Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Суть міжнародної економічної діяльності України та її роль в сучасних умовах

ТЕМА 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти

1.1. Суть міжнародної економічної діяльності України та її роль в сучасних умовах.

1.2. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності.

1.3. Світове господарство та міжнародний ринок.

Міжнародна економічна діяльність — це цілісна система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, належних до них або утворених ними суб’єктами господарського життя, а також міжнародними організаціями, яка має характерні лише для себе взаємозв’язки, закономірності та реалізує ті специфічні інтереси, які пов’язані з використанням переваг міжнародного співробітництва, поділу праці та факторного розміщення.

Міжнародна економічна діяльність являє собою таку форму господарювання, яка виходить за рамки національних кордонів і пов’язана із залученням до циклу економічних відносин різнонаціональних суб’єктів. Даний цикл умовно можна розбити на такі стадії відтворювання: виробництво — розподіл — обмін — споживання. Причому втручання в цю послідовність на будь-якому з етапів (або навіть підетапів, наприклад, технологічних, на стадії виробництва) суб’єкта, що належить до інонаціонального відтворювального комплексу, якраз і породжує феномен міжнародної економічної діяльності.

Активізація участі України в інтеграційних процесах об’єк­тивно зумовлена перевагами міжнародного поділу праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від світового господарства та деформованість зовнішньоекономічної спеціалізації її економіки.

Головним вектором реформи механізму міжнародної економіч­ної діяльності, як і загальнонаціональної відтворювальної си­стеми України, є, безумовно, піднесення фактора підприємництва, господарської діяльності безпосередніх учасників економіч­ного життя — виробників та споживачів товарів і послуг. Істотними складовими розв’язання цього завдання є оптимізація статусу учасників інтернаціональних контактів згідно з критеріями процесів денаціоналізації та приватизації, лібералізації зовнішньоекономічної діяльності. Втім, найбільш принциповою рисою ринкових перетворень останньої є поширення та конкретизація перспектив використання методик і практичних заходів міжнародного маркетингу як ключового інструменту, філософської основи та функціональної мети господарських зв’язків з інонаціональними партнерами.

Надзвичайно важливим є створення допоміжних структур, альтернативних варіантів здійснення зовнішньоекономічних заходів на підприємницькому рівні. Так, особливу увагу необхідно приділити створенню згідно з принципами чіткого цільового призначення мережі організацій (асоціацій, консорціумів) експор­терів, сприянню розвитку ділових контактів, спеціалізованих інформаційних госпрозрахункових фірм, посередницьких структур. До їхніх послуг могли б звертатися безпосередні виробники продукції (послуг) в Україні, особливо представники малого бізнесу, коли таке співробітництво вони вважають більш ефективним порівняно з проведенням відповідних організаційно-економічних заходів, створенням якихось внутрішніх самостійних підрозділів.

Для забезпечення сприятливих умов розвитку українського національного відтворювального комплексу, його міжнародно-коопераційного елементу є адекватне розв’язання проблем геополітичного змісту, якісного поліпшення дво- та багатосторонніх господарських контактів з іншими країнами. З цією метою необхідне розв’язання концептуальних питань зовнішньоекономічної стратегії нашої держави. Основними її напрямами, крім руху «назустріч» індустріально розвинутим країнам, насамперед європейським, є, звичайно, й зумовлені історичною «східною» домінантою та деякими іншими факторами.

Своєрідним динамічним ядром усієї системи міжнародної економічної співпраці виступають господарські контакти фірм, підприємств, корпорацій та інших організацій, що належать до основної господарсько-виробничої ланки. Саме виробничо-збу­тові структури з конкурентними попитом і пропозицією створюють тканину ринку, визначають його цінові параметри, опосередковують велику частину міжнародного обміну.

Конкретніше, комерційними учасниками міжнародної економічної співпраці є фірми, підприємства, компанії, національні і транснаціональні корпорації, що мають різну галузеву належність, специфічні моно- або багатопрофільні галузі спеціалізації; безпосередні виробники товарів; структури, які спеціалізуються на міжнародних послугах; туристичні бюро; посеред­ницькі організації.

Феномен міжнародної економічної діяльності виникає там і тоді, де і коли має місце перетинання кордонів митних територій такими реальними об’єктами, як:

· товари;

· послуги;

· капітали;

· сировинні ресурси;

· нарешті, люди.

Міжнародна економічна діяльність, так само, як і будь-який живий організм, являє собою саме системну цілісність. І так само, як живий організм є чимось більшим, ніж механічною сукупністю органів, міжнародна економічна діяльність не зводиться до суми своїх атрибутів, суб’єктів та інструментів. Будучи самостійним явищем, проявами якого є складні зворотні зв’язки між складовими елементами, а також із компонентами більш широких механізмів відтворення, вона є фактором та своєрідним прискорювачем економічного розвитку країн.

Однак функціональне значення феномена міжнародної економічної діяльності не є таким однозначним. У разі застосування неадекватних підходів у регулюванні, втрати керованості процесами співробітництва зовнішній чинник може спричинити дестабілізацію економіки. Особливо актуальною така небезпека є для країн перехідного типу, зокрема України. Тому методологічно значущими є питання забезпечення сталого розвитку відкритої економічної системи, логіка яких зумовлює вибір тих або інших форм, моделей та принципів міжнародної економічної діяльності.

У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» серед таких принципів називаються:

· принцип суверенітету народу України, що полягає у його виключному праві на зовнішньоекономічну діяльність на території держави відповідно до її законів; в обов’язку неухильно виконувати всі договори та зобов’язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

· принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у праві суб’єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки у будь-яких формах, прямо не заборонених чинним законодавством України; в обов’язку дотримуватись при цьому чинного законодавства України та у праві власності на одержані у процесі такої діяльності результати;

· принцип юридичної рівності та недискримінації, що полягає у рівності перед законом усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, у забороні обмежень дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів такої діяльності;

· принцип верховенства закону, що полягає у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України, у забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють менш сприятливі умови, ніж ті, які встановлені в законах України;

· принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає в тому, що українська держава забезпечує рівний захист вітчизняних та іноземних суб’єктів такої діяльності в Україні — відповідно до вітчизняних законів та за кордоном — згідно з нормами міжнародного права; здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за кордоном відповідно до національних та міжнародних правових норм;

· принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. А/. Верховна Рада України.
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Автоматизація метрологічної діяльності
 8. АГД як галузь економічної науки
 9. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 10. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 11. Аграрні закони України
 12. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
Переглядів: 1745

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.