Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Список рекомендованной литературы

 

1. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник / За загальною ред. О.Д. Василика. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

2. Худолій М.Л. Теорія фінансів: Навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 167 с.

3. Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система. – Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2003. – 184 с.

4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с.

5. Фетисов В.Д. Финансы: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 335 с.

6. Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Прямухіна Н.В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 184 с.

7. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2000. – 400 с.

8. Общая теория финансов: Учебник / Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др.; Под. ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Банкт и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 256 с.

9. Воронова Л.К. Фінансове право. – К.: 1998 р.

10. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

11. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч.посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487 с.

12. Петренко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор, 2003. – 282с.

13. Бюджетный кодекс Украины. – Х.: ООО Одиссей, 2004. – 104с.

14. Колодій С.Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічне зростання // Фінанси України. – 2001. - №3, с.63.

15. Мельник П.В. Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика // Фінанси України. – 2001. - №6, с.24.

16. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України. – 2001. - №10, с.3

17. Буряковський В.В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів // Фінанси України. – 2001. - №5, с.78.

18. Сіренький В.Л. Податки як елемент фінансового господарства держави // Фінанси України. – 2001. - №10, с.91.

19. Крупка М.І. Фінансові методи активної соціальної політики // Фінанси України. – 2002. - №7, с.3.

20. Лагутін В.Д. Монетарна і фіскальна політика у стратегії економічного зростання // Фінанси України. – 2002. - №8, с.11 .

21. Бак Н.А. Регулювання міжбюджетних відносин як складова бюджетного регулювання // Фінанси України. – 2002. - №5, с.78.

22. Галабурда М.К. Обґрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні // Фінанси України. – 2002. - №9, с.65.

23. Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України. – 2002. - №2, с.13.

24. Дроздовська О.С. Теоретичні засади фінансової децентралізації // Фінанси України. – 2002. - №8, с.19

25. Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України. – 2002. - №3, с.65.

26. Крижанівська О.Ю. Бюджетний дефіцит у макроекономічній стабілізації // Фінанси України. – 2002. - №6, с.26

27. Кульчицький М.В. Проблеми бюджетного реформування в Україні // Фінанси України. – 2002. - №7, с.25.

28. Лилик О.Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держави // Фінанси України. – 2002. - №6, с.30.

29. Новикова М.М. Удосконалення взаємодії бюджетів різних рівнів // Фінанси України. – 2002. - №10, с.84.

30. Смоляр Ю.О. Розвиток державних запозичень у країнах Західної Європи // Фінанси України. – 2002. - №4, с.58.

31. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн // Фінанси України. – 2002. - №, с.3

32. Іваніненко-Свинцицька І.Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. – 2002. - №8, с.54.

33. Бондарчук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу // Фінанси України. – 2003. - №4, с. 14.

34. Буковинський С.А. До питання про Бюджетний Кодекс України // Фінанси України. – 2003. - №4, с.3.

35. Рожко О.Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання // Фінанси України. – 2003. - №1, с.82.

36. Ляшенко Ю.І., Максименко І.А. Фінансова діяльність держави: цілі, засоби, результати // Фінанси України. – 2003. - №6, с.61.

37. Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України // Фінанси України. – 2004. - №4, с.23.

38. Ісмаїлов А.Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення // Фінанси України. – 2004. - №6, с.27.

39. Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв’язання // Фінанси України. – 2004. - №5, с.83.

40. Лютий І.О. Новітні тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України. – 2004. - №5, с.24.

41. Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об’єкт моніторингу, аналізу та контролю // Фінанси України. – 2004. - №2, с.148.

42. Стефаник І.Б. Фінансовий контроль виконання бюджетних програм // Фінанси України. – 2004. - №10, с.141.

43. Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України. – 2005. - №8, с.7.

44. Кульчицький М.І., Перун З.В. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом // Фінанси України. – 2005. - №2, с.78.

45. Сова О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету // Фінанси України. – 2005. - №9, с.20.

46. Сігайов А.О. Фінансова система Австрії // Фінанси України. – 2005. - №6, с.125.

47. Власюк В.Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік // Фінанси України. – 2005. - №1, с.4.

48. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Плахотнюк О.Я. Сутність фінансів у контексті економічних відносин // Фінанси України. – 2005. - №3, с.16.

49. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України // Фінанси України. – 2005. - №5, с.29.

50. Артус М.М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки // Фінанси України. – 2005. - №5, с.54.

51. Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання //Фінанси України. – 2006. - №9, с.3.

52. Гончарук А.Г. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки // Фінанси України. – 2006. - №12, с.33.

53. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації // Фінанси України. – 2006. - №4, с.38.

54. Плотніков О.В., Іголкін І.В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід // Фінанси України. – 2006. - №7, с.3.

55. Полотенко Д.В. Фінансова система України і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення // Фінанси України. – 2006. - №11, с.3.

56. Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової політики України в умовах глобалізації // Фінанси України. – 2006. - №1, с.24.

57. Кудряшов В.П. Створення стабілізаційного фонду в Україні: концептуальні підходи //Фінанси України. – 2006. - №4, с.71.

58. Пасічник Ю.В. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу // Фінанси України. – 2006. - №4, с.83.

59. Лазебник Л.Л. Сутність та компоненти фінансової політики // Фінанси України. – 2006. - №1, с.66.

60. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Сучасна модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів // Фінанси України. – 2006. - №6, с.44.

61. Лукіна І.О. Ефективність оподаткування в Україні // Фінанси України. – 2007. - №1, с.17.

62. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів // Фінанси України. – 2007. - №1, с.129.

63. Павлюк К.В., Іголкін І.В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах-членах Європейського союзу // Фінанси України. – 2007. - №2, с.44.

64. Лютий І.О., Міщенко С.В. Вплив фінансового сектору на функціонування економічної системи // Фінанси України. – 2007. - №3, с.14.

 

 


Читайте також:

 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Для підсилення ефекту доцільно заздалегідь підготуватися і надіслати тези доповіді і список виступаючих у дебатах.
 3. Додати блоки в список
 4. Контрольний список засобів інформації
 5. Лекции по истории русской литературы 2 половины ХХ века.
 6. Список використаних джерел
 7. Список використаних джерел
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. Список використаних джерел
 10. Список використаних джерел
 11. Список використаних джерел
 12. Список використаних джерел
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.