Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ставлення до праці – це емоційно-вольова установка особистості на працю, тобто вираження її позиції.

Ставлення до праці як одна з найважливіших характеристик соціально-трудових відношень.

Лекція №4. Тема: Ставлення до праці та його соціологічне тлумачення.

План:

1. Ставлення до праці як одна з найважливіших характеристик соціально-трудових відношень.

2. Типологія ставлення до праці. Особливості впливу різних складових елементів процесу праці на формування ставлення до неї.

3. Загальні та специфічні об’єктивні і суб’єктивні чинники ставлення до праці, їхній склад.

4. Вплив цінностей та ціннісних орієнтацій на ставлення до праці.Проблема неадекватності ціннісної орієнтації та дій суб’єкта праці.

5. Структура ставлення до праці, зовнішній та внутрішній вияв ставлення до праці.

 

 

В попередній лекції ми розглянули основні поняття й категорії соціології праці, а також історичні типи праці, які визначають характер праці. Реалізований через характер праці зв'язок працівника і суспільства виражається через його сутнісну ознаку — ставлення до праці.

Отже, можна сказати, що однією з найважливіших категорій у соціології праці – категорія «ставлення до праці».Дійсно, ставлення до праці буде визначати і характер трудової поведінки, і мотивацію праці, і врешті решт – взаємовідношення в трудовому колективі.

В соціології праці існує декілька визначень категорії «ставлення до праці». Розглянемо їх.

Ставлення до праці — це категорія, що відображає фундаментальні засади системи цінностей особистості, комплекс мотивів, які пов'язують особистість з діяльністю і суспільством. Дана категорія виражає зв'язок між працівником та суспільством, працівником та працею щодо виробництва та розподілу матеріальних і духовних благ.

В першому визначенні більш виражений соціальний смисл розглянутої категорії. У другому – психологічний.

Сутність ставлення до праці полягає в реалізації сформованого трудового потенціалу працівника під впливом усвідомлених потреб і зацікавленості.

Ставлення до праці характеризує ступінь прагнення працівника виявляти свої фізичні і духовні сили, використовувати свій професійний досвід, знання і сукупні здібності для досягнення кількісних і якісних результатів праці.

За своєю природою ставлення до праці являє собою складне соціальне явище. Структурно це відображається в єдності трьох взаємопов'язаних елементів:

1) мотивів та орієнтації трудової поведінки;

2) реальної (фактичної) трудової поведінки;

3) вербальної поведінки, яка полягає в оцінці працівниками трудової ситуації.

Перший з елементів, мотиваційний. Він пов'язаний з виникненням і управлінням трудовими мотивами та установками, якими керуються працівники в трудовій діяльності. Будучи побудниками трудової поведінки, вчинків і дій, вони в сукупності утворюють мотиваційне ядро. Мотиваційна сфера трудової діяльності завдяки своїй значущості буде розглянута окремо.

Другий структурний елемент ставлення до праці являє собою сукупність форм трудової активності. Основними серед них вважаються якість та обсяг виконаної роботи, дисциплінованість і ініціативність, раціоналізаторська й винахідницька діяльність, багатоверстатне обслуговування і поєднання професій, використання передових методів праці й сучасних ресурсозберігаючих технологій. Разом із суспільно-політичною і духовною активністю трудова складає основу соціальної активності людини.

Третій з елементів ставлення до праці має оцінний характер, пов'язаний із суб'єктивними переживаннями працівників, їхнім внутрішнім станом та емоційними оцінками, викликаними виконуваною роботою. Цей елемент мовби завершує трудову діяльність, надаючи їй особистісного характеру. У конкретного працівника оцінний елемент ставлення до праці проявляється в психологічних станах задоволеності-незадоволеності. Ці стани характеризують емоціональне сприйняття працівником тих чи інших сторін трудової діяльності.

Так наприклад, можна ставитися до праці як до засобу, що забезпечує існування, а можна як до нагальної життєвої потреби. Тоді у першому випадку праця має для людини лише інструментальну цінність, бо виступає як засіб реалізації інших потреб, що можуть перебувати поза самою працею.

Відтак ставлення до праці може бути як до:

- суспільно важливої цінності, що виражає місце трудової діяльності в загальній системі цінностей суспільства та особистості;

- конкретного виду трудової діяльності, професії, що має певний суспільний статус і престиж;

- конкретної роботи з урахуванням змісту та умов праці, потреб і мотивів, зв’язаних з даною роботою, на даному робочому місці, у даній виробничій організації. Таке ставлення поєднує орієнтацію трудової поведінки, реальну поведінку, оцінку працівниками трудової ситуації (вербальну поведінку).


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. III.Цілі розвитку особистості
 5. А є А, тобто усякий предмет є те, що він є.
 6. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 7. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 8. Адаптація працівників.
 9. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 11. Акти з охорони праці в організації.
 12. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
Переглядів: 593

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Соціальне прогнозування | Загальні та специфічні об’єктивні і суб’єктивні чинники ставлення до праці, їхній склад.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.086 сек.