Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


В залежності від джерел сплати

В залежності від платика

а) податки з юридичних осіб;

б) податки з фізичних осіб;

в) змішані ( плата за землю. податок з власників транспортних засобів)

а) податки. що включаються у валові витрати та собіартість;

б) податки, що включаються у ціну товару;

в) податки, що сплачуються з прибутку або капіталу.

---4 —

Податкова система — це сукупність встановлених в країні податків, зборів, та інших платежів до бюджету і державних цільових фондів; форм і методів їх установлення ; дій, які забезпечують їх сплату. Податкова система передбачає :

- порядок встановлення і введення в дію податків,

- види податків,

- права і обов”язки платників податків,

- порядок розподілу податків між бюджетами різних рівнів,

- відповідальність учасників податкових відносин.

Найчастіше в податкових системах різних країн використовуються наступні податки:

— подоходний податок з фізичних осіб;

— відрахування на соціальне страхування;

— податок на прибуток підприємств (корпорацій);

— податок на майно (землю, нерухоме майно);

— податок, що утримується при передачі майнових прав однієї особи іншій;

— податок на споживання, що встановлюється як надбавка до цін на товари, роботи і послуги (на додану вартість, з покупок і продажу, мито, акцизний збір).

Принципи побудови податкової системи:

обов'язковість —встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законо­давства;

рівнозначність і пропорційність — стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у відповідній частці від прибутку;

недопущення проявів податкової дискримінації — забез­печення однакового підходу до суб'єктів господарювання при визначенні податкових зобов'язань;

соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення через за­стосування диференційованого і прогресивного оподатку­вання громадян, які отримують високі доходи;

стабільність — забезпечення незмінності податків і податкових платежів, їх ставок, і податкових пільг протягом бюджетного року;

економічна обґрунтованість — встановлення податків відповідно до соціально-економічної доктрини держави з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

рівномірність плати — встановлення термінів плати, виходячи з необхідності забезпечення фінансування витрат бюджету;

єдиний підхід — забезпечення єдиного підходу до розроб­ки податкових законів з обов'язковим визначенням плат­ника податку, об'єкта оподаткування, джерела спла­ти, податкового періоду, ставок податку, основ для надання пільг;

доступність — забезпечення дохідливості норм подат­кового законодавства для платників податків і податкових платежів.

Податкова робота— це діяльність держави та її органів, а також платників в процесі правового регламен­тування, нарахування, сплати податків і податкових платежів, а також контролю за своєчасніс­тю та повнотою їх надходження до бюджету.

Суб'єктами податкової роботи в Україні виступають:

Верховна Рада України — приймає закони загальної та спеціальної дії в сфері оподаткування;

органи виконавчої влади (Міністерство фінансів, Дер­жавне казначейство, Міністерство економіки) — забезпе­чують дію механізмів справляння податків і податкових платежів;

органи податкової служби — здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства,

платники податків — нараховують і сплачують податки та податкові платежі, подають податкову звітність, несуть відповідальність за порушення податкового законодавства.

----5 ----

Податкова служба —це сукупність державних органів, які організовують та контролюють надходження коштів до бюджету.

Структура податкової служби:

Вищий рівень Державна податкова адміністрація України

Середній рівень Податкові адміністрації в областях

Низовий рівень Податкові інспекції в містах і районах

ДПАУ виконує функції:

1. розробка нормативних актів щодо оподаткування, методики розрахунку податків, форм податкової звітності,

2. координування діяльності всієї податкової служби,

3. роз'яснення окремих норм законодавчих актів про по­датки, інші платежі;

4. контроль за діяльністю низових рівнів податкової служби;

5. кадрова політика;

6. прогноз, аналіз надходження податків, розробка пропо­зиції щодо їх збільшення та зменшення витрат бюджету;

7. розробка основних напрямків, форм і методів проведення перевірок додержання податкового та валютного зако­нодавства;

Функції обласних ДПА:

1. роз'яснення правової бази щодо оподаткування;

2. контроль за діяльністю низової ланки;

3. здійснення перевірок та перепровірок діяльності окремих платників;

4. кадрова політика;

Первинна ланка ДПС України — Державна подат­кова інспекція. ДПІ очолюють начальники, які призначаються Голо­вою ДПА України за поданням відповідних державних податкових адміністрацій .

Основні функції ДПІ:

1. контроль за дотриманням податкового законодавства;

2. облік платників податків і податкових платежів, їх реєстрація;

3. облік податкових надходжень до бюджету, цільових бюджетних та позабюджетних фондів;

4. роз'яснення правової бази щодо оподаткування і робота з платниками податків;

5. прийняття та опрацювання податкової звітності;

6. притягнення до адміністративної відповідальності по­рушників податкового законодавства;

7. перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;

8. контроль за законністю валютних операцій;

На кожному рівні податкової служби діють підроз­діли податкової міліції.

Податкова міліція складається зі спеціальних під­розділів з боротьби з податковими правопорушеннями і здійснює контроль за дотриманням по­даткового законодавства, виконує оперативно-пошукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.


Читайте також:

 1. MOV приймач, джерело
 2. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 4. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 5. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 6. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 7. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 8. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 9. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 10. Аналіз складу майна та джерел його утворення.
 11. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 12. Аналіз структури майна та динаміки джерел його формування
Переглядів: 976

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 5. Податкова система та принципи її формування | Лекція 6. Загальнодержавні прямі податки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.