що ввозиться на підприємство;

б) обсяг вантажів, перевезених транспортом у певному напрямку;

в) зовнішній і внутрішній вантажообороти підприємства.

90. Загальна сума вантажів, які перевозяться на підприємстві за відповідний проміжок часу – це:

а) вантажопотік;

б) транспортний шлях;

в) вантажооборот.


Читайте також:

 1. Cтатистичне вивчення причин розлучень.
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II. Мета вивчення курсу.
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 8. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 9. IV. Вивчення нового матеріалу.
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 12. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
Переглядів: 1506

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | Розрахункова робота по встановленню параметрів потокових ліній.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.026 сек.