Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекція № 2

Цивільне право- це сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майнові й особисті відносини за участю громадян, організацій і інших утворень з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян і захисту їх інтересів.

Лекція № 1

Тема № 1 Цивільне право як галузь права. (2 години)

МЕТА: Знати: Цивільне право як галузь права. Цивільне законодавство.

Поняття і предмет та функції цивільного права, метод, джерела та систему цивільно-правового регулювання. Вміти:характеризувати цивільне право (предмет, метод, функції), правовідношення, аналізувати законодавство.

Звернути особливу увагу на існування поняття цивільного права як науки, як галузі права та як навчальної дисципліни. Особливістю Цивільного права є метод правового регулювання – диспозитивний. Цьому методи притаманні особливі риси. Цивільне право виконує певніф функції, які розкривають значимість цієї галузі.

План:

1. Поняття, предмет, принципи цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання.

 

Основні поняття:

Цивільне право, метод, предмет, диспозитивність, функція, система права, галузь, підгалузь, інститут, норма права, Загальна та Особлива частини, приватне право, правове регулювання, наука, джерела права, принципи права.

 

Література:

1.Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання змін.і доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. -368с.

2.Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: мУ 2 т./ За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – 696с.

3. Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – 520с.

4.Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.

5.Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 856с.

6.Сімейий кодекс України, 2003.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Загальна характеристика цивільного права. Метод, принципи, система.

2. Подолання прогалин.

3.Аналогія права.

4. Аналогія закону.

 

Тези лекції відповідно до питань:

1. Поняття, предмет, принципи цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання.

Поняття "цивільне право" може вживатися в декількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна дисципліна.

Визначальним, однак, є розуміння цивільного права, як галузі права.

Предметом цивільного праває майнові і немайнові відносини.

Відносини можуть складатися між громадянами, між громадянами й організаціями, між громадянами й іншими соціальними утвореннями (включаючи державу), між організаціями, між організаціями і іншими соціальними утвореннями.

Метод цивільного права - це сукупність прийомів і способів впливу на учасників відносин, що входять у сферу дії цивільного права.

Характерними рисами цього методу є:

а) юридична рівність сторін. Незалежно від того, хто виступає учасником цивільних відносин - громадянин, організація, територіальна громада, держава й ін., сторони цих відносин формально, тобто юридично, рівні;

б) ініціатива сторін при встановленні правовідносин (учасники цих відносин самі, за загальним правилом, вирішують, вступати їм у ці відносини чи ні, укладати договір- і т.п., хоча в деяких випадках цивільні правовідносини можуть виникати й у силу вказівки закону чи адміністративного акта);

в) диспозитивність правового регулювання, що означає можливість вибору варіанта поведінки, що не суперечить чинному законодавству.

Функції цивільного права - це визначені напрямки впливу цивільно-правових норм, обумовлені специфікою його предмета, методу і задач, що стоять перед ним, (цілей).

Основні функції цивільного права:

• регулятивна (позитивне регулювання відносин);

• охоронна (захист прав, інтересів від порушень);

• компенсаційна (відновлення порушеного інтересу на еквівалентній основі);

• виховна (виховання поваги до права, правопорядку, цивільних прав інших осіб, як наслідок застосування санкцій до порушників).

 

Тема № 2 Цивільні правовідносини. (2 години)

МЕТА: Знати: Поняття та елементи цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Вміти:характеризувати цивілне правовідношення, аналізувати законодавство.

 

Звернути особливу увагу на основні ознаки цивільного правовідношення, на його склад та зміст. Суб'єктами цивільних правовідносин є його учасники, що, також іменуються особами. Частіше усього учасники цивільних правовідносин одночасно мають і права й обов'язки, будучи й управомоченими і зобов'язаними особами.

Юридичний зміст цивільного правовідношення - це суб'єктивні права й обов'язки його учасників.

 

План:

1. Поняття і особливості цивільних правовідносин.

 

Основні поняття:

Правовідношення, суб”єкт, зміст, правоздатність, дієздатність, об”єкт, юридичний факт, кредитор, боржник, тестаментоздатність, дебітор, юридична особа, право та обов”язок, просте та складен правовідношення.

 

 

Література:

1.Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання змін.і доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. -368с.

2.Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: мУ 2 т./ За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – 696с.

3. Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – 520с.

4.Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.

5.Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 856с.

6.Сімейий кодекс України, 2003.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Поняття цивільних правовідносин.

2. Суб'єкти й об'єкти цивільних правовідносин

3. Зміст цивільного право відношення.

4. Види цивільних правовідносин.

 

Тези лекції відповідно до питань:

1. Поняття і особливості цивільних правовідносин.

Цивільні правовідносини -це заснований на нормах цивільного права правовий зв'язок між юридично рівними, організаційно незалежними суб'єктами, що виступають як носії суб'єктивних цивільних прав і обов'язків.

Основні ознаки цивільного правовідношення:

1) Особливості суб'єктного складу. 2) Цивільні правовідносини - це правовий зв'язок, що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ.

3) Відносини сторін урегульовані на принципах ініціативи учасників і диспозитивности норм.

4) Учасники цього виду правовідносин виступають як носії суб'єктивних цивільних прав і обов'язків.

5) Захист суб'єктивних прав і примус до виконання суб'єктивних обов'язків здійснюється за допомогою специфічних заходів впливу й в особливому (як правило, позовному) порядку.

6) Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин у значній мірі відрізняються від юридичних фактів в інших галузях права по видах, змісту і характеру правових наслідків. Цивільне правовідношення являє собою складну правову категорію, що складається з трьох обов'язкових елементів: 1) суб'єктів, 2) об'єкта, 3) змісту.


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 648

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
В українському інформаційному просторі аналітична журналістика також повинна відіграти вже зараз видатну роль: збудувати духовну будівлю українського національного світу. | Суб'єктами цивільних правовідносин є його учасники, що, також іменуються особами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.