Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Функції фінансів суб’єктів господарювання

Фінансові відносини комерційних організацій: економічна сутність та групування

 

 

 


 


Функція Зміст Напрямки реалізації Результат
1. Регулювання грошових потоків Відображає специфіку суспільного призначення фінансів організацій (підприємств), притаманну лише даній категорії та пов’язану з процесом формування й використання фінансових ресурсів, що опосередкований відповідними грошовими потоками 1. Вибір організаційно-правової форми, виду, сфери (сегменту) підприємницької діяльності 2. Визначення найбільш раціональних способів формування статутного капіталу (у грошовій, матеріальній та ін. формах) та залучення додаткових коштів в оборот підприємства 3. Формування організаційної структури управління фінансами, яка забезпечує оптимізацію грошових потоків 4. Формування облікової політики 5. Визначення умов господарських договорів, пов’язаних зі способами та строками розрахунків, сплатою штрафних санкцій 6. Інкасація дебіторської заборгованості 7. Оптимізація податкових платежів 8. Впровадження системи фінансового планування, яка відображає всі грошові потоки 9. Облік грошових потоків Забезпечення збалансованості грошових та матеріальних потоків й формування фінансових ресурсів, необхідних для здійснення статутної діяльності, виконання всіх зобов’язань
2.Формування фінансових ресурсів При виконанні фінансами даної функції відбувається формування початкового капіталу організації (підприємства), його приріст; залучення грошових засобів з різних джерел з метою формування для підприємницької діяльності обсягу фінансових ресурсів 1. Формування статутного капіталу 2. Залучення джерел на фондовому ринку у цілях розвитку 3. Залучення кредитів, позик та інших видів позикових джерел фінансування 4. Акумуляція грошових фондів 5. Формування нерозподіленого прибутку 6. Залучення спеціального цільового фінансування 7. Облік формування фінансових ресурсів Забезпечення збалансованості руху грошових та матеріальних потоків, фінансової незалежності та фінансової стійкості
3. Розподіл та вико-ристання доходів й фінансових ресурсів Проявляється у розподілі виручки від реалізації та доходів від інших доходів у вартісному вираженні за напрямками використання, визначенні основних вартісних пропорцій у процесі розподілу доходів та фінансових ресурсів, забезпеченні оптимального поєднання інтересів окремих товаровиробників, підприємств і організацій й держави в цілому 1. Оптимізація вкладення капіталу, залучених та позикових фінансових ресурсів у оборотні та необоротні активи 2. Забезпечення податкових платежів та обов’язкових зборів у бюджет та позабюджетні фонди 3. Вкладення тимчасово вільних грошових коштів та фондів у найбільш ліквідні та прибуткові активи 4. Використання грошових доходів та фондів на цілі розвитку та споживання 5. Облік використання фінансових ресурсів Забезпечення розвитку організації (підприємства), інтересів трудового колективу, власників та держави
4. Контрольна Проявляється у формі контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів організації (підприємства) у процесі відтворення. Об’єктивною оцінкою даної функції є вартісний облік втрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), формування доходів і фондів грошових коштів та їх використання 1. Всебічний аналіз фінансових показників діяльності організації (підприємства) 2. Оперативний контроль за ходом виконання поточних фінансових планів, зобов’язань перед постачальниками, покупцями, державою, банками та іншими контрагентами 3. Контроль за ефективним вкладенням грошових коштів, отримання прибутку та виплати дивідендів 4. Контроль за своєчасністю, повнотою нарахування та сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів 5. Контроль цільового використання бюджетних коштів 6. Аудит фінансово-господарської діяльності організації (підприємства) Забезпечення оптимізації процесів формування та використання фінансових ресурсів з точку зору фінансової стійкості та ефективності
Наведена деталізація функцій фінансів організацій (підприємств) достатньо умовна, оскільки всі функції тісно переплітаються та здійснюються практично одночасно. Конкретною реалізацією цих функцій займаються фінансові служби організацій, фінансові менеджери, аудитори тощо, використовуючи при цьому широкий спектр спеціальних методів та прийомів


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 3. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. Асимптоти графіка функції
 7. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 8. Базові функції, логічні функції
 9. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 10. Банківська система та її основні функції
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
Переглядів: 1008

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фінанси суб’єктів господарювання як основа фінансової системи та елемент господарських відносин | Організаційно-правові форми господарювання як фактор впливу на організацію фінансів підприємств

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.