Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Удосконалення якості навчального процесу шляхом упровадження сучасних методик навчання

Науково – методичне забезпечення навчального процесу

Розвиток науково-методичного забезпечення економічної освіти має сприяти підвищенню якості самостійної роботи студе­нта Із засвоєння знань, умінь І навичок, що надають конкретні дисципліни освітньо-професій­них програм підготовки фахів­ців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

Дія цього необхідно: створити Інформаційний банк даних, що містить основні документи, які регламентують навчальну, нау­кову та методичну роботу, сфо­рмувати комплекс навчально-методичних матеріалів (НММ) для викладання гуманітарних, природничонаукових, загально­економічних та професійних ди­сциплін, відпрацювати механізм контролю за якістю освіти, вдо­сконалити систему перепідгото­вки викладачів економічних ди­сциплін у всіх вищих навчаль­них закладах, упровадити акти­вні методики навчання, систем­ність їх застосування, розроби­ти сучасні методики навчання, адекватні характеру економічної освіти, вдосконалити систему конкурсного відбору базових підручників та навчально-методичних посібників з економіч­них дисциплін.

Одним Із ключових напрями) розвитку економічної освіти є підвищення якості навчання че­рез упровадження в навчальний процес новітніх освітніх техно­логій та розвиток педагогічної майстерності

Для цього передбачається: впровадити в процес підготовки економістів такі активні методи навчання, як ділові, рольові іг­ри, семінари-дискусії, колокві­уми, ситуаційні вправи (кейси), розробити І впровадити сучасні дистанційні технологи навчання Із застосуванням комп'ютерних мереж для всіх форм навчання, створити систему узагальнення та поширення досвіду викорис­тання сучасних методик навчан­ня, сприяти Інформатизації на­вчального процесу та розвитку дистанційних технологій на­вчання

Упровадження Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЄКТАС) передбачає: зміну структури навчальних пла­нів та програм підготовки фахів­ців згідно з вимогами ЄКТАС, підготовку нормативних докуме­нтів що впорядковують мобіль­ність студентів та викладачів у на­вчальному процесі.

2.11. Система діагностики знань студентів та способи підвищення П об'єктивності.

Для досягнення суспільного ви­знання вищих навчальних закла­дів, довіри І стійкого попиту на освітні послуги та об'єктивного оцінюванні знань ввести систему діагностиці, яка передбачає: роз­робку систем завдань для поточ­ного оцінювання знань здисци­плін економічних спеціальнос­тей, введення методики складан­ня Іспитів з комплексними екза­менаційними білетами, створен­ня єдиної системи завдань та ме­тодики проведення державних кваліфікаційних випробувань для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, органічне поєднання по­точного, підсумкового контролю знань, використання різних, у то­му числі письмової, форм про­ведення Іспитів, організацію на­ціональних конкурсів якості знань.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 4. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 5. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 6. II. Поняття соціального процесу.
 7. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 8. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 9. IV. План навчального процесу.
 10. IV. Розподіл нервової системи
 11. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 12. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
Переглядів: 352

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Удосконалення стандартів вищої економічної освіти | Підвищення конкурентоспроможності випускників та розвиток системи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.077 сек.