Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Удосконалення якості навчального процесу шляхом упровадження сучасних методик навчання

Науково – методичне забезпечення навчального процесу

Розвиток науково-методичного забезпечення економічної освіти має сприяти підвищенню якості самостійної роботи студе­нта Із засвоєння знань, умінь І навичок, що надають конкретні дисципліни освітньо-професій­них програм підготовки фахів­ців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

Дія цього необхідно: створити Інформаційний банк даних, що містить основні документи, які регламентують навчальну, нау­кову та методичну роботу, сфо­рмувати комплекс навчально-методичних матеріалів (НММ) для викладання гуманітарних, природничонаукових, загально­економічних та професійних ди­сциплін, відпрацювати механізм контролю за якістю освіти, вдо­сконалити систему перепідгото­вки викладачів економічних ди­сциплін у всіх вищих навчаль­них закладах, упровадити акти­вні методики навчання, систем­ність їх застосування, розроби­ти сучасні методики навчання, адекватні характеру економічної освіти, вдосконалити систему конкурсного відбору базових підручників та навчально-методичних посібників з економіч­них дисциплін.

Одним Із ключових напрями) розвитку економічної освіти є підвищення якості навчання че­рез упровадження в навчальний процес новітніх освітніх техно­логій та розвиток педагогічної майстерності

Для цього передбачається: впровадити в процес підготовки економістів такі активні методи навчання, як ділові, рольові іг­ри, семінари-дискусії, колокві­уми, ситуаційні вправи (кейси), розробити І впровадити сучасні дистанційні технологи навчання Із застосуванням комп'ютерних мереж для всіх форм навчання, створити систему узагальнення та поширення досвіду викорис­тання сучасних методик навчан­ня, сприяти Інформатизації на­вчального процесу та розвитку дистанційних технологій на­вчання

Упровадження Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЄКТАС) передбачає: зміну структури навчальних пла­нів та програм підготовки фахів­ців згідно з вимогами ЄКТАС, підготовку нормативних докуме­нтів що впорядковують мобіль­ність студентів та викладачів у на­вчальному процесі.

2.11. Система діагностики знань студентів та способи підвищення П об'єктивності.

Для досягнення суспільного ви­знання вищих навчальних закла­дів, довіри І стійкого попиту на освітні послуги та об'єктивного оцінюванні знань ввести систему діагностиці, яка передбачає: роз­робку систем завдань для поточ­ного оцінювання знань здисци­плін економічних спеціальнос­тей, введення методики складан­ня Іспитів з комплексними екза­менаційними білетами, створен­ня єдиної системи завдань та ме­тодики проведення державних кваліфікаційних випробувань для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, органічне поєднання по­точного, підсумкового контролю знань, використання різних, у то­му числі письмової, форм про­ведення Іспитів, організацію на­ціональних конкурсів якості знань.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 4. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 5. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 6. II. Поняття соціального процесу.
 7. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 8. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 9. IV. План навчального процесу.
 10. IV. Розподіл нервової системи
 11. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 12. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
Переглядів: 410

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Удосконалення стандартів вищої економічної освіти | Підвищення конкурентоспроможності випускників та розвиток системи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.